Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio

Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Regio's Perioden Geleverd aardgas (1 000 m3) Geleverde elektriciteit (1 000 kWh)
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2021* 29.449.977 76.989.698
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2021* 3.866.752 8.809.520
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2021* 2.945.683 12.980.742
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2021* 15.680.698 36.217.153
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2021* 6.956.218 18.966.969
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (LD) 2021* 627 15.315
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2021* 2.879.403 4.833.757
A-U Alle economische activiteiten Fryslân (PV) 2021* 434.123 2.140.423
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2021* 553.227 1.835.341
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2021* 677.973 4.390.788
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2021* 759.024 1.375.534
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2021* 1.508.686 7.214.419
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2021* 785.883 3.332.365
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2021* 3.242.990 14.959.876
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2021* 8.281.644 15.457.026
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2021* 3.370.181 2.467.885
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2021* 3.302.751 12.437.375
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2021* 3.653.467 6.529.594
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (PV) 2021* 627 15.315
A-U Alle economische activiteiten Oost-Groningen (CR) 2021* 189.850 924.614
A-U Alle economische activiteiten Delfzijl en omgeving (CR) 2021* 848.512 1.359.254
A-U Alle economische activiteiten Overig Groningen (CR) 2021* 1.841.041 2.549.889
A-U Alle economische activiteiten Noord-Friesland (CR) 2021* 248.624 981.230
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Friesland (CR) 2021* 98.694 484.668
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Friesland (CR) 2021* 86.804 674.525
A-U Alle economische activiteiten Noord-Drenthe (CR) 2021* 144.863 716.966
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Drenthe (CR) 2021* 311.133 648.349
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Drenthe (CR) 2021* 97.231 470.026
A-U Alle economische activiteiten Noord-Overijssel (CR) 2021* 221.143 1.699.746
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Overijssel (CR) 2021* 69.372 491.736
A-U Alle economische activiteiten Twente (CR) 2021* 387.458 2.199.306
A-U Alle economische activiteiten Veluwe (CR) 2021* 336.088 2.308.015
A-U Alle economische activiteiten Achterhoek (CR) 2021* 379.080 1.412.235
A-U Alle economische activiteiten Arnhem/Nijmegen (CR) 2021* 404.368 2.343.621
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Gelderland (CR) 2021* 389.151 1.150.548
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (CR) 2021* 785.883 3.332.365
A-U Alle economische activiteiten Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 492.459 2.853.822
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar en omgeving (CR) 2021* 108.388 552.042
A-U Alle economische activiteiten IJmond (CR) 2021* 582.749 3.544.946
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Haarlem (CR) 2021* 57.481 515.731
A-U Alle economische activiteiten Zaanstreek (CR) 2021* 148.104 620.768
A-U Alle economische activiteiten Groot-Amsterdam (CR) 2021* . 6.356.275
A-U Alle economische activiteiten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 75.248 516.293
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021* 250.556 1.070.840
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021* 424.334 2.099.289
A-U Alle economische activiteiten Delft en Westland (CR) 2021* 1.137.612 1.699.716
A-U Alle economische activiteiten Oost-Zuid-Holland (CR) 2021* 168.918 822.685
A-U Alle economische activiteiten Groot-Rijnmond (CR) 2021* 6.084.273 8.564.616
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021* 215.950 1.199.880
A-U Alle economische activiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021* 2.559.325 961.083
A-U Alle economische activiteiten Overig Zeeland (CR) 2021* . 1.506.802
A-U Alle economische activiteiten West-Noord-Brabant (CR) 2021* . 3.651.666
A-U Alle economische activiteiten Midden-Noord-Brabant (CR) 2021* 259.379 1.874.454
A-U Alle economische activiteiten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 395.776 2.561.243
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 542.970 .
A-U Alle economische activiteiten Noord-Limburg (CR) 2021* . 1.512.851
A-U Alle economische activiteiten Midden-Limburg (CR) 2021* . 1.094.130
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Limburg (CR) 2021* . 3.922.614
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (CR) 2021* 759.024 1.375.534
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (CR) 2021* 627 15.315
A-U Alle economische activiteiten Aa en Hunze 2021* 63.604 56.799
A-U Alle economische activiteiten Aalburg 2021*
A-U Alle economische activiteiten Aalsmeer 2021* 38.360 172.945
A-U Alle economische activiteiten Aalten 2021* 7.254 61.319
A-U Alle economische activiteiten Abcoude 2021*
A-U Alle economische activiteiten Achtkarspelen 2021* 13.441 87.800
A-U Alle economische activiteiten Alblasserdam 2021* 17.271 105.167
A-U Alle economische activiteiten Albrandswaard 2021* 5.307 54.331
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar 2021* 38.084 282.810
A-U Alle economische activiteiten Almelo 2021* 39.512 492.751
A-U Alle economische activiteiten Almere 2021* 38.231 439.896
A-U Alle economische activiteiten Alphen aan den Rijn 2021* 27.116 203.368
A-U Alle economische activiteiten Alphen-Chaam 2021* 4.690 30.157
A-U Alle economische activiteiten Altena 2021* 21.454 154.511
A-U Alle economische activiteiten Ameland 2021* 4.894 20.553
A-U Alle economische activiteiten Amersfoort 2021* 44.195 325.517
A-U Alle economische activiteiten Amstelveen 2021* 26.516 176.653
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam 2021* 746.049 3.451.765
A-U Alle economische activiteiten Andijk 2021*
A-U Alle economische activiteiten Anna Paulowna 2021*
A-U Alle economische activiteiten Apeldoorn 2021* 89.199 614.104
A-U Alle economische activiteiten Appingedam 2021*
A-U Alle economische activiteiten Arnhem 2021* 58.594 434.691
A-U Alle economische activiteiten Assen 2021* 21.810 141.286
A-U Alle economische activiteiten Asten 2021* 53.612 95.653
A-U Alle economische activiteiten Baarle-Nassau 2021* 6.183 63.262
A-U Alle economische activiteiten Baarn 2021* 7.766 39.139
A-U Alle economische activiteiten Barendrecht 2021* 12.756 141.246
A-U Alle economische activiteiten Barneveld 2021* 27.553 222.967
A-U Alle economische activiteiten Bedum 2021*
A-U Alle economische activiteiten Beek (L.) 2021* 8.782 57.684
A-U Alle economische activiteiten Beekdaelen 2021* 9.214 64.158
A-U Alle economische activiteiten Beemster 2021* 10.789 43.196
A-U Alle economische activiteiten Beesel 2021* 7.596 42.856
A-U Alle economische activiteiten Bellingwedde 2021*
A-U Alle economische activiteiten Berg en Dal 2021* 12.538 57.268
A-U Alle economische activiteiten Bergambacht 2021*
A-U Alle economische activiteiten Bergeijk 2021* 7.071 60.477
A-U Alle economische activiteiten Bergen (L.) 2021* 21.087 50.272
A-U Alle economische activiteiten Bergen (NH.) 2021* 9.560 53.774
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven en andere utiliteitsgebouwen. Het gaat daarbij om de levering via het openbaar net, inclusief de levering van het openbaar net aan bedrijvennetten. Door bedrijven zelf geproduceerde elektriciteit die wordt ingezet voor eigen gebruik is dus niet in deze cijfers opgenomen.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en regio.

De cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de aansluitingenregisters van de beheerders van de openbare netten van elektriciteit en aardgas. Van alle netbeheerders in Nederland zijn gegevens verkregen.

De levering van aardgas van de bedrijfstak D Energievoorziening is in overleg met belanghebbenden in 2015 en 2016 in zijn geheel beveiligd. Dit is om vervolguitval bij andere bedrijfstakken te voorkomen. Let op: bedrijfstak D is in 2015 en 2016 ook niet meegeteld in het totaal aardgas (A-U Alle economische activiteiten).

De levering van elektriciteit van de bedrijfstak D Energievoorziening is in 2015 en 2016 ook in zijn geheel beveiligd. Let op: bedrijfstak D is in 2015 niet meegeteld in het totaal elektriciteit (A-U Alle economische activiteiten). In 2016 is deze bedrijfstak wel meegeteld in het totaal elektriciteit.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2010.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per oktober 2022:
Definitieve cijfers over 2020 en voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Geleverd aardgas
Aardgasleveringen vanuit het openbare net.

Het betreft aardgasleveringen vanuit het landelijke aardgasnet van beheerder Gas Transport Services (GTS), het Zebragasnetwerk en de aardgasnetten van de regionale netbedrijven.

Aardgas is gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Geleverde elektriciteit
Elektriciteitsleveringen vanuit het openbare net.

Het betreft elektriciteitsleveringen vanuit het landelijke elektriciteitsnet van beheerder TenneT en de elektriciteitsnetten van de regionale netbedrijven.

Elektriciteit is stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.