Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100; 1995-2018

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100; 1995-2018

Perioden Indexcijfers Ruilvoet (2010=100) Indexcijfers Invoerprijs (2010=100) Indexcijfers Uitvoerprijs (2010=100) Ontwikkellingen Ruilvoet (%) Ontwikkellingen Invoerprijs (%) Ontwikkellingen Uitvoerprijs (%)
2017 augustus* 102,7 97,5 100,2 -0,3 2,4 2,0
2017 september* 101,1 100,7 101,8 -0,3 2,8 2,6
2017 3e kwartaal* 102,1 99,0 101,1 -0,3 2,4 2,2
2017 oktober* 102,5 99,9 102,4 0,1 1,9 2,0
2017 november* 102,8 101,0 103,8 -0,3 2,6 2,2
2017 december* 99,8 103,0 102,8 0,1 1,0 1,1
2017 4e kwartaal* 101,7 101,2 103,0 0,0 1,8 1,8
2017* 101,8 100,6 102,4 -0,6 4,5 3,8
2018 januari* 103,4 100,6 104,1 1,1 -0,3 0,8
2018 februari* 101,7 103,6 105,4 1,0 -1,6 -0,6
2018 maart* 102,6 100,8 103,3 0,7 -1,2 -0,5
2018 1e kwartaal* 102,6 101,7 104,3 0,9 -1,0 -0,1
2018 april* 100,8 100,8 101,6 -0,2 -0,2 -0,4
2018 mei* 102,5 102,4 104,9 0,2 2,6 2,7
2018 juni* 101,0 102,3 103,3 -0,9 4,6 3,7
2018 2e kwartaal* 101,4 101,9 103,3 -0,3 2,4 2,1
2018 juli* 101,5 103,8 105,4 -1,0 4,9 3,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


CBS verzamelt maandelijks gegevens over de in- en uitvoer van goederen.
Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de ruilvoet, de invoerprijs en de uitvoerprijs van goederen. Het betreft de in- en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht. De indexcijfers zijn op basis van 2010=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 1995 tot en met juli 2018.

Status van de cijfers
De cijfers over 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 oktober 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door de tabel Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Indexcijfers op basis 2010=100.

Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Ruilvoet
De ruilvoet is de verhouding tussen het prijspeil van de uitvoer en de invoer van goederen.

Als het prijspeil van de uitvoer sneller stijgt dan het prijspeil van de invoer, is er sprake van een ruilvoetverbetering. Als het prijspeil van de invoer sneller stijgt dan het prijspeil van de uitvoer, is er sprake van ruilvoetverslechtering.

Indexcijfers op basis 2010=100.

Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Invoerprijs
Invoerprijs van goederen.

De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

Indexcijfers op basis 2010=100.

Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Uitvoerprijs
Uitvoerprijs van goederen.

Uitvoer: het leveren van goederen door ingezetenen vanuit het economisch gebied van Nederland aan het buitenland. Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen.

Indexcijfers op basis 2010=100.

Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkellingen
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Ruilvoet
De ruilvoet is de verhouding tussen het prijspeil van de uitvoer en de invoer van goederen.

Als het prijspeil van de uitvoer sneller stijgt dan het prijspeil van de invoer, is er sprake van een ruilvoetverbetering. Als het prijspeil van de invoer sneller stijgt dan het prijspeil van de uitvoer, is er sprake van ruilvoetverslechtering.

De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Invoerprijs
Invoerprijs van goederen.

De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Uitvoerprijs
Uitvoerprijs van goederen.

Uitvoer: het leveren van goederen door ingezetenen vanuit het economisch gebied van Nederland aan het buitenland. Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen.

De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.