Jongeren met AWBZ-indicatie; wel/niet naar Jeugdwet, regio, 2011-2014

Jongeren met AWBZ-indicatie; wel/niet naar Jeugdwet, regio, 2011-2014

Indicatie wel/niet jeugdwet Regio's Perioden Jongeren met AWBZ-indicatie, in jaar (aantal)
Totaal Nederland 2014 78.320
Totaal Noord-Nederland (LD) 2014 11.125
Totaal Oost-Nederland (LD) 2014 20.235
Totaal West-Nederland (LD) 2014 28.220
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2014 18.740
Totaal Groningen (PV) 2014 4.085
Totaal Friesland (PV) 2014 4.040
Totaal Drenthe (PV) 2014 3.000
Totaal Overijssel (PV) 2014 6.250
Totaal Flevoland (PV) 2014 3.375
Totaal Gelderland (PV) 2014 10.610
Totaal Utrecht (PV) 2014 4.655
Totaal Noord-Holland (PV) 2014 9.695
Totaal Zuid-Holland (PV) 2014 11.990
Totaal Zeeland (PV) 2014 1.880
Totaal Noord-Brabant (PV) 2014 12.475
Totaal Limburg (PV) 2014 6.265
Totaal Oost-Groningen (CR) 2014 1.275
Totaal Delfzijl en omgeving (CR) 2014 365
Totaal Overig Groningen (CR) 2014 2.445
Totaal Noord-Friesland (CR) 2014 2.045
Totaal Zuidwest-Friesland (CR) 2014 715
Totaal Zuidoost-Friesland (CR) 2014 1.280
Totaal Noord-Drenthe (CR) 2014 1.155
Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) 2014 1.055
Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) 2014 790
Totaal Noord-Overijssel (CR) 2014 2.410
Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) 2014 835
Totaal Twente (CR) 2014 3.005
Totaal Veluwe (CR) 2014 3.595
Totaal Achterhoek (CR) 2014 2.565
Totaal Arnhem/Nijmegen (CR) 2014 3.310
Totaal Zuidwest-Gelderland (CR) 2014 1.135
Totaal Utrecht (CR) 2014 4.655
Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2014 1.580
Totaal Alkmaar en omgeving (CR) 2014 960
Totaal IJmond (CR) 2014 640
Totaal Agglomeratie Haarlem (CR) 2014 655
Totaal Zaanstreek (CR) 2014 695
Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2014 4.270
Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2014 895
Totaal Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2014 1.415
Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2014 2.390
Totaal Delft en Westland (CR) 2014 610
Totaal Oost-Zuid-Holland (CR) 2014 1.405
Totaal Groot-Rijnmond (CR) 2014 4.355
Totaal Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2014 1.825
Totaal Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2014 505
Totaal Overig Zeeland (CR) 2014 1.375
Totaal West-Noord-Brabant (CR) 2014 2.775
Totaal Midden-Noord-Brabant (CR) 2014 2.585
Totaal Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014 3.470
Totaal Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014 3.645
Totaal Noord-Limburg (CR) 2014 1.370
Totaal Midden-Limburg (CR) 2014 1.425
Totaal Zuid-Limburg (CR) 2014 3.470
Totaal Flevoland (CR) 2014 3.375
Totaal Geen stadsgewest (SG) 2014 39.750
Totaal Groningen (SG) 2014 2.030
Totaal Leeuwarden (SG) 2014 1.130
Totaal Zwolle (SG) 2014 1.135
Totaal Enschede (SG) 2014 1.530
Totaal Apeldoorn (SG) 2014 1.040
Totaal Arnhem (SG) 2014 1.560
Totaal Nijmegen (SG) 2014 1.375
Totaal Amersfoort (SG) 2014 1.290
Totaal Utrecht (SG) 2014 2.145
Totaal Amsterdam (SG) 2014 6.000
Totaal Haarlem (SG) 2014 1.295
Totaal Leiden (SG) 2014 1.175
Totaal 's-Gravenhage (SG) 2014 3.000
Totaal Rotterdam (SG) 2014 3.525
Totaal Dordrecht (SG) 2014 1.285
Totaal Breda (SG) 2014 1.205
Totaal Tilburg (SG) 2014 1.785
Totaal 's-Hertogenbosch (SG) 2014 855
Totaal Eindhoven (SG) 2014 1.855
Totaal Geleen/Sittard (SG) 2014 925
Totaal Heerlen (SG) 2014 1.450
Totaal Maastricht (SG) 2014 980
Totaal Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2014 52.380
Totaal Groningen (GA) 2014 1.080
Totaal Leeuwarden (GA) 2014 675
Totaal Zwolle (GA) 2014 840
Totaal Enschede (GA) 2014 775
Totaal Apeldoorn (GA) 2014 780
Totaal Arnhem (GA) 2014 625
Totaal Nijmegen (GA) 2014 840
Totaal Amersfoort (GA) 2014 805
Totaal Utrecht (GA) 2014 1.520
Totaal Amsterdam (GA) 2014 3.655
Totaal Haarlem (GA) 2014 610
Totaal Leiden (GA) 2014 875
Totaal 's-Gravenhage (GA) 2014 1.725
Totaal Rotterdam (GA) 2014 3.070
Totaal Dordrecht (GA) 2014 1.040
Totaal Breda (GA) 2014 610
Totaal Tilburg (GA) 2014 1.410
Totaal 's-Hertogenbosch (GA) 2014 735
Totaal Eindhoven (GA) 2014 1.540
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat regionale informatie over het aantal jongeren tot 18 jaar dat in het verslagjaar een indicatie heeft voor zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd). De indicaties zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg en door de Bureaus Jeugdzorg.

De cijfers worden uitgesplitst naar zorg die wel of niet overgaat naar de nieuwe Jeugdwet 2015 en naar regio's. Jongeren kunnen in het verslagjaar indicaties voor meerdere functies hebben. Hierdoor tellen de afzonderlijke functies niet op tot het totaal. Per 1 januari 2015 gaat een deel van de functies over naar de nieuwe Jeugdwet en een deel van de functies gaat over naar andere wetten. Hierdoor telt het aantal personen met zorg die wel of niet overgaat naar de nieuwe jeugdwet niet op tot het totaal aantal personen omdat personen in beide categorieën kunnen voorkomen.

De indeling naar gemeente is niet gemaakt op basis van de inschrijving in de GBA maar op basis van de daadwerkelijke verblijfplaats van de jongere op 1 januari van het verslagjaar of bij de eerste inschrijving in de GBA. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking treedt.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 maart 2018:
Geen. Deze tabel is stopgezet. Cijfers over jeugdzorg vanaf 2015 worden in aparte tabellen gepubliceerd (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Wegens de introductie van de Jeugdwet 2015 zullen er geen nieuwe cijfers meer komen.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met AWBZ-indicatie, in jaar
Het aantal jongeren dat in het verslagjaar een indicatie heeft voor zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd).
---
Het betreft uitsluitend personen die in het verslagjaar in de GBA staan ingeschreven.