Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte


Deze tabel bevat informatie over doodgeboren kinderen na een zwangerschapsduur van 24+ weken en 28+ weken. Deze gegevens zijn uit te splitsen naar leeftijd van de moeder en kenmerken van de geboorte (volgorde van geboorte uit de moeder, enkel-of meervoudige geboorte).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 juni 2019:
Cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2018:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht' en 'Kenmerken geboorte' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2020 worden de definitieve cijfers over 2019 in de tabel opgenomen.

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Geslacht Leeftijd moeder (31 december) Kenmerken geboorte Perioden Doodgeboren kinderen: 24 of meer weken (aantal) Doodgeboren kinderen: 28 of meer weken (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2018 506 383
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kind uit enkelvoudige geboorte 2018 460 350
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kind uit meervoudige geboorte 2018 46 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: eerste kind 2018 240 166
Totaal mannen en vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: tweede kind 2018 142 113
Totaal mannen en vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: derde kind 2018 75 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2018 49 42
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Totaal 2018 1 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2018 1 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2018 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2018 1 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2018 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2018 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2018 0 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal 2018 34 23
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2018 33 22
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2018 1 1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2018 27 16
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2018 6 6
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2018 1 1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2018 0 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal 2018 127 87
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2018 111 78
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2018 16 9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2018 76 50
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2018 35 24
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2018 14 11
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2018 2 2
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal 2018 178 142
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2018 163 131
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2018 15 11
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2018 89 66
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2018 54 45
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2018 25 22
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2018 10 9
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal 2018 118 89
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2018 105 78
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2018 13 11
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2018 30 19
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2018 35 26
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2018 29 24
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2018 24 20
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Totaal 2018 44 39
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2018 43 38
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2018 1 1
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2018 16 14
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2018 12 12
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2018 3 2
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2018 13 11
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Totaal 2018 4 3
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Kind uit enkelvoudige geboorte 2018 4 3
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Kind uit meervoudige geboorte 2018 0 0
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: eerste kind 2018 1 1
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: tweede kind 2018 0 0
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: derde kind 2018 3 2
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2018 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens