Bruto investeringen in vaste activa, sector en type activa; nr, 1969-2016


Deze tabel geeft een overzicht van de uitgaven aan investeringsgoederen door de overheid en de gezamenlijke sectoren vennootschappen, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh). De investeringsgoederen worden verder ingedeeld naar type van vaste activa.

De cijfers in deze tabel worden in volgende eenheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2010=100, mln euro
- Procentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2010=100

Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1969 tot en met 2015 zijn definitief. De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Bruto investeringen in vaste activa, sector en type activa; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bruto investeringen in vaste activa, sector en type activa; nr, 1969-2016

Sectoren Perioden Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerWoningen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerBedrijfsgebouwen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerGrond- weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerOverdrachtskosten op grond (mln euro) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerComputers (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerTelecommunicatieapparatuur (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerMachines en installaties (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerOverige materiële vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerIn cultuur gebrachte activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerOnderzoek en ontwikkeling (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerComputerprogrammatuur en databanken (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerOverige immateriële activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenVerkoop van gebruikte vaste activa (-)Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenVerkoop van gebruikte vaste activa (-)Uitvoer van gebruikte vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenVerkoop van gebruikte vaste activa (-)Verkoop aan consumenten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenBruto investeringen in vaste activa (mln euro)
Totaal alle sectoren 2012 124.775 22.610 18.491 16.051 1.595 11.039 3.735 938 16.375 5.603 251 11.329 15.577 1.181 2.847 1.923 924 121.928
Totaal alle sectoren 2013 120.088 19.506 17.784 16.515 1.418 10.205 3.687 931 15.678 5.256 316 11.676 15.943 1.173 2.981 2.210 771 117.107
Totaal alle sectoren 2014 122.735 20.142 17.630 16.466 1.928 9.474 3.596 990 16.546 5.332 333 11.969 17.119 1.210 3.205 1.979 1.226 119.530
Totaal alle sectoren 2015 135.984 23.651 18.029 17.269 2.245 13.182 4.530 1.128 17.417 5.605 355 12.284 19.096 1.193 3.520 1.834 1.686 132.464
Totaal alle sectoren 2016* 142.862 28.231 18.370 17.078 2.661 12.855 4.721 1.187 17.953 5.959 316 12.690 19.774 1.067 2.813 1.512 1.301 140.049
Vennootschappen, huishoudens, IZWh 2012 99.282 22.468 14.158 5.550 1.436 10.697 2.793 637 15.223 4.378 251 8.116 12.394 1.181 1.512 . . 97.770
Vennootschappen, huishoudens, IZWh 2013 94.848 19.376 14.008 5.992 1.303 9.837 2.684 640 14.359 4.121 316 8.324 12.715 1.173 1.498 . . 93.350
Vennootschappen, huishoudens, IZWh 2014 98.270 20.032 13.945 6.358 1.827 9.182 2.635 674 15.711 4.141 333 8.526 13.696 1.210 2.038 . . 96.232
Vennootschappen, huishoudens, IZWh 2015 110.281 23.560 14.468 6.435 2.178 12.904 3.600 775 16.466 4.378 355 8.727 15.242 1.193 2.327 . . 107.954
Vennootschappen, huishoudens, IZWh 2016* 117.202 28.138 14.623 7.013 2.594 12.550 3.766 818 16.847 4.648 316 9.010 15.812 1.067 1.651 . . 115.551
Overheid 2012 25.493 142 4.333 10.501 159 342 942 301 1.152 1.225 0 3.213 3.183 0 1.335 . . 24.158
Overheid 2013 25.240 130 3.776 10.523 115 368 1.003 291 1.319 1.135 0 3.352 3.228 0 1.483 . . 23.757
Overheid 2014 24.465 110 3.685 10.108 101 292 961 316 835 1.191 0 3.443 3.423 0 1.167 . . 23.298
Overheid 2015 25.703 91 3.561 10.834 67 278 930 353 951 1.227 0 3.557 3.854 0 1.193 . . 24.510
Overheid 2016* 25.660 93 3.747 10.065 67 305 955 369 1.106 1.311 0 3.680 3.962 0 1.162 . . 24.498
Bron: CBS.
Verklaring van tekens