Geregistreerde diefstallen; regio indeling 2014 (2005-2013)

Bewerk tabel

Deze tabel bevat uitkomsten over diefstallen die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen diefstallen zijn in de tabel ook de aantallen diefstallen per 1000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal diefstallen dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij de misdrijven is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort diefstal, gebruik van geweld en jaar van melden.

De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2014.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Het kan voorkomen dat de gemeente van plegen binnen een regio niet bekend is. Onbekende gemeenten binnen de regio worden niet apart vermeld, maar zijn wel meegeteld in het totaal van de regio.
De cijfers over de jaren 2005 tot en met 2010 zijn definitief.
De cijfers over 2011 tot en met 2013 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten regio (indeling 2015). Zie paragraaf 3.

Geregistreerde diefstallen; regio indeling 2014 (2005-2013)

Gebruik van geweld Soort diefstal Regio's Periode Geregistreerde diefstallenTotaal geregistreerde diefstallen (aantal) Opgehelderde diefstallen% van totaal geregistreerde diefstallen (%)
Alle diefstallen Alle diefstallen Nederland 2013* 640.230 11,3
Alle diefstallen Diefstal van fiets Nederland 2013* 107.055 3,9
Alle diefstallen Diefstal van bromfiets/snorfiets Nederland 2013* 15.920 7,1
Alle diefstallen Diefstal van motor/scooter Nederland 2013* 2.210 5,7
Alle diefstallen Diefstal van personenauto Nederland 2013* 13.120 7,0
Alle diefstallen Diefstal van vervoermiddel (overig) Nederland 2013* 5.510 5,6
Alle diefstallen Diefstal van vaartuig Nederland 2013* 995 9,3
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf personenauto Nederland 2013* 96.390 2,4
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf vervoermiddel(overig) Nederland 2013* 15.455 3,7
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf vaartuig Nederland 2013* 2.180 5,7
Alle diefstallen Diefstal van dier Nederland 2013* 255 11,8
Alle diefstallen Straatroof Nederland 2013* 7.035 21,3
Alle diefstallen Zakkenrollerij Nederland 2013* 42.425 2,9
Alle diefstallen Totaal diefstal uit woning/schuur/e.d. Nederland 2013* 110.555 6,4
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit woning Nederland 2013* 87.480 7,0
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit schuur/garage/e.d Nederland 2013* 23.075 3,8
Alle diefstallen Winkeldiefstal Nederland 2013* 43.395 80,3
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/e.d. Nederland 2013* 27.180 12,5
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit hotel/pension Nederland 2013* 920 8,2
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit school Nederland 2013* 3.595 11,7
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit sportcomplex Nederland 2013* 4.720 7,1
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit defensiecomplex Nederland 2013* 400 3,2
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit gebouw (overig) Nederland 2013* 7.920 9,1
Alle diefstallen Overval Nederland 2013* 1.665 32,3
Alle diefstallen Diefstal en inbraak (overig) Nederland 2013* 131.330 9,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens