Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf en regio 2014 (2005-2013)

Bewerk tabel

Deze tabel bevat uitkomsten over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze misdrijven is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort misdrijf en jaar van melden.

De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2014.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Het kan voorkomen dat de gemeente van plegen binnen een regio niet bekend is. Onbekende gemeenten binnen de regio worden niet apart vermeld, maar zijn wel meegeteld in het totaal van de regio.
De cijfers over de jaren 2005-2010 zijn definitief.
De cijfers over 2011 tot en met 2013 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2015) Zie paragraaf 3.

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf en regio 2014 (2005-2013)

Soort misdrijf Regio's Perioden Geregistreerde misdrijvenTotaal geregistreerde misdrijven (aantal) Geregistreerde misdrijven% van totaal geregistreerde misdrijven (%) Geregistreerde misdrijvenPer 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners) Opgehelderde misdrijvenTotaal opgehelderde misdrijven (aantal) Opgehelderde misdrijven% van totaal geregistreerde misdrijven (%) Geregistreerde verdachtenTotaal geregistreerde verdachten (aantal) Geregistreerde verdachtenTotaal mannen (aantal) Geregistreerde verdachtenTotaal vrouwen (aantal) Geregistreerde verdachtenMeerderjarige verdachtenTotaal (aantal) Geregistreerde verdachtenMeerderjarige verdachtenMannen (aantal) Geregistreerde verdachtenMeerderjarige verdachtenVrouwen (aantal) Geregistreerde verdachtenMinderjarige verdachtenTotaal (aantal) Geregistreerde verdachtenMinderjarige verdachtenJongens (aantal) Geregistreerde verdachtenMinderjarige verdachtenMeisjes (aantal) Geregistreerde verdachtenVerdachten geslacht en leeftijd onbekend (aantal)
Misdrijven, totaal Nederland 2013* 1.088.265 100 64,9 244.080 22,4 317.745 262.940 53.895 276.650 230.080 45.925 39.840 32.055 7.755 230
1 Vermogensmisdrijven Nederland 2013* 676.945 62 40,3 85.245 12,6 121.265 92.905 27.910 101.160 77.815 22.995 19.645 14.820 4.810 85
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag Nederland 2013* 139.900 13 8,3 24.510 17,5 37.165 32.795 4.295 28.045 24.820 3.190 8.975 7.885 1.085 30
3 Gewelds- en seksuele misdrijven Nederland 2013* 101.155 9 6,0 60.200 59,5 73.285 63.595 9.570 65.400 57.275 8.065 7.590 6.115 1.470 45
4 Misdrijven WvSr (overig) Nederland 2013* 11.015 1 0,7 7.570 68,7 8.330 7.000 1.315 7.510 6.360 1.150 785 625 160 10
5 Verkeersmisdrijven Nederland 2013* 132.560 12 7,9 44.600 33,6 44.510 37.705 6.685 43.535 36.885 6.560 790 690 95 25
6 Drugsmisdrijven Nederland 2013* 17.570 2 1,0 14.620 83,2 23.910 20.705 3.090 22.700 19.620 3.000 1.110 1.025 85 30
7 (Vuur)wapenmisdrijven Nederland 2013* 6.545 1 0,4 5.660 86,4 7.180 6.470 690 6.295 5.625 645 870 830 40 5
9 Misdrijven overige wetten Nederland 2013* 2.580 0 0,2 1.675 64,9 2.100 1.755 335 2.010 1.675 325 80 75 10 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens