Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Vervoerstromen Landen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm) Vervoerde containers (1 000 teu)
Aanvoer Totaal 2022* 10.465 1.523 713
Aanvoer België 2022* 829 122 30
Aanvoer Duitsland 2022* 4.254 687 314
Aanvoer Frankrijk 2022* 77 9 3
Aanvoer Italië 2022* 2.641 295 225
Aanvoer Oostenrijk 2022* 522 67 44
Aanvoer Tsjechië 2022* 794 128 33
Aanvoer Zwitserland 2022* 262 37 24
Aanvoer Overig 2022* 1.086 177 40
Afvoer Totaal 2022* 27.241 4.474 757
Afvoer België 2022* 919 78 28
Afvoer Duitsland 2022* 19.371 3.418 319
Afvoer Frankrijk 2022* 347 28 4
Afvoer Italië 2022* 3.058 367 244
Afvoer Oostenrijk 2022* 1.104 165 45
Afvoer Tsjechië 2022* 949 161 39
Afvoer Zwitserland 2022* 460 66 33
Afvoer Overig 2022* 1.032 190 45
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft alleen de aan- en afvoer en niet het binnenlands vervoer en de doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. De cijfers worden uitgesplitst naar aanvoer met land van herkomst en afvoer met land van bestemming.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 hebben een nader voorlopig karakter en die vanaf 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2023:
Toegevoegd zijn cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containers
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Een statistische eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.
---
Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.