Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio

Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Regio's Perioden Geleverd aardgas (1 000 m3) Geleverde elektriciteit (1 000 kWh)
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2022* 23.584.297 74.554.847
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2022* 2.958.911 7.945.128
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2022* 2.736.691 12.778.807
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2022* 12.386.176 35.461.112
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland, exclusief G4 (LD) 2022*
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2022* 5.502.411 18.348.157
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (LD) 2022* 109 21.644
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2022* 2.155.887 4.023.035
A-U Alle economische activiteiten Fryslân (PV) 2022* 361.041 2.104.488
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2022* 441.983 1.817.604
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2022* 579.995 4.307.573
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2022* 867.972 1.369.760
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2022* 1.288.724 7.101.473
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2022* 659.831 3.368.343
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2022* 2.695.961 14.972.193
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2022* 6.370.255 14.776.543
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2022* 2.660.128 2.344.033
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2022* 2.768.179 12.005.371
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2022* 2.734.232 6.342.786
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (PV) 2022* 109 21.644
A-U Alle economische activiteiten Oost-Groningen (CR) 2022* 168.036 726.779
A-U Alle economische activiteiten Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 335.831 532.022
A-U Alle economische activiteiten Overig Groningen (CR) 2022* 1.652.020 2.764.234
A-U Alle economische activiteiten Noord-Friesland (CR) 2022* 196.237 956.825
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 87.780 479.532
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 77.023 668.131
A-U Alle economische activiteiten Noord-Drenthe (CR) 2022* 132.593 732.278
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 218.856 614.917
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 90.534 470.409
A-U Alle economische activiteiten Noord-Overijssel (CR) 2022* 183.850 1.652.964
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 59.142 483.701
A-U Alle economische activiteiten Twente (CR) 2022* 337.004 2.170.909
A-U Alle economische activiteiten Veluwe (CR) 2022* 295.243 2.264.543
A-U Alle economische activiteiten Achterhoek (CR) 2022* 340.748 1.406.077
A-U Alle economische activiteiten Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 343.146 2.362.057
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 309.586 1.068.796
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (CR) 2022* 659.831 3.368.343
A-U Alle economische activiteiten Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 335.013 2.641.981
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 94.072 620.291
A-U Alle economische activiteiten IJmond (CR) 2022* 505.733 3.435.983
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 48.837 526.371
A-U Alle economische activiteiten Zaanstreek (CR) 2022* 130.974 616.406
A-U Alle economische activiteiten Groot-Amsterdam (CR) 2022* . 6.699.538
A-U Alle economische activiteiten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 53.622 431.621
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 205.071 1.057.164
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 324.427 1.968.926
A-U Alle economische activiteiten Delft en Westland (CR) 2022* 854.230 1.405.629
A-U Alle economische activiteiten Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 128.972 786.017
A-U Alle economische activiteiten Groot-Rijnmond (CR) 2022* 4.664.537 8.287.950
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 193.018 1.270.857
A-U Alle economische activiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 2.259.295 851.383
A-U Alle economische activiteiten Overig Zeeland (CR) 2022* . 1.492.650
A-U Alle economische activiteiten West-Noord-Brabant (CR) 2022* . 3.582.689
A-U Alle economische activiteiten Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 229.520 1.875.924
A-U Alle economische activiteiten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 337.245 2.551.681
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 431.220 3.995.079
A-U Alle economische activiteiten Noord-Limburg (CR) 2022* . 1.472.248
A-U Alle economische activiteiten Midden-Limburg (CR) 2022* . 1.106.218
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Limburg (CR) 2022* 1.573.850 3.764.321
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (CR) 2022* . 1.369.760
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (CR) 2022* 109 21.644
A-U Alle economische activiteiten Aa en Hunze 2022* 60.431 51.054
A-U Alle economische activiteiten Aalburg 2022*
A-U Alle economische activiteiten Aalsmeer 2022* 27.168 162.419
A-U Alle economische activiteiten Aalten 2022* 6.076 59.192
A-U Alle economische activiteiten Abcoude 2022*
A-U Alle economische activiteiten Achtkarspelen 2022* 12.515 84.597
A-U Alle economische activiteiten Alblasserdam 2022* 14.110 95.907
A-U Alle economische activiteiten Albrandswaard 2022* 3.921 52.766
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar 2022* 36.357 354.288
A-U Alle economische activiteiten Almelo 2022* 35.333 491.986
A-U Alle economische activiteiten Almere 2022* 28.683 455.490
A-U Alle economische activiteiten Alphen aan den Rijn 2022* 22.808 207.909
A-U Alle economische activiteiten Alphen-Chaam 2022* 3.422 28.907
A-U Alle economische activiteiten Altena 2022* 16.783 150.928
A-U Alle economische activiteiten Ameland 2022* 4.192 28.181
A-U Alle economische activiteiten Amersfoort 2022* 36.351 328.635
A-U Alle economische activiteiten Amstelveen 2022* 21.930 178.995
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam 2022* 681.137 3.588.086
A-U Alle economische activiteiten Andijk 2022*
A-U Alle economische activiteiten Anna Paulowna 2022*
A-U Alle economische activiteiten Apeldoorn 2022* 79.712 602.720
A-U Alle economische activiteiten Appingedam 2022*
A-U Alle economische activiteiten Arnhem 2022* 51.031 437.685
A-U Alle economische activiteiten Assen 2022* 18.772 139.690
A-U Alle economische activiteiten Asten 2022* 33.870 85.297
A-U Alle economische activiteiten Baarle-Nassau 2022* 5.325 62.430
A-U Alle economische activiteiten Baarn 2022* 6.808 39.095
A-U Alle economische activiteiten Barendrecht 2022* 9.905 133.281
A-U Alle economische activiteiten Barneveld 2022* 23.825 218.888
A-U Alle economische activiteiten Bedum 2022*
A-U Alle economische activiteiten Beek (L.) 2022* 7.906 58.848
A-U Alle economische activiteiten Beekdaelen 2022* 8.255 61.799
A-U Alle economische activiteiten Beemster 2022*
A-U Alle economische activiteiten Beesel 2022* 6.651 39.952
A-U Alle economische activiteiten Bellingwedde 2022*
A-U Alle economische activiteiten Berg en Dal 2022* 11.244 54.604
A-U Alle economische activiteiten Bergambacht 2022*
A-U Alle economische activiteiten Bergeijk 2022* 6.041 60.868
A-U Alle economische activiteiten Bergen (L.) 2022* 16.415 49.968
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven en andere utiliteitsgebouwen. Het gaat daarbij om de levering via het openbaar net, inclusief de levering van het openbaar net aan bedrijvennetten. Door bedrijven zelf geproduceerde elektriciteit die wordt ingezet voor eigen gebruik is dus niet in deze cijfers opgenomen.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en regio.

De cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de aansluitingenregisters van de beheerders van de openbare netten van elektriciteit en aardgas. Van alle netbeheerders in Nederland zijn gegevens verkregen.

De levering van aardgas van de bedrijfstak D Energievoorziening is in overleg met belanghebbenden in 2015 en 2016 in zijn geheel beveiligd. Dit is om vervolguitval bij andere bedrijfstakken te voorkomen. Let op: bedrijfstak D is in 2015 en 2016 ook niet meegeteld in het totaal aardgas (A-U Alle economische activiteiten).

De levering van elektriciteit van de bedrijfstak D Energievoorziening is in 2015 en 2016 ook in zijn geheel beveiligd. Let op: bedrijfstak D is in 2015 niet meegeteld in het totaal elektriciteit (A-U Alle economische activiteiten). In 2016 is deze bedrijfstak wel meegeteld in het totaal elektriciteit.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2010.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per oktober 2023:
Definitieve cijfers over 2021 en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2022 en de voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Geleverd aardgas
Aardgasleveringen vanuit het openbare net.

Het betreft aardgasleveringen vanuit het landelijke aardgasnet van beheerder Gas Transport Services (GTS), het Zebragasnetwerk en de aardgasnetten van de regionale netbedrijven.

Aardgas is gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Geleverde elektriciteit
Elektriciteitsleveringen vanuit het openbare net.

Het betreft elektriciteitsleveringen vanuit het landelijke elektriciteitsnet van beheerder TenneT en de elektriciteitsnetten van de regionale netbedrijven.

Elektriciteit is stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.