Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Vervoerstromen Landen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm) Vervoerde containers (1 000 teu)
Aanvoer Totaal 2019* 9.396 1.452 678
Aanvoer België 2019* 856 148 24
Aanvoer Duitsland 2019* 4.810 769 346
Aanvoer Frankrijk 2019* 154 27 8
Aanvoer Italië 2019* 2.112 261 195
Aanvoer Oostenrijk 2019* 270 46 18
Aanvoer Tsjechië 2019* 441 72 37
Aanvoer Zwitserland 2019* 224 41 14
Aanvoer Overig 2019* 529 89 36
Afvoer Totaal 2019* 25.714 4.315 572
Afvoer België 2019* 1.020 113 26
Afvoer Duitsland 2019* 19.043 3.374 278
Afvoer Frankrijk 2019* 418 31 6
Afvoer Italië 2019* 2.507 315 168
Afvoer Oostenrijk 2019* 1.103 192 11
Afvoer Tsjechië 2019* 594 99 37
Afvoer Zwitserland 2019* 293 45 16
Afvoer Overig 2019* 737 145 31
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft alleen de aan- en afvoer en niet het binnenlands vervoer en de doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. De cijfers worden uitgesplitst naar aanvoer met land van herkomst en afvoer met land van bestemming.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2016 zijn definitief en die van 2017, 2018 en 2019 hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 29 mei 2020
Toegevoegd zijn cijfers over 2019.

Wijzigingen per 8 maart 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Vervoerstromen en Landen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containers
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Een statistische eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.
---
Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.