Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Vervoerstromen Landen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm) Vervoerde containers (1 000 teu)
Aanvoer Totaal 2023* 10.051 1.529 724
Aanvoer België 2023* 489 82 15
Aanvoer Duitsland 2023* 4.112 669 315
Aanvoer Frankrijk 2023* 27 3 0
Aanvoer Italië 2023* 2.542 315 239
Aanvoer Oostenrijk 2023* 585 77 55
Aanvoer Tsjechië 2023* 751 136 32
Aanvoer Zwitserland 2023* 298 45 29
Aanvoer Overig 2023* 1.248 203 37
Afvoer Totaal 2023* 23.959 4.048 631
Afvoer België 2023* 634 72 13
Afvoer Duitsland 2023* 17.200 3.077 269
Afvoer Frankrijk 2023* 171 11 0
Afvoer Italië 2023* 2.738 346 204
Afvoer Oostenrijk 2023* 1.103 167 43
Afvoer Tsjechië 2023* 827 153 32
Afvoer Zwitserland 2023* 506 75 36
Afvoer Overig 2023* 780 147 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft alleen de aan- en afvoer en niet het binnenlands vervoer en de doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. De cijfers worden uitgesplitst naar aanvoer met land van herkomst en afvoer met land van bestemming.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 hebben een nader voorlopig karakter en die vanaf 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2024:
Toegevoegd zijn cijfers over 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containers
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Een statistische eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.
---
Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.