Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nr, 1969-2016

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nr, 1969-2016

Bestemming Perioden Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Waarde prijsniveau 2010 (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Prijsindexcijfers (2010 =100)
A-U Alle economische activiteiten 2012 124.775 126.117 -6,5 98,9
A-U Alle economische activiteiten 2013 120.088 120.986 -4,1 99,3
A-U Alle economische activiteiten 2014 122.735 123.870 2,4 99,1
A-U Alle economische activiteiten 2015 135.984 137.350 10,9 99,0
A-U Alle economische activiteiten 2016* 142.862 143.651 4,6 99,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012 5.208 5.250 -7,7 99,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 4.764 4.785 -8,9 99,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 5.106 5.099 6,5 100,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2015 4.894 4.856 -4,8 100,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 4.831 4.797 -1,2 100,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012 22.868 22.260 -1,2 102,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2013 22.373 21.651 -2,7 103,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 24.728 23.794 9,9 103,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2015 25.583 24.446 2,7 104,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016* 26.429 25.082 2,6 105,4
B Delfstoffenwinning 2012 3.462 3.273 -13,4 105,8
B Delfstoffenwinning 2013 3.246 3.019 -7,8 107,5
B Delfstoffenwinning 2014 3.729 3.417 13,2 109,1
B Delfstoffenwinning 2015 3.482 3.173 -7,1 109,7
B Delfstoffenwinning 2016* 3.502 3.175 0,1 110,3
C Industrie 2012 12.780 12.562 3,2 101,7
C Industrie 2013 12.617 12.356 -1,6 102,1
C Industrie 2014 13.355 13.029 5,4 102,5
C Industrie 2015 14.961 14.422 10,7 103,7
C Industrie 2016* 15.414 14.739 2,2 104,6
D Energievoorziening 2012 5.500 5.330 11,5 103,2
D Energievoorziening 2013 5.501 5.302 -0,5 103,8
D Energievoorziening 2014 6.469 6.200 16,9 104,3
D Energievoorziening 2015 5.877 5.658 -8,7 103,9
D Energievoorziening 2016* 6.213 5.958 5,3 104,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012 1.126 1.102 -38,8 102,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 1.009 986 -10,6 102,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 1.175 1.150 16,7 102,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 1.263 1.228 6,8 102,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016* 1.300 1.252 2,0 103,8
F Bouwnijverheid 2012 2.180 2.190 -18,0 99,5
F Bouwnijverheid 2013 2.296 2.295 4,8 100,0
F Bouwnijverheid 2014 2.291 2.289 -0,3 100,1
F Bouwnijverheid 2015 2.473 2.457 7,3 100,6
F Bouwnijverheid 2016* 2.568 2.538 3,3 101,2
G-I Handel, vervoer en horeca 2012 15.418 15.241 -8,1 101,2
G-I Handel, vervoer en horeca 2013 15.476 15.251 0,1 101,5
G-I Handel, vervoer en horeca 2014 14.982 14.743 -3,3 101,6
G-I Handel, vervoer en horeca 2015 17.732 17.133 16,2 103,5
G-I Handel, vervoer en horeca 2016* 19.885 19.097 11,5 104,1
J Informatie en communicatie 2012 4.159 4.181 0,7 99,5
J Informatie en communicatie 2013 4.125 4.148 -0,8 99,4
J Informatie en communicatie 2014 4.689 4.716 13,7 99,4
J Informatie en communicatie 2015 5.399 5.435 15,2 99,3
J Informatie en communicatie 2016* 5.750 5.775 6,2 99,6
K Financiële dienstverlening 2012 4.195 4.413 -14,1 95,1
K Financiële dienstverlening 2013 4.230 4.409 -0,1 95,9
K Financiële dienstverlening 2014 4.196 4.387 -0,5 95,6
K Financiële dienstverlening 2015 4.779 5.060 15,3 94,4
K Financiële dienstverlening 2016* 4.798 5.049 -0,2 95,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012 27.710 29.589 -12,2 93,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013 24.899 26.886 -9,1 92,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 26.219 28.806 7,1 91,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 30.223 33.959 17,9 89,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016* 34.701 38.910 14,6 89,2
M-N Zakelijke dienstverlening 2012 11.517 11.681 0,5 98,6
M-N Zakelijke dienstverlening 2013 10.741 10.901 -6,7 98,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2014 10.911 11.078 1,6 98,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2015 13.304 13.377 20,8 99,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2016* 12.497 12.446 -7,0 100,4
O-Q Overheid en zorg 2012 29.716 29.421 -5,0 101,0
O-Q Overheid en zorg 2013 29.283 28.579 -2,9 102,5
O-Q Overheid en zorg 2014 27.607 26.881 -5,9 102,7
O-Q Overheid en zorg 2015 29.485 28.744 6,9 102,6
O-Q Overheid en zorg 2016* 29.252 28.440 -1,1 102,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2012 1.804 1.811 -0,7 99,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2013 1.901 1.895 4,7 100,3
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2014 2.006 1.995 5,3 100,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2015 2.112 2.093 4,9 100,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016* 2.151 2.116 1,1 101,6
Totaal verkoop gebruikte vaste activa 2012 2.847 2.802 -15,2 101,6
Totaal verkoop gebruikte vaste activa 2013 2.981 2.917 4,1 102,2
Totaal verkoop gebruikte vaste activa 2014 3.205 3.102 6,3 103,3
Totaal verkoop gebruikte vaste activa 2015 3.520 3.349 8,0 105,1
Totaal verkoop gebruikte vaste activa 2016* 2.813 2.650 -20,9 106,2
Bruto investeringen in vaste activa 2012 121.928 123.319 -6,3 98,9
Bruto investeringen in vaste activa 2013 117.107 118.068 -4,3 99,2
Bruto investeringen in vaste activa 2014 119.530 120.763 2,3 99,0
Bruto investeringen in vaste activa 2015 132.464 133.999 11,0 98,9
Bruto investeringen in vaste activa 2016* 140.049 141.052 5,3 99,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de aankoop van de investeringsgoederen en diensten door verschillende economische activiteiten. Ook laat deze tabel de verkoop van gebruikte vaste activa aan het buitenland en de huishoudens zien (desinvesteringen). Het saldo van de aankopen van investeringsgoederen en diensten en de verkopen van gebruikte vaste activa is de bruto investeringen in vaste activa.

De cijfers in deze tabel worden in volgende eenheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2010=100, mln euro
- Procentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2010=100

Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1969 tot en met 2015 zijn definitief. De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Waarde prijsniveau 2010
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2010. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2010.