Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Type gefailleerde Regio's Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Natuurlijke personen met eenmanszaak Nederland, buitenland, niet in te delen 2022* 289
Natuurlijke personen met eenmanszaak Nederland 2022* 287
Natuurlijke personen met eenmanszaak Buitenland 2022* 0
Natuurlijke personen met eenmanszaak Niet in te delen 2022* 2
Natuurlijke personen met eenmanszaak Noord-Nederland (LD) 2022* 21
Natuurlijke personen met eenmanszaak Oost-Nederland (LD) 2022* 64
Natuurlijke personen met eenmanszaak West-Nederland (LD) 2022* 139
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zuid-Nederland (LD) 2022* 63
Natuurlijke personen met eenmanszaak Groningen (PV) 2022* 6
Natuurlijke personen met eenmanszaak Fryslân (PV) 2022* 7
Natuurlijke personen met eenmanszaak Drenthe (PV) 2022* 8
Natuurlijke personen met eenmanszaak Overijssel (PV) 2022* 14
Natuurlijke personen met eenmanszaak Flevoland (PV) 2022* 11
Natuurlijke personen met eenmanszaak Gelderland (PV) 2022* 39
Natuurlijke personen met eenmanszaak Utrecht (PV) 2022* 17
Natuurlijke personen met eenmanszaak Noord-Holland (PV) 2022* 49
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zuid-Holland (PV) 2022* 68
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zeeland (PV) 2022* 5
Natuurlijke personen met eenmanszaak Noord-Brabant (PV) 2022* 46
Natuurlijke personen met eenmanszaak Limburg (PV) 2022* 17
Natuurlijke personen met eenmanszaak Oost-Groningen (CR) 2022* 2
Natuurlijke personen met eenmanszaak Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 2
Natuurlijke personen met eenmanszaak Overig Groningen (CR) 2022* 2
Natuurlijke personen met eenmanszaak Noord-Friesland (CR) 2022* 1
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 3
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 3
Natuurlijke personen met eenmanszaak Noord-Drenthe (CR) 2022* 2
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 4
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 2
Natuurlijke personen met eenmanszaak Noord-Overijssel (CR) 2022* 3
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 3
Natuurlijke personen met eenmanszaak Twente (CR) 2022* 8
Natuurlijke personen met eenmanszaak Veluwe (CR) 2022* 14
Natuurlijke personen met eenmanszaak Achterhoek (CR) 2022* 8
Natuurlijke personen met eenmanszaak Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 13
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 4
Natuurlijke personen met eenmanszaak Utrecht (CR) 2022* 17
Natuurlijke personen met eenmanszaak Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 9
Natuurlijke personen met eenmanszaak Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 3
Natuurlijke personen met eenmanszaak IJmond (CR) 2022* 1
Natuurlijke personen met eenmanszaak Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 3
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zaanstreek (CR) 2022* 6
Natuurlijke personen met eenmanszaak Groot-Amsterdam (CR) 2022* 22
Natuurlijke personen met eenmanszaak Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 5
Natuurlijke personen met eenmanszaak Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 3
Natuurlijke personen met eenmanszaak Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 20
Natuurlijke personen met eenmanszaak Delft en Westland (CR) 2022* 2
Natuurlijke personen met eenmanszaak Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 3
Natuurlijke personen met eenmanszaak Groot-Rijnmond (CR) 2022* 30
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 10
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 2
Natuurlijke personen met eenmanszaak Overig Zeeland (CR) 2022* 3
Natuurlijke personen met eenmanszaak West-Noord-Brabant (CR) 2022* 14
Natuurlijke personen met eenmanszaak Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 5
Natuurlijke personen met eenmanszaak Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 14
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 13
Natuurlijke personen met eenmanszaak Noord-Limburg (CR) 2022* 3
Natuurlijke personen met eenmanszaak Midden-Limburg (CR) 2022* 5
Natuurlijke personen met eenmanszaak Zuid-Limburg (CR) 2022* 9
Natuurlijke personen met eenmanszaak Flevoland (CR) 2022* 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en regio's.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 januari 2023:
De uitkomsten over de maand december 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand januari 2023 verschijnen naar verwachting op 13 februari 2023.
In de eerste helft van 2023 zal deze tabel samengevoegd worden met de tabel Faillissementen; natuurlijke personen, regio.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.