Kappers en schoonheidsverzorging; omzet, index 2010=100, 2005-2017

Kappers en schoonheidsverzorging; omzet, index 2010=100, 2005-2017

Bedrijfstakken/branches Perioden Indexcijfers omzet Waarde (2010=100) Indexcijfers omzet Prijs (2010=100) Indexcijfers omzet Volume (2010=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Prijs (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume (%) Seizoencorrectie Indexcijfers omzet Waarde (2010=100) Seizoencorrectie Indexcijfers omzet Volume (2010=100) Seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder Waarde (%) Seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder Volume (%)
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 3e kwartaal 106,9 113,2 94,4 5,9 2,2 3,6 108,9 96,4 1,4 1,1
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 4e kwartaal 115,7 112,7 102,7 5,0 1,6 3,3 110,4 97,6 1,4 1,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 108,2 112,7 95,9 5,5 2,1 3,3 108,1 95,9 5,4 3,3
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 1e kwartaal* 106,3 113,6 93,6 5,9 1,1 4,8 111,8 98,7 1,2 1,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 2e kwartaal* 115,1 113,6 101,4 5,0 0,7 4,2 113,2 99,5 1,3 0,8
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 3e kwartaal* 113,8 115,3 98,7 6,5 1,8 4,6 115,1 100,4 1,7 0,9
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 4e kwartaal* 120,9 114,9 105,2 4,5 2,0 2,4 115,5 100,2 0,3 -0,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017* 114,0 114,4 99,7 5,4 1,4 3,9 113,9 99,7 5,4 4,0
96021 Kappers 2016 3e kwartaal 104,7 111,9 93,5 4,5 2,0 2,4 105,9 94,6 1,0 0,9
96021 Kappers 2016 4e kwartaal 112,4 111,8 100,5 3,9 1,4 2,4 107,0 95,4 1,1 0,8
96021 Kappers 2016 105,3 111,8 94,2 4,1 1,9 2,2 105,3 94,2 4,1 2,2
96021 Kappers 2017 1e kwartaal* 102,2 112,5 90,8 4,5 1,0 3,4 107,9 96,1 0,8 0,8
96021 Kappers 2017 2e kwartaal* 110,0 112,6 97,8 3,4 0,6 2,8 108,8 96,6 0,9 0,5
96021 Kappers 2017 3e kwartaal* 109,8 114,2 96,2 4,9 2,0 2,9 110,2 97,0 1,3 0,5
96021 Kappers 2017 4e kwartaal* 115,1 114,0 100,9 2,4 2,0 0,4 109,9 95,9 -0,2 -1,1
96021 Kappers 2017* 109,3 113,3 96,4 3,7 1,4 2,3 109,2 96,4 3,7 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van kappers en schoonheidsverzorging (SBI 2008 code 9602). Van de omzet is doorgaans waarde, volume en prijs gepresenteerd. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar. Daarnaast zijn ook seizoengecorrigeerde cijfers opgenomen voor omzet en volume.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling van de verkochte goederen en diensten. De prijsindexcijfers zijn berekend met gebruik van consumentenprijsindexcijfers van het CBS.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling van de verkochte goederen en diensten. De cijfers zijn berekend met gebruik van consumentenprijsindexcijfers van het CBS.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Seizoencorrectie
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.
Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder
De seizoengecorrigeerde procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande kwartaal. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.