Tijdsbesteding in uren per week; persoonskenmerken; 2011

Tijdsbesteding in uren per week; persoonskenmerken; 2011

Persoonskenmerken Perioden Tijdsbesteding (gem. uren per week) Betaalde arbeid (uren) Tijdsbesteding (gem. uren per week) Onderwijs (uren) Tijdsbesteding (gem. uren per week) Huishouden en zorgtaken Totaal huishouden en zorgtaken (uren) Tijdsbesteding (gem. uren per week) Slapen, eten en verzorging Totaal slapen, eten en verzorging (uren) Tijdsbesteding (gem. uren per week) Vrije tijd Totaal vrije tijd (uren) Tijdsbesteding (aandeel) Betaalde arbeid (%) Tijdsbesteding (aandeel) Onderwijs (%) Tijdsbesteding (aandeel) Huishouden en zorgtaken Totaal huishouden en zorgtaken (%) Tijdsbesteding (aandeel) Slapen, eten en verzorging Totaal slapen, eten en verzorging (%) Tijdsbesteding (aandeel) Vrije tijd Totaal vrije tijd (%)
Totaal 2011 19:38 3:42 17:52 78:57 47:47 65 24 99 100 100
Geslacht: mannen 2011 25:26 3:44 12:19 76:53 49:35 70 23 98 100 100
Geslacht: vrouwen 2011 13:57 3:40 23:19 80:59 46:02 60 25 100 100 100
Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2011 6:29 24:49 5:19 83:13 48:08 48 83 98 100 100
Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2011 20:40 13:40 9:24 79:19 44:54 83 62 99 100 100
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2011 30:31 1:40 17:31 76:09 42:05 87 19 99 100 100
Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2011 30:40 0:46 21:34 76:14 38:42 89 16 100 100 100
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2011 27:27 0:47 19:11 77:01 43:31 84 14 99 100 100
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2011 15:54 0:31 19:39 79:19 52:33 55 15 100 100 100
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2011 1:03 0:18 21:09 83:21 62:06 11 9 99 100 100
Bron: © SCP, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de hoeveelheid tijd die personen van 12 jaar of ouder per week besteden aan: betaalde arbeid, onderwijs, het huishouden en zorgtaken, persoonlijke zaken (persoonlijke verzorging, eten en drinken en slapen) en vrijetijdsactiviteiten (media, sociale contacten, recreatieve activiteiten en ontspanning, maatschappelijke participatie). Daarnaast bevat de tabel cijfers over het aandeel personen dat wekelijks deze activiteiten uitvoert. Deze tabel is stopgezet, omdat deze cijfers door het SCP zijn gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 februari 2020
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Tijdsbesteding (gem. uren per week)
Dit betreft het aantal uren en minuten dat personen van 12 jaar of ouder zich gemiddeld met een bepaalde activiteit bezig houden.
Betaalde arbeid
Het aantal uren per week dat wordt besteed aan betaald werk.
Onderwijs
Het aantal uren per week dat wordt besteed aan het volgen van onderwijs.
Huishouden en zorgtaken
Het aantal uren per week dat wordt besteed aan het huishouden, kinderverzorging en het doen van boodschappen.
Totaal huishouden en zorgtaken
Het aantal uren per week dat wordt besteed aan het huishouden, kinderverzorging en het doen van boodschappen.
Slapen, eten en verzorging
Het aantal uren per week dat wordt besteed aan persoonlijke verzorging, eten en drinken, slapen en overige activiteiten. Onder overige activiteiten worden alle activiteiten verstaan die niet elders (bij arbeid, onderwijs, huishouden en zorgtaken, slapen, eten en verzorging of vrije tijd) ingedeeld kunnen worden.
Totaal slapen, eten en verzorging
Het aantal uren per week dat wordt besteed aan persoonlijke verzorging, eten en drinken, slapen en overige activiteiten. Onder overige activiteiten worden alle activiteiten verstaan die niet elders (bij arbeid, onderwijs, huishouden en zorgtaken, slapen, eten en verzorging of vrije tijd) ingedeeld kunnen worden.

Vrije tijd
Het aantal uren per week dat wordt besteed aan participatie, sociale contacten, uitgaan, hobby’s, sport en spel, verzorgende hobby’s, recreatie buiten, tv, radio en audio, lezen en ontspannen en luieren.
Totaal vrije tijd
Het aantal uren per week dat wordt besteed aan participatie, sociale contacten, uitgaan, hobby’s, sport en spel, verzorgende hobby’s, recreatie buiten, tv, radio en audio, lezen en ontspannen en luieren.
Tijdsbesteding (aandeel)
Dit betreft het aandeel personen van 12 jaar of ouder dat zich per week met een bepaalde activiteit bezig houdt. Het gaat niet om het aandeel uren dat per week aan een bepaalde activiteit wordt besteed.

Voorbeeld voor interpretatie van de cijfers:
Personen houden voor een bepaalde tijd een dagboek bij waarin zij hun activiteiten noteren. Als personen bijvoorbeeld hebben aangegeven dat zij een arbeidsduur van 35 uur of meer per week hebben, kan het voorkomen dat zij op het moment van invullen niet werken door ziekte of vakantie. Als alle ondervraagden gewerkt zouden hebben, is het totaal aandeel personen met arbeid in deze groep 100 procent. Omdat onder meer vakantie en ziekte meespelen, komt dit percentage lager uit.
Betaalde arbeid
Het aandeel personen dat zich per week bezig houdt met betaald werk.
Onderwijs
Het aandeel personen dat zich per week bezig houdt met het volgen van onderwijs.

Huishouden en zorgtaken
Het aandeel personen dat zich per week bezig houdt met het huishouden, kinderverzorging en het doen van boodschappen.
Totaal huishouden en zorgtaken
Het aandeel personen dat zich per week bezig houdt met het huishouden, kinderverzorging en het doen van boodschappen.
Slapen, eten en verzorging
Het aandeel personen dat zich per week bezig houdt met persoonlijke verzorging, eten en drinken, slapen en overige activiteiten. Onder overige activiteiten worden alle activiteiten verstaan die niet elders (bij arbeid, onderwijs, huishouden en zorgtaken, slapen, eten en verzorging of vrije tijd) ingedeeld kunnen worden.
Totaal slapen, eten en verzorging
Het aandeel personen dat zich per week bezig houdt met persoonlijke verzorging, eten en drinken, slapen en overige activiteiten. Onder overige activiteiten worden alle activiteiten verstaan die niet elders (bij arbeid, onderwijs, huishouden en zorgtaken, slapen, eten en verzorging of vrije tijd) ingedeeld kunnen worden.
Vrije tijd
Het aandeel personen dat zich per week bezig houdt met participatie, sociale contacten, uitgaan, hobby’s, sport en spel, verzorgende hobby’s, recreatie buiten, tv, radio en audio, lezen en ontspannen en luieren.
Totaal vrije tijd
Het aandeel personen dat zich per week bezig houdt met participatie, sociale contacten, uitgaan, hobby’s, sport en spel, verzorgende hobby’s, recreatie buiten, tv, radio en audio, lezen en ontspannen en luieren.