Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers, 1950-2017


De tabel geeft informatie over de productie en het gebruik van dierlijke mest en de in de mest aanwezige mineralen stikstof en fosfaat. Ook zijn cijfers opgenomen over het deel van de uitgescheiden stikstof dat vervluchtigt in de vorm van ammoniak en overige stikstofverbindingen. Het gebruik van stikstof en fosfaat op landbouwbedrijven wordt afgeleid uit de mestproductie en het verschil tussen aan- en afvoer van mest. Het gebruik is gerelateerd aan de beschikbare plaatsingsruimte bij landbouwbedrijven. De mest die niet wordt gebruikt op landbouwbedrijven wordt op een andere manier verwerkt of geëxporteerd naar het buitenland.

Gegevens beschikbaar van 1950 t/m 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 4 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel wordt opgevolgd door Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers, zie paragraaf 3.

Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers, 1950-2017

Perioden Mestproductie (mln kg) Stikstofuitscheiding (N)Stikstofuitscheiding (mln kg) Fosfaatuitscheiding (P205) (mln kg) Van landbouwbedrijven afgevoerde mestFosfaat (P2O5) in afgevoerde mest (mln kg) Op landbouwbedrijven aangevoerde mestFosfaat (P2O5) in aangevoerde mest (mln kg) MestverwerkingVerwerkt fosfaat (P2O5) (mln kg) Netto export van dierlijke mestFosfaatafvoer (P2O5) naar het buitenland (mln kg) Plaatsingsruimte dierlijke mestPlaatsingsruimte fosfaat (P2O5) (mln kg) Gebruik van dierlijke mestFosfaatgebruik (P2O5) in de landbouw (mln kg)
1950 49.019 . 117,1 . . . . . .
1960 60.696 . 143,4 . . . . . .
1970 68.192 . 181,3 . . . . . .
1980 85.634 565,1 231,6 . . . . . .
1990 87.445 691,2 229,1 . . 2,1 3,2 432 .
2000 75.560 549,1 190,9 65,0 47,0 1,7 13,1 208 173
2002 71.529 504,4 172,9 63,6 43,2 2,7 16,5 194 153
2014 74.089 486,7 171,7 82,3 37,5 9,7 27,3 137 127
2015 76.326 497,5 180,1 91,6 40,5 9,7 33,4 134 129
2016 78.211 504,3 175,2 . . . . 130 .
2017* 76.198 500,0 167,9 . . . . 135 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens