Bouwnijverheid; toegevoegde waarde basisprijzen, index 2010=100, 2005-2017

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde basisprijzen, index 2010=100, 2005-2017

Perioden Index volume toegevoegde waarde bouw (2010 = 100) Volumeontwikkeling t.o.v.een jaar eerder (%)
2005 januari 90,1 -3,3
2005 februari 98,8 1,5
2005 maart 114,4 -2,0
2005 1e kwartaal 101,1 -1,3
2005 april 107,4 9,9
2005 mei 103,7 10,3
2005 juni 129,1 7,0
2005 2e kwartaal 113,4 8,9
2005 juli 84,3 0,0
2005 augustus 66,7 13,3
2005 september 124,8 6,1
2005 3e kwartaal 91,9 5,8
2005 oktober 112,9 2,8
2005 november 122,7 3,9
2005 december 80,3 3,6
2005 4e kwartaal 105,3 3,4
2005 102,9 4,2
2006 januari 91,6 1,6
2006 februari 102,3 3,5
2006 maart 123,7 8,1
2006 1e kwartaal 105,9 4,7
2006 april 101,3 -5,6
2006 mei 114,1 10,0
2006 juni 127,0 -1,6
2006 2e kwartaal 114,1 0,6
2006 juli 85,4 1,3
2006 augustus 71,3 6,9
2006 september 130,7 4,7
2006 3e kwartaal 95,8 4,2
2006 oktober 118,3 4,8
2006 november 128,0 4,3
2006 december 82,1 2,2
2006 4e kwartaal 109,5 3,9
2006 106,3 3,3
2007 januari 100,5 9,8
2007 februari 112,0 9,5
2007 maart 132,9 7,4
2007 1e kwartaal 115,1 8,8
2007 april 111,2 9,7
2007 mei 118,3 3,7
2007 juni 138,2 8,9
2007 2e kwartaal 122,6 7,4
2007 juli 90,7 6,2
2007 augustus 79,6 11,7
2007 september 131,1 0,3
2007 3e kwartaal 100,5 4,9
2007 oktober 127,7 7,9
2007 november 132,7 3,7
2007 december 79,9 -2,8
2007 4e kwartaal 113,4 3,6
2007 112,9 6,2
2008 januari 111,8 11,1
2008 februari 125,2 11,8
2008 maart 127,8 -3,8
2008 1e kwartaal 121,6 5,6
2008 april 127,9 15,0
2008 mei 120,2 1,6
2008 juni 142,0 2,7
2008 2e kwartaal 130,0 6,1
2008 juli 90,1 -0,6
2008 augustus 82,1 3,1
2008 september 140,7 7,3
2008 3e kwartaal 104,3 3,8
2008 oktober 133,8 4,8
2008 november 125,1 -5,7
2008 december 82,5 3,3
2008 4e kwartaal 113,8 0,3
2008 117,4 4,0
2009 januari 115,3 3,2
2009 februari 120,4 -3,8
2009 maart 136,9 7,1
2009 1e kwartaal 124,2 2,1
2009 april 123,3 -3,5
2009 mei 116,9 -2,7
2009 juni 133,5 -6,0
2009 2e kwartaal 124,6 -4,2
2009 juli 95,5 5,9
2009 augustus 70,3 -14,4
2009 september 129,4 -8,0
2009 3e kwartaal 98,4 -5,7
2009 oktober 119,8 -10,5
2009 november 114,2 -8,7
2009 december 71,0 -13,9
2009 4e kwartaal 101,7 -10,7
2009 112,2 -4,4
2010 januari 95,6 -17,1
2010 februari 95,1 -21,0
2010 maart 120,2 -12,2
2010 1e kwartaal 103,6 -16,6
2010 april 108,3 -12,2
2010 mei 102,1 -12,7
2010 juni 125,3 -6,2
2010 2e kwartaal 111,9 -10,2
2010 juli 85,0 -11,0
2010 augustus 68,2 -2,9
2010 september 115,8 -10,6
2010 3e kwartaal 89,7 -8,9
2010 oktober 108,5 -9,4
2010 november 112,3 -1,7
2010 december 63,7 -10,3
2010 4e kwartaal 94,8 -6,7
2010 100,0 -10,9
2011 januari 104,3 9,1
2011 februari 109,3 15,0
2011 maart 123,0 2,3
2011 1e kwartaal 112,2 8,3
2011 april 105,8 -2,4
2011 mei 114,9 12,6
2011 juni 113,3 -9,6
2011 2e kwartaal 111,3 -0,5
2011 juli 79,8 -6,1
2011 augustus 67,7 -0,8
2011 september 116,8 0,9
2011 3e kwartaal 88,1 -1,7
2011 oktober 101,9 -6,1
2011 november 108,2 -3,7
2011 december 66,4 4,2
2011 4e kwartaal 92,2 -2,8
2011 100,9 0,9
2012 januari 96,1 -7,8
2012 februari 94,1 -13,8
2012 maart 110,3 -10,3
2012 1e kwartaal 100,2 -10,7
2012 april 97,3 -8,0
2012 mei 101,2 -12,0
2012 juni 112,4 -0,8
2012 2e kwartaal 103,6 -6,9
2012 juli 74,3 -7,0
2012 augustus 66,8 -1,3
2012 september 105,2 -9,9
2012 3e kwartaal 82,1 -6,8
2012 oktober 97,7 -4,1
2012 november 100,7 -7,0
2012 december 56,6 -14,7
2012 4e kwartaal 85,0 -7,8
2012 92,7 -8,1
2013 januari 88,4 -8,0
2013 februari 85,0 -9,7
2013 maart 98,3 -10,9
2013 1e kwartaal 90,6 -9,6
2013 april 90,7 -6,8
2013 mei 95,8 -5,3
2013 juni 104,0 -7,5
2013 2e kwartaal 96,8 -6,5
2013 juli 71,5 -3,7
2013 augustus 63,2 -5,3
2013 september 99,4 -5,5
2013 3e kwartaal 78,1 -4,9
2013 oktober 100,4 2,8
2013 november 98,3 -2,3
2013 december 59,3 4,7
2013 4e kwartaal 86,0 1,2
2013 87,9 -5,2
2014 januari 97,0 9,8
2014 februari 94,7 11,5
2014 maart 98,1 -0,3
2014 1e kwartaal 96,6 6,7
2014 april 96,5 6,4
2014 mei 95,8 0,0
2014 juni 102,5 -1,5
2014 2e kwartaal 98,3 1,5
2014 juli 75,4 5,5
2014 augustus 57,5 -9,0
2014 september 100,8 1,4
2014 3e kwartaal 77,9 -0,2
2014 oktober 110,5 10,1
2014 november 105,7 7,5
2014 december 66,0 11,3
2014 4e kwartaal 94,1 9,4
2014 91,7 4,4
2015 januari* 102,3 5,4
2015 februari* 98,9 4,5
2015 maart* 114,6 16,8
2015 1e kwartaal* 105,3 9,0
2015 april* 101,0 4,7
2015 mei* 101,0 5,4
2015 juni* 129,4 26,3
2015 2e kwartaal* 110,5 12,5
2015 juli* 81,4 7,9
2015 augustus* 64,3 11,8
2015 september* 110,0 9,1
2015 3e kwartaal* 85,2 9,4
2015 oktober* 109,8 -0,6
2015 november* 111,4 5,4
2015 december* 67,8 2,7
2015 4e kwartaal* 96,3 2,4
2015* 99,3 8,3
2016 januari* 108,9 6,4
2016 februari* 110,8 12,0
2016 maart* 120,2 4,9
2016 1e kwartaal* 113,3 7,6
2016 april* 109,6 8,5
2016 mei* 108,8 7,7
2016 juni* 129,5 0,0
2016 2e kwartaal* 116,0 4,9
2016 juli* 92,6 13,8
2016 augustus* 70,2 9,1
2016 september* 118,8 8,0
2016 3e kwartaal* 93,9 10,1
2016 oktober* 116,9 6,4
2016 november* 122,3 9,8
2016 december* 74,8 10,4
2016 4e kwartaal* 104,7 8,7
2016* 107,0 7,7
2017 januari * 109,7 0,8
2017 februari * 114,4 3,2
2017 maart* 135,2 12,5
2017 1e kwartaal* 119,8 5,7
2017 april* 110,0 0,3
2017 mei* 123,5 13,4
2017 juni * 135,8 4,9
2017 2e kwartaal * 123,1 6,1
2017 juli * 96,0 3,6
2017 augustus* 74,8 6,6
2017 september* 121,8 2,5
2017 3e kwartaal* 97,5 3,9
2017 oktober* 125,5 7,3
2017 november* 132,7 8,5
2017 december* 77,9 4,1
2017 4e kwartaal * 112,0 7,0
2017* 113,1 5,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid. Dit is een productie-indicator voor de bouwnijverheid. Deze indicator beoogt de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bedrijfstak bouwnijverheid (SBI 2008: 41, 42 en 43) weer te geven. De cijfers zijn aangepast aan de Nationale rekeningen 2015 en de Kwartaalrekeningen. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. De volumemutaties zijn mutaties ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar. De volume-indexcijfers hebben als basis 2010=100.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 t/m december 2017.
Frequentie: per maand.

Status van de cijfers
De cijfers over 2015-2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 2 juli 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 2 juli 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Index volume toegevoegde waarde bouw
Volumeontwikkeling toegevoegde waarde in basisprijzen van de bedrijfstak bouwnijverheid (SBI 2008: 41, 42 en 43)
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. volume) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het verbruik van een bedrijfstak.

Basisprijs is de verkoopprijs van een goed of dienst exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief product gebonden belastingen en subsidies.
Volumeontwikkeling t.o.v.een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.