Bestaande woningen in verkoop; kerncijfers, regio 2013-2016

Bestaande woningen in verkoop; kerncijfers, regio 2013-2016

Woningtype Regio's Perioden Gemiddelde vraagprijs (euro) Gemiddelde vraagprijs per m² (euro per m²)
Totaal Nederland 2016 januari 298.000 2.140
Totaal Nederland 2016 februari 300.000 2.150
Totaal Nederland 2016 maart 301.000 2.160
Totaal Nederland 2016 april 303.000 2.160
Totaal Nederland 2016 mei 309.000 2.170
Totaal Nederland 2016 juni 310.000 2.190
Totaal Nederland 2016 juli 312.000 2.180
Totaal Nederland 2016 augustus 314.000 2.180
Totaal Nederland 2016 september 316.000 2.190
Totaal Nederland 2016 oktober 322.000 2.200
Totaal Nederland 2016 november 322.000 2.200
Totaal Nederland 2016 december 323.000 2.210
Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 januari 239.000 1.670
Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 februari 239.000 1.680
Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 maart 238.000 1.670
Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 april 238.000 1.670
Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 mei 241.000 1.680
Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 juni 241.000 1.680
Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 juli 242.000 1.680
Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 augustus 242.000 1.680
Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 september 247.000 1.700
Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 oktober 243.000 1.680
Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 november 244.000 1.680
Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 december 243.000 1.680
Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 januari 288.000 2.020
Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 februari 291.000 2.020
Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 maart 292.000 2.030
Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 april 293.000 2.030
Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 mei 299.000 2.040
Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 juni 299.000 2.040
Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 juli 301.000 2.050
Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 augustus 303.000 2.050
Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 september 303.000 2.050
Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 oktober 308.000 2.060
Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 november 307.000 2.060
Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 december 309.000 2.060
Totaal West-Nederland (LD) 2016 januari 313.000 2.440
Totaal West-Nederland (LD) 2016 februari 317.000 2.460
Totaal West-Nederland (LD) 2016 maart 318.000 2.470
Totaal West-Nederland (LD) 2016 april 322.000 2.490
Totaal West-Nederland (LD) 2016 mei 330.000 2.510
Totaal West-Nederland (LD) 2016 juni 332.000 2.530
Totaal West-Nederland (LD) 2016 juli 336.000 2.540
Totaal West-Nederland (LD) 2016 augustus 339.000 2.530
Totaal West-Nederland (LD) 2016 september 344.000 2.550
Totaal West-Nederland (LD) 2016 oktober 354.000 2.580
Totaal West-Nederland (LD) 2016 november 354.000 2.590
Totaal West-Nederland (LD) 2016 december 356.000 2.600
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 januari 311.000 2.020
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 februari 312.000 2.030
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 maart 313.000 2.030
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 april 313.000 2.030
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 mei 317.000 2.030
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 juni 318.000 2.030
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 juli 319.000 2.030
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 augustus 322.000 2.040
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 september 322.000 2.040
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 oktober 330.000 2.070
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 november 330.000 2.060
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 december 333.000 2.070
Totaal Groningen (PV) 2016 januari 212.000 1.520
Totaal Groningen (PV) 2016 februari 213.000 1.520
Totaal Groningen (PV) 2016 maart 211.000 1.510
Totaal Groningen (PV) 2016 april 211.000 1.510
Totaal Groningen (PV) 2016 mei 212.000 1.510
Totaal Groningen (PV) 2016 juni 212.000 1.510
Totaal Groningen (PV) 2016 juli 213.000 1.510
Totaal Groningen (PV) 2016 augustus 213.000 1.510
Totaal Groningen (PV) 2016 september 220.000 1.550
Totaal Groningen (PV) 2016 oktober 215.000 1.510
Totaal Groningen (PV) 2016 november 216.000 1.520
Totaal Groningen (PV) 2016 december 211.000 1.500
Totaal Friesland (PV) 2016 januari 241.000 1.730
Totaal Friesland (PV) 2016 februari 241.000 1.730
Totaal Friesland (PV) 2016 maart 241.000 1.740
Totaal Friesland (PV) 2016 april 242.000 1.730
Totaal Friesland (PV) 2016 mei 245.000 1.750
Totaal Friesland (PV) 2016 juni 247.000 1.750
Totaal Friesland (PV) 2016 juli 249.000 1.750
Totaal Friesland (PV) 2016 augustus 250.000 1.760
Totaal Friesland (PV) 2016 september 249.000 1.760
Totaal Friesland (PV) 2016 oktober 249.000 1.760
Totaal Friesland (PV) 2016 november 250.000 1.760
Totaal Friesland (PV) 2016 december 253.000 1.770
Totaal Drenthe (PV) 2016 januari 263.000 1.750
Totaal Drenthe (PV) 2016 februari 263.000 1.750
Totaal Drenthe (PV) 2016 maart 263.000 1.760
Totaal Drenthe (PV) 2016 april 263.000 1.760
Totaal Drenthe (PV) 2016 mei 267.000 1.760
Totaal Drenthe (PV) 2016 juni 267.000 1.760
Totaal Drenthe (PV) 2016 juli 263.000 1.760
Totaal Drenthe (PV) 2016 augustus 263.000 1.760
Totaal Drenthe (PV) 2016 september 270.000 1.770
Totaal Drenthe (PV) 2016 oktober 266.000 1.770
Totaal Drenthe (PV) 2016 november 267.000 1.760
Totaal Drenthe (PV) 2016 december 265.000 1.760
Totaal Overijssel (PV) 2016 januari 268.000 1.890
Totaal Overijssel (PV) 2016 februari 268.000 1.890
Totaal Overijssel (PV) 2016 maart 272.000 1.900
Totaal Overijssel (PV) 2016 april 273.000 1.900
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal te koop staande bestaande woningen, de gemiddelde aanbodtijd en de gemiddelde vraagprijs per woning en per m². Het gaat hier om woningen die op internet te koop worden aangeboden. De woningen worden alleen meegenomen als ze op 1 januari van het verslagjaar in de woningvoorraad voorkomen. De cijfers zijn uitgesplitst naar woningtype. De tabel bevat informatie over het koopaanbod aan het eind van een periode. Woningen die binnen één kalendermaand worden verkocht, worden niet meegeteld.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en 4 grootste gemeenten.

Met ingang van verslagjaar 2016 publiceert CBS geen gegevens meer over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten.
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel.
Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

Gegevens beschikbaar van februari 2013 tot en met december 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Voor alle maanden geldt dat alleen woningen die op 1 januari 2016 in de BAG voorkomen met de status ‘in gebruik’ worden meegenomen.
De cijfers van december zijn gecorrigeerd op: woningen die binnen vier weken opnieuw op internet worden aangeboden. Deze worden geacht gedurende de hele periode in verkoop te zijn geweest.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2017. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde vraagprijs
Gemiddelde vraagprijs van bestaande woningen die aan het eind van de periode op internet te koop worden aangeboden, afgerond op 1.000 euro.
Gemiddelde vraagprijs per m²
Gemiddelde vraagprijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte van bestaande woningen die aan het eind van de periode op internet te koop worden aangeboden, afgerond op 10 euro.