Kappers en schoonheidsverzorging; omzet, index 2010=100, 2005-2017


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van kappers en schoonheidsverzorging (SBI 2008 code 9602). Van de omzet is doorgaans waarde, volume en prijs gepresenteerd. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar. Daarnaast zijn ook seizoengecorrigeerde cijfers opgenomen voor omzet en volume.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Kappers en schoonheidsverzorging; omzet, index 2010=100, 2005-2017

Bedrijfstakken/branches Perioden Indexcijfers omzetWaarde (2010=100) Indexcijfers omzetPrijs (2010=100) Indexcijfers omzetVolume (2010=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaarde (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerderPrijs (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolume (%) SeizoencorrectieIndexcijfers omzetWaarde (2010=100) SeizoencorrectieIndexcijfers omzetVolume (2010=100) SeizoencorrectieOntwikkeling t.o.v. een kwartaal eerderWaarde (%) SeizoencorrectieOntwikkeling t.o.v. een kwartaal eerderVolume (%)
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 3e kwartaal 106,9 113,2 94,4 5,9 2,2 3,6 108,9 96,4 1,4 1,1
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 4e kwartaal 115,7 112,7 102,7 5,0 1,6 3,3 110,4 97,6 1,4 1,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 108,2 112,7 95,9 5,5 2,1 3,3 108,1 95,9 5,4 3,3
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 1e kwartaal* 106,3 113,6 93,6 5,9 1,1 4,8 111,8 98,7 1,2 1,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 2e kwartaal* 115,1 113,6 101,4 5,0 0,7 4,2 113,2 99,5 1,3 0,8
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 3e kwartaal* 113,8 115,3 98,7 6,5 1,8 4,6 115,1 100,4 1,7 0,9
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 4e kwartaal* 120,9 114,9 105,2 4,5 2,0 2,4 115,5 100,2 0,3 -0,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017* 114,0 114,4 99,7 5,4 1,4 3,9 113,9 99,7 5,4 4,0
96021 Kappers 2016 3e kwartaal 104,7 111,9 93,5 4,5 2,0 2,4 105,9 94,6 1,0 0,9
96021 Kappers 2016 4e kwartaal 112,4 111,8 100,5 3,9 1,4 2,4 107,0 95,4 1,1 0,8
96021 Kappers 2016 105,3 111,8 94,2 4,1 1,9 2,2 105,3 94,2 4,1 2,2
96021 Kappers 2017 1e kwartaal* 102,2 112,5 90,8 4,5 1,0 3,4 107,9 96,1 0,8 0,8
96021 Kappers 2017 2e kwartaal* 110,0 112,6 97,8 3,4 0,6 2,8 108,8 96,6 0,9 0,5
96021 Kappers 2017 3e kwartaal* 109,8 114,2 96,2 4,9 2,0 2,9 110,2 97,0 1,3 0,5
96021 Kappers 2017 4e kwartaal* 115,1 114,0 100,9 2,4 2,0 0,4 109,9 95,9 -0,2 -1,1
96021 Kappers 2017* 109,3 113,3 96,4 3,7 1,4 2,3 109,2 96,4 3,7 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens