Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Consumptieve bestedingen Perioden Volume Volumemutaties (%) Volume Volumemutaties, koopdaggecorrigeerd (%) Waarde Waardemutaties (%)
Binnenlandse consumptie huishoudens 2020 maart* -8,3 -6,4 -6,5
Binnenlandse consumptie huishoudens 2020 april* -16,7 -17,0 -15,2
Binnenlandse consumptie huishoudens 2020 mei* -12,6 -12,0 -11,5
Binnenlandse consumptie huishoudens 2020 juni* -7,0 -7,0 -5,1
Binnenlandse consumptie huishoudens 2020 juli* -1,5 -2,4 -0,5
Binnenlandse consumptie huishoudens 2020 augustus* -3,6 -2,0 -3,4
Binnenlandse consumptie huishoudens 2020 september* -2,6 -3,7 -1,5
Binnenlandse consumptie huishoudens 2020 oktober* -5,3 -6,0 -4,1
Binnenlandse consumptie huishoudens 2020 november* -8,2 -6,4 -6,8
Binnenlandse consumptie huishoudens 2020 december* -10,3 -11,6 -8,8
Binnenlandse consumptie huishoudens 2021 januari* -12,6 -12,0 -10,6
Binnenlandse consumptie huishoudens 2021 februari* -13,1 -10,7 -10,5
Consumptie goederen door huishoudens 2020 maart* -4,0 0,2 -3,0
Consumptie goederen door huishoudens 2020 april* -7,6 -8,2 -6,9
Consumptie goederen door huishoudens 2020 mei* -2,0 -0,6 -1,1
Consumptie goederen door huishoudens 2020 juni* 2,9 2,9 4,5
Consumptie goederen door huishoudens 2020 juli* 7,7 5,6 8,6
Consumptie goederen door huishoudens 2020 augustus* 2,6 6,6 2,7
Consumptie goederen door huishoudens 2020 september* 4,5 1,6 5,2
Consumptie goederen door huishoudens 2020 oktober* 3,1 1,5 4,1
Consumptie goederen door huishoudens 2020 november* 0,0 4,2 0,2
Consumptie goederen door huishoudens 2020 december* -2,3 -5,2 -2,0
Consumptie goederen door huishoudens 2021 januari* -9,8 -8,4 -9,0
Consumptie goederen door huishoudens 2021 februari* -8,5 -4,5 -7,2
Duurzame consumptiegoederen 2020 maart* -10,8 -6,6 -10,2
Duurzame consumptiegoederen 2020 april* -15,0 -16,2 -13,8
Duurzame consumptiegoederen 2020 mei* -4,1 -2,8 -2,4
Duurzame consumptiegoederen 2020 juni* 3,5 3,8 5,8
Duurzame consumptiegoederen 2020 juli* 10,8 8,9 12,7
Duurzame consumptiegoederen 2020 augustus* 4,0 7,9 4,4
Duurzame consumptiegoederen 2020 september* 5,3 1,5 6,7
Duurzame consumptiegoederen 2020 oktober* 2,5 1,3 4,8
Duurzame consumptiegoederen 2020 november* 1,9 6,8 3,1
Duurzame consumptiegoederen 2020 december* -12,8 -16,1 -11,9
Duurzame consumptiegoederen 2021 januari* -26,5 -25,4 -25,2
Duurzame consumptiegoederen 2021 februari* -21,4 -18,2 -20,1
Consumptie diensten door huishoudens 2020 maart* -11,6 -11,6 -9,3
Consumptie diensten door huishoudens 2020 april* -23,4 -23,4 -21,4
Consumptie diensten door huishoudens 2020 mei* -20,7 -20,7 -19,5
Consumptie diensten door huishoudens 2020 juni* -14,3 -14,3 -12,3
Consumptie diensten door huishoudens 2020 juli* -8,2 -8,2 -6,8
Consumptie diensten door huishoudens 2020 augustus* -8,0 -8,0 -7,6
Consumptie diensten door huishoudens 2020 september* -7,5 -7,5 -6,3
Consumptie diensten door huishoudens 2020 oktober* -11,5 -11,5 -10,1
Consumptie diensten door huishoudens 2020 november* -14,6 -14,6 -12,3
Consumptie diensten door huishoudens 2020 december* -16,9 -16,9 -14,5
Consumptie diensten door huishoudens 2021 januari* -14,8 -14,8 -11,8
Consumptie diensten door huishoudens 2021 februari* -16,3 -15,1 -12,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de binnenlandse consumptieve bestedingen (inclusief BTW) van huishoudens in waarde, volume en prijs. Hieronder vallen de consumptieve bestedingen in Nederland, ongeacht het ingezetenschap van de consument.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers over 2016, 2017, 2018, 2019 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.
De cijfers kunnen worden bijgesteld door het beschikbaar komen van nieuwe en bijgestelde broninformatie. Bovendien worden de maandcijfers aangepast aan de uitkomsten van de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Met ingang van medio 2016 is het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen herzien. In paragraaf 3 wordt verwezen naar aanvullende informatie over deze veranderingen.

Wijzigingen per 22 april 2021
Cijfers over februari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen zes tot zeven weken na afloop van de verslagmaand beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Volume
Volumemutaties
De mutatie van het volume (voor prijs gecorrigeerde waarde) ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Volumemutaties, koopdaggecorrigeerd
Voor koopdagen gecorrigeerde mutatie van het volume ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Waarde
Waardemutaties
De mutatie van de waarde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.