Caribisch Nederland; slachtofferschap criminaliteit, persoonskenmerken


In deze tabel staat het slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit van de bevolking van Caribisch Nederland van 15 jaar en ouder centraal. Het gaat om traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme.
De gegevens worden weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.
Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.
De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder.
De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Caribisch Nederland; slachtofferschap criminaliteit, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Slachtofferschap totaal (%) Slachtoffer van geweldsdelict (%) Slachtoffer van vandalisme (%) Slachtoffer van vermogensdelictVermogensdelict totaal (%) Slachtoffer van vermogensdelict(Poging tot) inbraak (%) Slachtoffer van vermogensdelictAutodiefstal (%) Slachtoffer van vermogensdelictDiefstal andere voertuigen (%) Slachtoffer van vermogensdelict(Poging tot) zakkenrollerij, beroving (%) Slachtoffer van vermogensdelictOverige diefstal (%)
Totaal personen Perrcentage Caribisch Nederland 2013 16,7 2,9 4,4 13,2 5,1 1,8 1,2 3,4 6,4
Totaal personen Perrcentage Caribisch Nederland 2017/2018 8,8 1,6 1,6 6,8 2,8 0,5 0,6 1,6 2,6
Totaal personen Perrcentage Bonaire 2013 16,9 2,3 4,0 14,7 5,8 2,4 1,6 3,5 7,2
Totaal personen Perrcentage Bonaire 2017/2018 9,8 1,0 1,5 8,4 4,0 0,8 . 1,8 3,2
Totaal personen Perrcentage Sint-Eustatius 2013 15,0 3,8 7,9 7,1 . . . . 4,4
Totaal personen Perrcentage Sint-Eustatius 2017/2018 5,0 1,3 . 3,5 . . 1,3 . 1,7
Totaal personen Perrcentage Saba 2013 19,1 6,4 . 12,7 5,6 . . 4,7 3,5
Totaal personen Perrcentage Saba 2017/2018 10,7 4,2 2,9 5,2 . . . 2,4 2,0
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2013 2,2 1,0 1,2 2,0 1,3 0,8 0,6 1,1 1,5
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 1,4 0,6 0,6 1,2 0,8 0,3 0,4 0,6 0,8
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2013 2,6 1,0 1,4 2,5 1,6 1,1 0,9 1,3 1,8
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 1,8 0,6 0,7 1,7 1,2 0,5 . 0,8 1,1
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2013 6,1 3,2 4,6 4,4 . . . . 3,5
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 2,2 1,1 . 1,8 . . 1,1 . 1,3
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2013 6,3 4,0 . 5,4 3,7 . . 3,4 3,0
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 3,8 2,5 2,1 2,7 . . . 1,9 1,7
Bron: © CBS
Verklaring van tekens