Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever 1995-2017

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de schuld van de overheid. De schuld is onderverdeeld naar verschillende schuldtitels. Van iedere schuldtitel (type financieel instrument) wordt het aandeel van de verschillende houders (geldgevers) vermeld. De schuld wordt gepresenteerd in nominale waarde (het oorspronkelijke schuldbedrag) en in marktwaarde (de waarde waartegen de schuld in de betreffende periode verhandeld kan worden). Bij de bepaling van de overheidsschuld volgens EMU-definities wordt de nominale waarde gehanteerd, in de Nationale rekeningen de marktwaarde.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de schulden van de subsectoren niet op tot de totale schuld van de overheid. Schulden van bijvoorbeeld het rijk aan de sociale verzekeraars maken deel uit van de schulden van het rijk. Voor de schuld van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers schulden die de overheid heeft aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de EMU-publicaties. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens van 1995 tot en met 2017, kwartaalgegevens van 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2014 de status definitief. De kwartalen van 2015 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2015 hebben de status definitief. De cijfers van 2016 en 2017 hebben de status voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren. Zie paragraaf 3.

Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever 1995-2017

Sectoren Nominale en marktwaarde Perioden OverheidsschuldTotaal overheidsschuld (mln euro) OverheidsschuldBinnenlandTotaal binnenland (mln euro) OverheidsschuldBinnenlandBanken (mln euro) OverheidsschuldBinnenlandPensioenfondsen en verzekeraars (mln euro) OverheidsschuldBinnenlandOverige financiële instellingen (mln euro) OverheidsschuldBinnenlandOverheid (mln euro) OverheidsschuldBinnenlandNiet-financiële bedrijven (mln euro) OverheidsschuldBinnenlandHuishoudens (mln euro) OverheidsschuldBuitenland (mln euro) Girale deposito'sTotaal girale deposito's (mln euro) Girale deposito'sBinnenlandTotaal binnenland (mln euro) Overige deposito'sTotaal overige deposito's (mln euro) Overige deposito'sBinnenlandTotaal binnenland (mln euro) Kortlopende schuldbewijzenTotaal kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende schuldbewijzenBinnenlandTotaal binnenland (mln euro) Langlopende schuldbewijzenTotaal langlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzenBinnenlandTotaal binnenland (mln euro) Kortlopende leningenTotaal kortlopende leningen (mln euro) Kortlopende leningenBinnenlandTotaal binnenland (mln euro) Langlopende leningenTotaal langlopende leningen (mln euro) Langlopende leningenBinnenlandTotaal binnenland (mln euro)
Overheid Nominale waarde 2017 2e kwartaal* 420.688 259.953 160.537 82.762 10.117 5.423 1.114 160.735 1.436 763 555 555 18.041 3.133 316.272 186.598 19.622 19.236 64.762 49.668
Overheid Nominale waarde 2017 3e kwartaal* 412.391 259.129 162.074 80.215 9.661 6.094 1.085 153.262 1.936 779 555 555 20.308 2.395 307.202 188.455 17.490 17.104 64.900 49.841
Overheid Nominale waarde 2017 4e kwartaal* 416.067 266.725 166.620 82.843 9.955 6.226 1.081 149.342 1.567 796 605 605 16.950 3.120 315.349 193.022 19.895 19.552 61.701 49.630
Overheid Marktwaarde 2017 2e kwartaal* 475.950 292.504 176.679 96.892 11.663 6.021 1.249 183.446 1.436 763 555 555 17.973 3.121 371.457 219.066 19.644 19.258 64.885 49.741
Overheid Marktwaarde 2017 3e kwartaal* 464.340 290.845 178.261 93.518 11.189 6.666 1.211 173.495 1.936 779 555 555 20.411 2.407 358.897 220.055 17.514 17.128 65.027 49.921
Overheid Marktwaarde 2017 4e kwartaal* 468.534 298.715 183.195 96.171 11.344 6.802 1.203 169.819 1.567 796 605 605 16.978 3.124 367.664 224.921 19.918 19.575 61.802 49.694
Centrale overheid Nominale waarde 2017 2e kwartaal* 402.823 243.588 109.494 81.977 10.117 35.982 4.926 1.092 159.235 35.448 34.775 1.722 1.722 18.055 3.147 315.292 186.153 15.226 14.840 17.080 2.951
Centrale overheid Nominale waarde 2017 3e kwartaal* 393.756 241.910 111.712 79.441 9.661 34.440 5.602 1.054 151.846 34.400 33.243 1.731 1.731 20.322 2.409 305.964 187.691 13.590 13.204 17.749 3.632
Centrale overheid Nominale waarde 2017 4e kwartaal* 390.081 242.201 115.088 82.055 9.955 28.369 5.691 1.043 147.880 28.093 27.322 1.762 1.762 16.950 3.120 313.941 192.095 14.740 14.397 14.595 3.505
Centrale overheid Marktwaarde 2017 2e kwartaal* 458.194 276.313 125.690 96.107 11.663 36.102 5.524 1.227 181.881 35.448 34.775 1.722 1.722 17.987 3.135 370.597 218.806 15.248 14.862 17.192 3.013
Centrale overheid Marktwaarde 2017 3e kwartaal* 445.809 273.796 127.954 92.744 11.189 34.555 6.174 1.180 172.013 34.400 33.243 1.731 1.731 20.425 2.421 357.774 219.472 13.614 13.228 17.865 3.701
Centrale overheid Marktwaarde 2017 4e kwartaal* 442.635 274.350 131.724 95.383 11.344 28.467 6.267 1.165 168.285 28.093 27.322 1.762 1.762 16.978 3.124 366.354 224.164 14.763 14.420 14.685 3.558
Lokale overheid Nominale waarde 2017 2e kwartaal* 55.572 54.072 51.043 785 0 1.725 497 22 1.500 0 0 1.671 1.136 4.411 4.411 49.490 48.525
Lokale overheid Nominale waarde 2017 3e kwartaal* 54.819 53.403 50.362 774 0 1.744 492 31 1.416 0 0 1.926 1.452 3.911 3.911 48.982 48.040
Lokale overheid Nominale waarde 2017 4e kwartaal* 56.165 54.703 51.532 788 0 1.810 535 38 1.462 0 0 1.996 1.515 5.171 5.171 48.998 48.017
Lokale overheid Marktwaarde 2017 2e kwartaal* 55.583 54.018 50.989 785 0 1.725 497 22 1.565 0 0 1.671 1.071 4.411 4.411 49.501 48.536
Lokale overheid Marktwaarde 2017 3e kwartaal* 54.830 53.348 50.307 774 0 1.744 492 31 1.482 0 0 1.926 1.386 3.911 3.911 48.993 48.051
Lokale overheid Marktwaarde 2017 4e kwartaal* 56.176 54.642 51.471 788 0 1.810 535 38 1.534 0 0 1.996 1.443 5.171 5.171 49.009 48.028
Socialezekerheidsfondsen Nominale waarde 2017 2e kwartaal* 34.989 34.989 0 0 0 34.989 0 0 0 0 0 0 0 34.987 34.987 2 2
Socialezekerheidsfondsen Nominale waarde 2017 3e kwartaal* 34.196 34.196 0 0 0 34.196 0 0 0 0 0 0 0 34.194 34.194 2 2
Socialezekerheidsfondsen Nominale waarde 2017 4e kwartaal* 30.861 30.861 0 0 0 30.861 0 0 0 0 0 0 0 30.859 30.859 2 2
Socialezekerheidsfondsen Marktwaarde 2017 2e kwartaal* 34.989 34.989 0 0 0 34.989 0 0 0 0 0 0 0 34.987 34.987 2 2
Socialezekerheidsfondsen Marktwaarde 2017 3e kwartaal* 34.196 34.196 0 0 0 34.196 0 0 0 0 0 0 0 34.194 34.194 2 2
Socialezekerheidsfondsen Marktwaarde 2017 4e kwartaal* 30.861 30.861 0 0 0 30.861 0 0 0 0 0 0 0 30.859 30.859 2 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens