Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Perioden Regio's Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
2019 februari Nederland 1.390
2020 februari Nederland 1.510
2021 februari Nederland 330
2022 februari Nederland 780
2023 februari* Nederland 1.230
2024 februari* Nederland 1.220
2019 februari Groningen (PV) 30
2020 februari Groningen (PV) 30
2021 februari Groningen (PV) 10
2022 februari Groningen (PV) 30
2023 februari* Groningen (PV) 30
2024 februari* Groningen (PV) 30
2019 februari Fryslân (PV) 30
2020 februari Fryslân (PV) 30
2021 februari Fryslân (PV) 10
2022 februari Fryslân (PV) 20
2023 februari* Fryslân (PV) 20
2024 februari* Fryslân (PV) 40
2019 februari Drenthe (PV) 20
2020 februari Drenthe (PV) 20
2021 februari Drenthe (PV) 10
2022 februari Drenthe (PV) 20
2023 februari* Drenthe (PV) 30
2024 februari* Drenthe (PV) 40
2019 februari Overijssel (PV) 40
2020 februari Overijssel (PV) 50
2021 februari Overijssel (PV) 20
2022 februari Overijssel (PV) 40
2023 februari* Overijssel (PV) 70
2024 februari* Overijssel (PV) 60
2019 februari Flevoland (PV) 10
2020 februari Flevoland (PV) 10
2021 februari Flevoland (PV) 10
2022 februari Flevoland (PV) 20
2023 februari* Flevoland (PV) 20
2024 februari* Flevoland (PV) 10
2019 februari Gelderland (PV) 90
2020 februari Gelderland (PV) 110
2021 februari Gelderland (PV) 30
2022 februari Gelderland (PV) 50
2023 februari* Gelderland (PV) 90
2024 februari* Gelderland (PV) 100
2019 februari Utrecht (PV) 90
2020 februari Utrecht (PV) 110
2021 februari Utrecht (PV) 20
2022 februari Utrecht (PV) 60
2023 februari* Utrecht (PV) 90
2024 februari* Utrecht (PV) 90
2019 februari Noord-Holland (PV) 600
2020 februari Noord-Holland (PV) 590
2021 februari Noord-Holland (PV) 80
2022 februari Noord-Holland (PV) 240
2023 februari* Noord-Holland (PV) 410
2024 februari* Noord-Holland (PV) 430
2019 februari Zuid-Holland (PV) 240
2020 februari Zuid-Holland (PV) 270
2021 februari Zuid-Holland (PV) 70
2022 februari Zuid-Holland (PV) 140
2023 februari* Zuid-Holland (PV) 200
2024 februari* Zuid-Holland (PV) 200
2019 februari Zeeland (PV) 30
2020 februari Zeeland (PV) 40
2021 februari Zeeland (PV) 20
2022 februari Zeeland (PV) 20
2023 februari* Zeeland (PV) 30
2024 februari* Zeeland (PV) 30
2019 februari Noord-Brabant (PV) 120
2020 februari Noord-Brabant (PV) 160
2021 februari Noord-Brabant (PV) 30
2022 februari Noord-Brabant (PV) 110
2023 februari* Noord-Brabant (PV) 160
2024 februari* Noord-Brabant (PV) 140
2019 februari Limburg (PV) 80
2020 februari Limburg (PV) 90
2021 februari Limburg (PV) 20
2022 februari Limburg (PV) 50
2023 februari* Limburg (PV) 80
2024 februari* Limburg (PV) 60
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2023 en 2024 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 april 2024:
De voorlopige cijfers over februari 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.