Overheid; sociale uitkeringen 1995-2017

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de sociale uitkeringen door de overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorie├źn gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1995 tot en met 2017, kwartaalcijfers van 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2014 de status definitief. De kwartalen van 2015 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2015 hebben de status definitief. De cijfers van 2016 en 2017 hebben de status voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; sociale uitkeringen. Zie paragraaf 3.

Overheid; sociale uitkeringen 1995-2017

Perioden Totaal sociale uitkeringenTotaal uitkeringen in geld en natura (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWett. soc. uitkeringen in geld en natura (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWerkloosheidswet (WW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenZiektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenAlgemene Ouderdomswet (AOW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenAlgemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenZorgverzekeringswet (ZVW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenAlgemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWet Langdurige Zorg (WLZ) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenVoorzieningen in geld en natura (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenUitkeringen oorlogsslachtoffers (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenWet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenInkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenAlgemene Kinderbijslagwet (AKW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenStudiebeurzen (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenPremies koopwoningen (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenWet Werk en Bijstand (WWB/ABW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenAanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenToeslagenwet (TW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenZorgtoeslag (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenMKOB/Tegemoetkoming AOW (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenKindgebonden budget (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenWet Maatsch.Ondersteuning (WMO) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenHuurtoeslag (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenOV-jaarkaart studerenden (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenRechtsbijstand (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenBijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenKinderopvang (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenLeerlingenvervoer (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenBijdragen asielzoekers en minderheden (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenRe-integratie (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenOverig (mln euro) Sociale uitkeringen in geldTotaal sociale uitkeringen in geld (mln euro) Sociale uitkeringen in geldWettelijk sociale uitkeringen in geldTotaal wettelijke sociale uitk. in geld (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidsfondsTotaal Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidsfondsWet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidsfondsWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidsfondsWet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidsfondsZiektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidsfondsWet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldWerkhervattingskasTotaal Werkhervattingskas (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldWerkhervattingskasWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldWerkhervattingskasZiektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen WerkloosheidsfondsTotaal Algemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen WerkloosheidsfondsWerkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen WerkloosheidsfondsZiektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldSectorfondsenTotaal Sectorfondsen (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldSectorfondsenWerkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldSectorfondsenWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldSectorfondsenZiektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldUitvoeringsfonds voor de OverheidTotaal Uitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldUitvoeringsfonds voor de OverheidWerkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldUitvoeringsfonds voor de OverheidWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldUitvoeringsfonds voor de OverheidZiektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen OuderdomsfondsAlgemene Ouderdomswet (AOW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen NabestaandenfondsAlgemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldZorgverzekeringsfondsZorgverzekeringswet (ZVW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldFonds Langdurige ZorgWet Langdurige Zorg (WLZ) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldTotaal sociale voorzieningen in geld (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldUitkeringen oorlogsslachtoffers (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldWet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldInkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldAlgemene Kinderbijslagwet (AKW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldStudiebeurzen (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldPremies koopwoningen (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldWet Werk en Bijstand (WWB/ABW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldAanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldToeslagenwet (TW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldZorgtoeslag (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldMKOB/Tegemoetkoming AOW (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldKindgebonden budget (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldOverig (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaTotaal sociale uitkeringen in natura (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaWettelijk sociale uitkeringen in naturaTotaal wettelijk sociale uitk. in natura (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in naturaZorgverzekeringsfondsZorgverzekeringswet (ZVW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in naturaAlgemeen Fonds Bijzondere ZiektekostenAlgemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in naturaFonds Langdurige ZorgWet Langdurige Zorg (WLZ) (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaTotaal sociale voorzieningen in natura (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaWet Werk en Bijstand (WWB/ABW) (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaWet Maatsch.Ondersteuning (WMO) (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaHuurtoeslag (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaOV-jaarkaart studerenden (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaRechtsbijstand (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaBijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaKinderopvang (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaLeerlingenvervoer (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaBijdragen asielzoekers en minderheden (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaRe-integratie (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaOverig (mln euro)
2016 1e kwartaal* 35.956 27.009 . . . . . . . . . . . 8.947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.865 12.854 2.055 . . . . . 286 . . 1.026 . . 606 . . . 86 . . . 8.531 101 161 2 5.011 . . . . . . . . . . . . . 18.091 14.155 9.595 59 4.501 3.936 . . . . . . . . . . .
2016 2e kwartaal* 40.352 30.925 . . . . . . . . . . . 9.427 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.121 16.531 2.742 . . . . . 385 . . 1.330 . . 714 . . . 114 . . . 10.962 121 162 1 5.590 . . . . . . . . . . . . . 18.231 14.394 10.075 22 4.297 3.837 . . . . . . . . . . .
2016 3e kwartaal* 35.854 26.826 . . . . . . . . . . . 9.028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.124 12.921 2.106 . . . . . 301 . . 955 . . 509 . . . 91 . . . 8.698 98 161 2 5.203 . . . . . . . . . . . . . 17.730 13.905 9.508 8 4.389 3.825 . . . . . . . . . . .
2016 4e kwartaal* 36.107 27.287 . . . . . . . . . . . 8.820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.980 12.963 2.184 . . . . . 282 . . 912 . . 488 . . . 88 . . . 8.750 96 161 2 5.017 . . . . . . . . . . . . . 18.127 14.324 9.730 20 4.574 3.803 . . . . . . . . . . .
2016* 148.269 112.047 4.534 3.880 150 1.128 5.922 1.646 36.941 416 39.553 109 17.768 36.222 258 3.090 301 3.310 579 6 6.107 239 783 4.204 1 1.908 5.281 3.339 86 384 444 1.981 191 153 170 3.407 76.090 55.269 9.087 4.534 2.801 150 474 1.128 1.254 784 470 4.223 3.569 654 2.317 2.011 280 26 379 342 15 22 36.941 416 645 7 20.821 258 3.090 301 3.310 579 6 5.624 239 783 4.204 1 1.908 518 72.179 56.778 38.908 109 17.761 15.401 483 5.281 3.339 86 384 444 1.981 191 153 170 2.889
2017 1e kwartaal* 36.577 27.461 . . . . . . . . . . . 9.116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.134 13.022 2.116 . . . . . 308 . . 898 . . 573 . . . 87 . . . 8.771 93 176 5.112 . . . . . . . . . . . . . 18.443 14.439 9.832 4.607 4.004 . . . . . . . . . . .
2017 2e kwartaal* 40.936 31.142 . . . . . . . . . . . 9.794 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.302 16.421 2.813 . . . . . 396 . . 1.222 . . 688 . . . 115 . . . 10.892 119 176 5.881 . . . . . . . . . . . . . 18.634 14.721 10.310 4.411 3.913 . . . . . . . . . . .
2017 3e kwartaal* 36.771 27.546 . . . . . . . . . . . 9.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.494 13.162 2.274 . . . . . 322 . . 840 . . 490 . . . 91 . . . 8.877 92 176 5.332 . . . . . . . . . . . . . 18.277 14.384 9.847 4.537 3.893 . . . . . . . . . . .
2017 4e kwartaal* 36.512 27.735 . . . . . . . . . . . 8.777 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.797 12.910 2.149 . . . . . 314 . . 764 . . 456 . . . 92 . . . 8.871 89 175 4.887 . . . . . . . . . . . . . 18.715 14.825 10.196 4.629 3.890 . . . . . . . . . . .
2017* 150.796 113.884 4.337 4.393 136 1.131 5.370 1.641 37.411 393 40.888 0 18.184 36.912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.727 55.515 9.352 4.337 3.255 136 493 1.131 1.340 858 482 3.724 3.118 606 2.207 1.906 267 34 385 346 13 26 37.411 393 703 21.212 . . . . . . . . . . . . . 74.069 58.369 40.185 18.184 15.700 . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens