Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100; 1995-2018


CBS verzamelt maandelijks gegevens over de in- en uitvoer van goederen.
Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de ruilvoet, de invoerprijs en de uitvoerprijs van goederen. Het betreft de in- en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht. De indexcijfers zijn op basis van 2010=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 1995 tot en met juli 2018.

Status van de cijfers
De cijfers over 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 oktober 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door de tabel Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100; 1995-2018

Perioden IndexcijfersRuilvoet (2010=100) IndexcijfersInvoerprijs (2010=100) IndexcijfersUitvoerprijs (2010=100) Ontwikkellingen Ruilvoet (%) Ontwikkellingen Invoerprijs (%) Ontwikkellingen Uitvoerprijs (%)
2017 augustus* 102,7 97,5 100,2 -0,3 2,4 2,0
2017 september* 101,1 100,7 101,8 -0,3 2,8 2,6
2017 3e kwartaal* 102,1 99,0 101,1 -0,3 2,4 2,2
2017 oktober* 102,5 99,9 102,4 0,1 1,9 2,0
2017 november* 102,8 101,0 103,8 -0,3 2,6 2,2
2017 december* 99,8 103,0 102,8 0,1 1,0 1,1
2017 4e kwartaal* 101,7 101,2 103,0 0,0 1,8 1,8
2017* 101,8 100,6 102,4 -0,6 4,5 3,8
2018 januari* 103,4 100,6 104,1 1,1 -0,3 0,8
2018 februari* 101,7 103,6 105,4 1,0 -1,6 -0,6
2018 maart* 102,6 100,8 103,3 0,7 -1,2 -0,5
2018 1e kwartaal* 102,6 101,7 104,3 0,9 -1,0 -0,1
2018 april* 100,8 100,8 101,6 -0,2 -0,2 -0,4
2018 mei* 102,5 102,4 104,9 0,2 2,6 2,7
2018 juni* 101,0 102,3 103,3 -0,9 4,6 3,7
2018 2e kwartaal* 101,4 101,9 103,3 -0,3 2,4 2,1
2018 juli* 101,5 103,8 105,4 -1,0 4,9 3,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens