Woonplaatsen in Nederland 2014

Woonplaatsen in Nederland 2014

Woonplaatsen Woonplaatscode (Code) Gemeente Naam (Naam) Gemeente Code (Code) Provincie Naam Provincie Code (Code) Landsdeel Naam (Naam) Landsdeel Code (Code)
Alde Leie 3224 Leeuwarderadeel GM0081 Friesland PV21 Noord-Nederland LD01
Bleiswijk 1689 Lansingerland GM1621 Zuid-Holland PV28 West-Nederland LD03
Budel-Dorplein 1573 Cranendonck GM1706 Noord-Brabant PV30 Zuid-Nederland LD04
Klein Zundert 3492 Zundert GM0879 Noord-Brabant PV30 Zuid-Nederland LD04
Leiden 2088 Leiden GM0546 Zuid-Holland PV28 West-Nederland LD03
Leiderdorp 2112 Leiderdorp GM0547 Zuid-Holland PV28 West-Nederland LD03
Leidschendam 1621 Leidschendam-Voorburg GM1916 Zuid-Holland PV28 West-Nederland LD03
Leimuiden 3541 Kaag en Braassem GM1884 Zuid-Holland PV28 West-Nederland LD03
Leimuiderbrug 1605 Haarlemmermeer GM0394 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van woonplaatsen die op 1 januari 2014 in Nederland bestonden.
Naast de woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel. De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling die in het kader van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is opgesteld.

Gegevens beschikbaar over: 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Woonplaatscode
Tot de woonplaatsen in Nederland zijn gerekend de zogenaamde BAG-woonplaatsen.
De lijst van BAG-woonplaatsen heeft betrekking op de plaatselijke indeling die door gemeenten is vastgesteld bij introductie van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De gemeenten hebben deze woonplaatsen formeel vastgesteld bij woonplaatsbesluit.
De lijst van BAG-woonplaatsen bevat naast de naam van de woonplaats, de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort en een uniek nummer (de woonplaatscode).
Gemeente
De gemeentelijke indeling heeft betrekking op de bestuurlijke indeling op 1 januari 2014. De gemeente is de kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten-Generaal.
De namen van gemeenten zijn dan ook -in tegenstelling tot woonplaatsnamen- formeel bij wet vastgelegd.
Naam
Code
Provincie
Provincies: de bestuurlijke indeling van Nederland in 12 provincies.
Naam
Code
Landsdeel
Regionale groepering van provincies. Nederland telt 4 landsdelen.

Noord-Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
Naam
Code