Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nr, 1969-2016

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (onderverdeeld naar voltijdbanen/deeltijdbanen en geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, gewerkte uren, betaalde uren en overeengekomen uren jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers worden in de tabel de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1969 tot en met 2015 zijn definitief. De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nr, 1969-2016

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemersBedragBeloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemersBedragLonen (mln euro) Beloning van werknemersBedragSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemersBedragLoonkosten (mln euro) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers (%) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderLonen (%) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderLoonkosten (%) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarBeloning per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarLoonkosten per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurBeloning per gewerkt uur (euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurLoonkosten per gewerkt uur (euro) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarBeloning per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarLoonkosten per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurBeloning per gewerkt uur (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurLoonkosten per gewerkt uur (%) Arbeidsvolume van werknemersAantalArbeidsjaren (x 1 000) Arbeidsvolume van werknemersAantalGewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemersAantalBetaalde uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemersAantalOvereengekomen uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemersAantalBetaalde overwerkuren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderArbeidsjaren (%) Arbeidsvolume van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderGewerkte uren (%) AantalBanen (voltijd en deeltijd)Totaal (x 1 000) AantalBanen (voltijd en deeltijd)Mannen (x 1 000) AantalBanen (voltijd en deeltijd)Vrouwen (x 1 000) AantalVoltijdbanenTotaal (x 1 000) AantalVoltijdbanenMannen (x 1 000) AantalVoltijdbanenVrouwen (x 1 000) AantalDeeltijdbanenTotaal (x 1 000) AantalDeeltijdbanenMannen (x 1 000) AantalDeeltijdbanenVrouwen (x 1 000) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBanen (voltijd en deeltijd)Totaal (%)
A-U Alle economische activiteiten 1969 28.901 22.564 6.337 . . . . 7,1 5,5 . 3,6 2,8 . . . . . . . 4.080 8.049 . . . . . 4.580 3.378 1.203 . . . . . . .
A-U Alle economische activiteiten 1975 65.226 48.942 16.284 . 13,3 13,3 . 15,5 11,6 . 8,9 6,6 . 13,5 13,5 . 17,4 17,4 . 4.219 7.362 . . . -0,2 -3,5 4.811 3.384 1.428 . . . . . . 0,3
A-U Alle economische activiteiten 1984 105.601 79.024 26.577 . 0,3 1,0 . 24,9 18,6 . 14,6 10,9 . 0,1 0,8 . 0,2 0,9 . 4.244 7.242 . . . 0,2 0,1 5.059 3.293 1.767 . . . . . . 0,8
A-U Alle economische activiteiten 2014 327.963 253.880 74.083 327.382 1,0 -0,1 1,2 56,8 44,0 56,7 33,4 25,9 33,3 1,6 0,5 1,8 0,9 -0,2 1,1 5.774 9.819 11.615 11.464 151 -0,6 0,2 7.730 4.056 3.674 3.589 2.749 840 4.141 1.307 2.835 -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2015 330.060 259.619 70.441 328.857 0,6 2,3 0,5 56,6 44,6 56,4 33,4 26,3 33,3 -0,3 1,3 -0,5 0,1 1,7 -0,1 5.827 9.869 11.737 11.581 156 0,9 0,5 7.809 4.105 3.704 3.586 2.751 835 4.223 1.354 2.869 1,0
A-U Alle economische activiteiten 2016* 339.804 267.717 72.087 338.128 3,0 3,1 2,8 57,3 45,1 57,0 33,7 26,5 33,5 1,2 1,3 1,0 0,7 0,8 0,5 5.930 10.093 11.970 11.817 153 1,8 2,3 7.920 4.164 3.756 3.618 2.772 846 4.302 1.392 2.910 1,4
C Industrie 1969 7.523 5.933 1.590 . . . . 6,6 5,2 . 3,3 2,6 . . . . . . . 1.133 2.272 . . . . . 1.180 1.009 171 . . . . . . .
C Industrie 1975 14.060 10.721 3.339 . 3,0 2,7 . 13,5 10,3 . 7,7 5,9 . 6,1 5,9 . 10,5 10,2 . 1.045 1.831 . . . -3,0 -6,8 1.093 937 157 . . . . . . -2,9
C Industrie 1984 19.723 15.019 4.704 . 3,3 3,8 . 23,4 17,8 . 13,3 10,1 . 5,6 6,1 . 5,5 6,0 . 841 1.480 . . . -2,2 -2,1 894 760 134 . . . . . . -2,0
C Industrie 2014 39.645 30.681 8.964 39.392 2,8 0,3 3,1 60,1 46,5 59,7 34,1 26,4 33,9 3,7 1,1 4,0 3,0 0,4 3,2 659 1.163 1.359 1.334 25 -0,8 -0,1 738 575 163 529 475 54 209 100 109 -0,8
C Industrie 2015 39.493 31.289 8.204 39.167 -0,4 2,0 -0,6 59,8 47,4 59,3 34,2 27,1 33,9 -0,5 1,8 -0,7 0,3 2,6 0,1 661 1.156 1.359 1.334 25 0,2 -0,6 739 575 163 528 474 54 211 101 110 0,1
C Industrie 2016* 40.478 32.063 8.415 39.930 2,5 2,5 1,9 61,0 48,3 60,2 34,7 27,5 34,3 2,1 2,1 1,6 1,7 1,6 1,1 663 1.165 1.367 1.342 25 0,4 0,8 741 576 165 526 472 54 215 104 110 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens