Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose (detail)

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose (detail)

Geslacht Leeftijd Diagnose Perioden Geopende DBC's (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal LG2 Totaal astma/COPD 2019* 317.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal LG2.3 COPD 2019* 160.040
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar LG2.3 COPD 2019* 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 15
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar LG2.3 COPD 2019* 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 80
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar LG2.3 COPD 2019* 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 2.645
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar LG2.3 COPD 2019* 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 5.760
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar LG2.3 COPD 2019* 40
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 6.020
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar LG2.3 COPD 2019* 45
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 6.760
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar LG2.3 COPD 2019* 120
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 8.210
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar LG2.3 COPD 2019* 395
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 10.415
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar LG2.3 COPD 2019* 1.095
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 15.595
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar LG2.3 COPD 2019* 3.055
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 22.655
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar LG2.3 COPD 2019* 7.540
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 32.120
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar LG2.3 COPD 2019* 15.110
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 42.260
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar LG2.3 COPD 2019* 24.300
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 46.845
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar LG2.3 COPD 2019* 29.050
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 48.260
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar LG2.3 COPD 2019* 31.730
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 35.555
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar LG2.3 COPD 2019* 24.015
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 23.075
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar LG2.3 COPD 2019* 15.540
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 9.560
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar LG2.3 COPD 2019* 6.555
Totaal mannen en vrouwen 90 jaar of ouder LG2 Totaal astma/COPD 2019* 2.125
Totaal mannen en vrouwen 90 jaar of ouder LG2.3 COPD 2019* 1.450
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 2.745
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar LG2.3 COPD 2019* 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 37.160
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar LG2.3 COPD 2019* 1.695
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 112.625
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar LG2.3 COPD 2019* 50.000
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 130.655
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar LG2.3 COPD 2019* 84.795
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder LG2 Totaal astma/COPD 2019* 34.760
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder LG2.3 COPD 2019* 23.545
Mannen Totaal LG2 Totaal astma/COPD 2019* 134.400
Mannen Totaal LG2.3 COPD 2019* 78.290
Mannen 0 tot 5 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 0
Mannen 0 tot 5 jaar LG2.3 COPD 2019* 0
Mannen 5 tot 10 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 15
Mannen 5 tot 10 jaar LG2.3 COPD 2019* 0
Mannen 10 tot 15 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 40
Mannen 10 tot 15 jaar LG2.3 COPD 2019* 0
Mannen 15 tot 20 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 855
Mannen 15 tot 20 jaar LG2.3 COPD 2019* 5
Mannen 20 tot 25 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 1.770
Mannen 20 tot 25 jaar LG2.3 COPD 2019* 20
Mannen 25 tot 30 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 1.850
Mannen 25 tot 30 jaar LG2.3 COPD 2019* 25
Mannen 30 tot 35 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 2.115
Mannen 30 tot 35 jaar LG2.3 COPD 2019* 60
Mannen 35 tot 40 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 2.585
Mannen 35 tot 40 jaar LG2.3 COPD 2019* 210
Mannen 40 tot 45 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 3.420
Mannen 40 tot 45 jaar LG2.3 COPD 2019* 520
Mannen 45 tot 50 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 5.390
Mannen 45 tot 50 jaar LG2.3 COPD 2019* 1.370
Mannen 50 tot 55 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 8.750
Mannen 50 tot 55 jaar LG2.3 COPD 2019* 3.180
Mannen 55 tot 60 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 12.690
Mannen 55 tot 60 jaar LG2.3 COPD 2019* 6.100
Mannen 60 tot 65 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 17.340
Mannen 60 tot 65 jaar LG2.3 COPD 2019* 10.105
Mannen 65 tot 70 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 20.395
Mannen 65 tot 70 jaar LG2.3 COPD 2019* 13.385
Mannen 70 tot 75 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 21.920
Mannen 70 tot 75 jaar LG2.3 COPD 2019* 15.770
Mannen 75 tot 80 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 17.465
Mannen 75 tot 80 jaar LG2.3 COPD 2019* 13.375
Mannen 80 tot 85 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 11.890
Mannen 80 tot 85 jaar LG2.3 COPD 2019* 9.380
Mannen 85 tot 90 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 4.890
Mannen 85 tot 90 jaar LG2.3 COPD 2019* 3.960
Mannen 90 jaar of ouder LG2 Totaal astma/COPD 2019* 1.030
Mannen 90 jaar of ouder LG2.3 COPD 2019* 830
Mannen Jonger dan 20 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 905
Mannen Jonger dan 20 jaar LG2.3 COPD 2019* 5
Mannen 20 tot 45 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 11.735
Mannen 20 tot 45 jaar LG2.3 COPD 2019* 830
Mannen 45 tot 65 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 44.170
Mannen 45 tot 65 jaar LG2.3 COPD 2019* 20.755
Mannen 65 tot 80 jaar LG2 Totaal astma/COPD 2019* 59.780
Mannen 65 tot 80 jaar LG2.3 COPD 2019* 42.530
Mannen 80 jaar of ouder LG2 Totaal astma/COPD 2019* 17.810
Mannen 80 jaar of ouder LG2.3 COPD 2019* 14.170
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal behandelingen (Diagnose Behandeling Combinaties, DBC's) binnen de medisch specialistische somatische zorg van alle inwoners van Nederland die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van gemeenten. Het gaat hier om DBC-zorgproducten die geregistreerd worden in de DBC-systematiek. Dit zijn vanaf verslagjaar 2014 uitsluitend DBC's die vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor de cijfers tot 2014 geldt dat dit voornamelijk (> 99,7%) DBC's zijn die vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering. De tabel is gebaseerd op de door instellingen geregistreerde DBC's van de uitgevoerde initiële- en vervolg-behandeltrajecten. De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's) of een overige (categorale) instelling en wordt uitgevoerd door of onder toezicht van een medisch specialist die werkzaam is binnen een van de zevenentwintig specialismen die DBC's registreren en hoofdbehandelaar is voor de betreffende DBC. De tabel toont het aantal in het verslagjaar geopende DBC's, het aantal in het verslagjaar gesloten DBC's en het aantal lopende DBC's (DBC's die op enig moment in het verslagjaar hebben opengestaan). De cijfers worden uitgesplitst naar diagnose, leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaren 2008 tot en met 2018 in deze tabel zijn definitief.
Cijfers over verslagjaar 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 oktober 2021:
- De cijfers voor 2014-2016 (alle onderwerpen) en 2017 (onderwerp 'gesloten DBC's') zijn vervangen door definitieve cijfers.
- Er zijn nieuwe cijfers toegevoegd voor 2017 (onderwerpen 'geopende DBC's en 'lopende DBC's') en 2018-2019 (alle onderwerpen)
- De tabel maakt vanaf 2017 gebruik van een andere bron. De cijfers vanaf 2017 zijn gebaseerd op DBC-declaratiegegevens verzameld door Vektis, het onderzoeksbureau van de samenwerkende zorgverzekeraars. De cijfers van 2008 t/m 2016 zijn gebaseerd op het DBC Informatie Systeem (DIS) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
- Bij 'Diagnoses per specialisme' is 'GR Totaal geriatrische revalidatiezorg' naar onderen verplaatst. Binnen het specialisme '(GR) Geriatrische revalidatiezorg' is 'GR4 Totaal amputaties' boven 'GR5 Totaal overig' geplaatst. De cijfers blijven ongewijzigd.
- In 2012 zijn voor geopende DBC's met specifieke neonatologie codes bij het specialisme kindergeneeskunde de nullen vervangen door lege cellen (kan logisch niet voorkomen).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2019 en voorlopige cijfers over 2020 komen naar verwachting in het tweede kwartaal 2022.

Toelichting onderwerpen

Geopende DBC's
Aantal in het verslagjaar geopende DBC's. Een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) is een behandeltraject in de medisch specialistische zorg.