Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Omzet is toegenomen (%) Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Omzet is gelijk gebleven (%) Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Omzet is afgenomen (%) Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Saldo omzet afgelopen 3 maanden (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal toenemen (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal afnemen (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 30,1 51,4 18,5 11,7 35,9 55,7 8,4 27,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 31,2 50,8 18,0 13,3 33,4 57,2 9,4 24,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 30,7 51,4 17,9 12,8 36,2 56,0 7,8 28,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 31,5 50,0 18,6 12,9 38,7 53,6 7,7 31,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 28,2 52,6 19,2 9,0 36,5 55,3 8,2 28,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 25,7 52,9 21,4 4,2 31,1 53,0 15,9 15,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 25,2 49,9 24,9 0,3 29,7 53,1 17,2 12,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 26,5 55,7 17,8 8,7 29,9 55,1 15,0 14,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 26,4 57,6 16,0 10,4 34,1 50,0 15,9 18,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 25,5 55,9 18,6 6,9 35,6 51,6 12,8 22,8
B Delfstoffenwinning 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 25,7 43,2 31,1 -5,4 49,5 43,5 6,9 42,6
B Delfstoffenwinning 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 30,1 52,1 17,8 12,2 17,5 73,3 9,2 8,3
B Delfstoffenwinning 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 29,2 38,3 32,5 -3,3 41,1 45,7 13,1 28,0
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 24,6 43,8 31,6 -7,0 32,6 60,3 7,0 25,6
B Delfstoffenwinning 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 24,5 42,9 32,5 -8,0 61,8 33,1 5,1 56,7
C Industrie 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 29,1 55,2 15,6 13,5 33,0 59,5 7,6 25,4
C Industrie 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 28,6 58,4 13,0 15,6 28,2 60,5 11,3 16,9
C Industrie 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 33,1 52,8 14,2 18,9 27,4 64,7 7,9 19,5
C Industrie 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 34,3 53,8 11,9 22,3 34,2 56,9 8,9 25,4
C Industrie 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 26,1 55,5 18,3 7,8 36,3 58,0 5,7 30,6
F Bouwnijverheid 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 20,7 68,7 10,5 10,2 25,9 63,5 10,6 15,3
F Bouwnijverheid 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 27,1 63,8 9,0 18,1 23,6 66,3 10,1 13,5
F Bouwnijverheid 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 24,8 63,3 11,9 12,9 28,2 62,6 9,2 19,0
F Bouwnijverheid 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 28,8 62,5 8,6 20,2 23,7 65,0 11,3 12,4
F Bouwnijverheid 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 9,8 78,6 11,6 -1,8 27,0 61,7 11,3 15,7
G Handel 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 33,5 37,8 28,7 4,8 42,7 47,2 10,1 32,6
G Handel 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 34,2 39,7 26,1 8,1 37,0 51,3 11,7 25,3
G Handel 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 32,7 41,8 25,5 7,3 43,3 47,6 9,1 34,3
G Handel 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 28,6 34,9 36,4 -7,8 50,3 41,4 8,3 42,0
G Handel 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 37,6 31,1 31,3 6,3 45,9 44,0 10,1 35,8
H Vervoer en opslag 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 27,1 49,1 23,8 3,4 36,8 58,0 5,2 31,5
H Vervoer en opslag 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 22,9 61,3 15,7 7,2 25,9 61,7 12,4 13,5
H Vervoer en opslag 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 25,3 54,5 20,3 5,0 28,5 65,8 5,8 22,7
H Vervoer en opslag 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 38,4 55,3 6,3 32,1 36,8 59,7 3,5 33,3
H Vervoer en opslag 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 25,9 42,0 32,1 -6,2 42,8 53,8 3,4 39,5
I Horeca 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 51,1 31,5 17,4 33,7 61,1 35,2 3,8 57,3
I Horeca 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 48,7 33,6 17,8 30,9 52,5 42,7 4,8 47,7
I Horeca 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 56,6 31,3 12,1 44,5 67,2 30,8 2,0 65,2
I Horeca 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 48,3 27,9 23,8 24,4 80,7 14,4 4,9 75,8
I Horeca 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 56,7 19,5 23,9 32,8 78,1 21,8 0,1 77,9
J Informatie en communicatie 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 29,5 54,7 15,8 13,6 34,4 59,4 6,2 28,2
J Informatie en communicatie 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 25,3 64,9 9,9 15,4 29,5 69,2 1,3 28,2
J Informatie en communicatie 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 24,7 55,2 20,1 4,7 34,4 58,1 7,5 26,8
J Informatie en communicatie 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 25,7 55,8 18,5 7,2 35,0 63,8 1,1 33,9
J Informatie en communicatie 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 34,7 49,7 15,6 19,1 36,4 54,4 9,3 27,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 11,1 83,2 5,6 5,5 15,6 82,4 2,0 13,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 16,0 75,7 8,3 7,7 13,9 83,6 2,5 11,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 10,3 84,2 5,5 4,8 21,7 74,2 4,1 17,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 1,3 90,0 8,7 -7,5 9,9 89,9 0,2 9,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 10,8 86,9 2,3 8,4 13,1 86,9 0,0 13,0
M Specialistische zakelijke diensten 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 26,1 61,8 12,1 14,0 25,8 66,3 7,9 17,9
M Specialistische zakelijke diensten 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 20,2 66,7 13,1 7,1 23,6 69,0 7,4 16,2
M Specialistische zakelijke diensten 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 24,9 62,4 12,7 12,2 27,2 66,1 6,8 20,4
M Specialistische zakelijke diensten 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 31,1 58,0 10,9 20,2 34,2 61,4 4,3 29,9
M Specialistische zakelijke diensten 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 31,2 57,8 11,1 20,1 23,0 65,9 11,1 11,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 35,6 51,9 12,5 23,0 36,4 54,6 9,0 27,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 29,7 54,2 16,1 13,6 33,3 59,0 7,7 25,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 27,7 54,9 17,3 10,4 35,7 58,1 6,2 29,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 34,9 51,4 13,7 21,3 40,2 53,4 6,4 33,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 43,0 49,2 7,7 35,3 37,2 50,8 12,0 25,2
R Cultuur, sport en recreatie 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 43,1 43,0 14,0 29,1 52,5 39,3 8,2 44,3
R Cultuur, sport en recreatie 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 50,2 43,3 6,5 43,8 53,5 40,3 6,2 47,2
R Cultuur, sport en recreatie 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 41,3 48,3 10,4 30,8 49,8 40,2 9,9 39,9
R Cultuur, sport en recreatie 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 32,0 36,3 31,7 0,3 42,5 40,2 17,3 25,2
R Cultuur, sport en recreatie 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 34,3 41,0 24,7 9,6 59,8 35,2 5,0 54,9
S Overige dienstverlening 5 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 14,4 70,3 15,3 -1,0 12,5 79,8 7,7 4,7
S Overige dienstverlening 5 tot 20 werkzame personen 2022 2e kwartaal 11,4 69,6 19,0 -7,6 11,7 81,7 6,6 5,1
S Overige dienstverlening 20 tot 50 werkzame personen 2022 2e kwartaal 27,9 56,4 15,7 12,2 19,0 68,3 12,7 6,3
S Overige dienstverlening 50 tot 100 werkzame personen 2022 2e kwartaal 33,5 55,4 11,1 22,3 13,8 82,8 3,4 10,5
S Overige dienstverlening 100 of meer werkzame personen 2022 2e kwartaal 4,1 87,1 8,8 -4,7 10,2 79,4 10,4 -0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2022:
De uitkomsten van het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 3e kwartaal van 2022, verschijnt naar verwachting medio augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet afgelopen 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
Omzet is toegenomen
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de omzet in de afgelopen drie maanden is toegenomen.
Omzet is gelijk gebleven
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de omzet in de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk is gebleven.
Omzet is afgenomen
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de omzet in de afgelopen drie maanden is afgenomen.
Saldo omzet afgelopen 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een toegenomen omzet minus het percentage ondernemers met een afgenomen omzet. Dit saldo geeft inzicht in de richting waarin de omzet in het voorgaande drie maanden zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de drie maanden daarvoor.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Omzet zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden zal toenemen.
Omzet zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden vrijwel gelijk zal blijven.
Omzet zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden zal afnemen.
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.