Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Geslacht Leeftijd moeder (31 december) Kenmerken geboorte Perioden Doodgeboren kinderen: 24 of meer weken (aantal) Doodgeboren kinderen: 28 of meer weken (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 512 405
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kind uit enkelvoudige geboorte 2019 473 382
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kind uit meervoudige geboorte 2019 39 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: eerste kind 2019 244 189
Totaal mannen en vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: tweede kind 2019 147 123
Totaal mannen en vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: derde kind 2019 70 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2019 51 39
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Totaal 2019 6 5
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2019 6 5
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2019 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2019 6 5
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2019 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2019 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2019 0 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal 2019 35 27
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2019 35 27
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2019 0 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2019 27 22
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2019 7 4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2019 1 1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2019 0 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal 2019 129 104
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2019 119 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2019 10 4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2019 73 58
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2019 36 31
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2019 15 11
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2019 5 4
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal 2019 176 131
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2019 161 124
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2019 15 7
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2019 90 64
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2019 49 40
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2019 25 18
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2019 12 9
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal 2019 115 96
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2019 106 88
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2019 9 8
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2019 39 33
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2019 38 32
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2019 24 20
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2019 14 11
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Totaal 2019 50 41
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2019 45 37
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2019 5 4
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2019 9 7
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2019 17 16
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2019 5 4
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2019 19 14
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Totaal 2019 1 1
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Kind uit enkelvoudige geboorte 2019 1 1
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Kind uit meervoudige geboorte 2019 0 0
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: eerste kind 2019 0 0
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: tweede kind 2019 0 0
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: derde kind 2019 0 0
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: vierde of volgen... 2019 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over doodgeboren kinderen na een zwangerschapsduur van 24+ weken en 28+ weken. Deze gegevens zijn uit te splitsen naar leeftijd van de moeder en kenmerken van de geboorte (volgorde van geboorte uit de moeder, enkel-of meervoudige geboorte).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 augustus 2020:
Cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2022 worden de definitieve cijfers over 2020 en 2021 in de tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Doodgeboren kinderen: 24 of meer weken
Doodgeboren kinderen waarbij de zwangerschapsduur gelijk is aan, of langer is dan 24 weken.

Doodgeboren kind
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).

Voor 105 doodgeborenen in 1995 ontbraken bij de berichtgeving aan het CBS de demografische kenmerken. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de verdeling daarvan afwijkt van die van de wel bekende gevallen. De som van de doodgeborenen naar de diverse kenmerken is in 1995 daardoor niet gelijk aan het totaal aantal doodgeborenen.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Doodgeboren kinderen: 28 of meer weken
Doodgeboren kinderen waarbij de zwangerschapsduur gelijk is aan, of langer is dan 28 weken.

Doodgeboren kind
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 28 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).

Voor 85 doodgeborenen in 1995 ontbraken bij de berichtgeving aan het CBS de demografische kenmerken. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de verdeling daarvan afwijkt van die van de wel bekende gevallen. De som van de doodgeborenen naar de diverse kenmerken is in 1995 daardoor niet gelijk aan het totaal aantal doodgeborenen.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.