Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

Kenmerken gezondheid en leefstijl Cijfersoort Perioden Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Niet tevreden, niet ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Tevreden (%)
Totaal Gemiddelde/Percentage 2013 9,7 19,9 70,5
Totaal Gemiddelde/Percentage 2014 9,4 19,2 71,4
Totaal Gemiddelde/Percentage 2015 10,9 19,9 69,3
Totaal Gemiddelde/Percentage 2016 9,9 20,7 69,4
Totaal Gemiddelde/Percentage 2017 10,7 19,6 69,8
Totaal Gemiddelde/Percentage 2018 10,0 20,7 69,3
Totaal Gemiddelde/Percentage 2019 9,8 20,8 69,5
Totaal Gemiddelde/Percentage 2020 9,5 20,7 69,8
Totaal Gemiddelde/Percentage 2021 10,1 21,0 68,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, met de lichamelijke gezondheid, de psychische gezondheid en het gewicht. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken van gezondheid en leefstijl, namelijk de ervaren gezondheid, ervaren belemmering, gewicht, sportfrequentie, roken en alcoholgebruik.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juni 2022:
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.

Eerdere wijzigingen:
-De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
- De cijfers over roken voor 2013 tot en met 2016 zijn gecorrigeerd: de cijfers behorende bij ‘niet roken’ stonden abusievelijk bij ‘wel roken’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2022 worden halverwege 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gezondheid
Tevredenheid met lichamelijke gezondheid
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.