Caribisch Nederland; slachtofferschap criminaliteit, persoonskenmerken

Caribisch Nederland; slachtofferschap criminaliteit, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Slachtofferschap totaal (%) Slachtoffer van geweldsdelict (%) Slachtoffer van vandalisme (%) Slachtoffer van vermogensdelict Vermogensdelict totaal (%) Slachtoffer van vermogensdelict (Poging tot) inbraak (%) Slachtoffer van vermogensdelict Autodiefstal (%) Slachtoffer van vermogensdelict Diefstal andere voertuigen (%) Slachtoffer van vermogensdelict (Poging tot) zakkenrollerij, beroving (%) Slachtoffer van vermogensdelict Overige diefstal (%)
Totaal personen Perrcentage Caribisch Nederland 2017/2018 8,8 1,6 1,6 6,8 2,8 0,5 0,6 1,6 2,6
Totaal personen Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 7,6 1,2 2,9 4,6 1,7 0,8 0,7 0,5 2,3
Totaal personen Perrcentage Bonaire 2017/2018 9,8 1,0 1,5 8,4 4,0 0,8 . 1,8 3,2
Totaal personen Perrcentage Bonaire 2021* 7,6 0,7 1,9 5,7 1,7 0,8 0,8 . 3,0
Totaal personen Perrcentage Sint-Eustatius 2017/2018 5,0 1,3 . 3,5 . . 1,3 . 1,7
Totaal personen Perrcentage Sint-Eustatius 2021* 4,3 . 1,6 3,7 2,6 1,2 . . 1,3
Totaal personen Perrcentage Saba 2017/2018 10,7 4,2 2,9 5,2 . . . 2,4 2,0
Totaal personen Perrcentage Saba 2021* 13,1 3,4 7,9 3,2 . . . . 2,0
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staat het slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit van de bevolking van Caribisch Nederland van 15 jaar en ouder centraal. Het gaat om traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme.
De gegevens worden weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.

Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.

De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius. De Omnibusenquête is in 2021 voor de derde keer op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor het jaar 2021 voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 september 2022:
De voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Slachtofferschap totaal
Aandeel respondenten dat in de 12 maanden voorafgaande aan het onderzoek slachtoffer is geweest van een of meer gewelds- vermogens- of vandalismedelicten.
Slachtoffer van geweldsdelict
Bij geweldsdelicten is sprake van aanvallen of mishandelen door te slaan of te schoppen, of door een pistool, een mes, een stuk hout, een schaar of iets anders tegen iemand te gebruiken, of door daarmee te dreigen.
Slachtoffer van vandalisme
Bij vandalismedelicten is sprake van moedwillige vernielingen of beschadigingen zonder dat daarbij iets is gestolen, bijvoorbeeld krassen op de auto, lekgeprikte fietsbanden, stukgeslagen tuindecoratie.
Slachtoffer van vermogensdelict
Vermogensdelicten:
- (Poging tot) inbraak;
- Autodiefstal;
- Diefstal andere voertuigen;
- (Poging tot) zakkenrollerij, beroving;
- Overige diefstal.
Vermogensdelict totaal
(Poging tot) inbraak
Inbraak of een poging daartoe.
Autodiefstal
Diefstal van een auto uit het huishouden.
Diefstal andere voertuigen
Diefstal van een ander motorvoertuig (zoals motor, scooter, bromfiets) uit het huishouden.
(Poging tot) zakkenrollerij, beroving
(Poging tot) diefstal van bijvoorbeeld een tas, portemonnee, telefoon die men bij zich droeg.
Overige diefstal
Diefstal van andere dan de voornoemde diefstallen, bijv. een radio uit de auto, gereedschap uit een boot, of spullen uit de tuin of van het erf.