Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De uitkomsten van het 2e kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 3e kwartaal van 2020, verschijnt naar verwachting medio augustus 2020.

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenSaldo omzet komende 3 maanden (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenSaldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) WinstgevendheidWinstgevendheid afgelopen 3 maandenSaldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen 2019 2e kwartaal 27,6 18,3 3,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen 2019 3e kwartaal 6,8 11,8 7,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen 2019 4e kwartaal 15,7 8,0 -0,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen 2020 1e kwartaal 2,0 9,4 6,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen 2020 2e kwartaal -54,3 -23,4 -27,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 20 werkzame personen 2019 2e kwartaal 21,8 15,7 -0,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 20 werkzame personen 2019 3e kwartaal 3,8 6,8 3,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 20 werkzame personen 2019 4e kwartaal 8,4 3,7 -4,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 20 werkzame personen 2020 1e kwartaal 0,0 8,1 0,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 20 werkzame personen 2020 2e kwartaal -57,9 -21,8 -32,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 20 tot 50 werkzame personen 2019 2e kwartaal 26,8 19,8 2,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 20 tot 50 werkzame personen 2019 3e kwartaal 7,1 12,2 7,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 20 tot 50 werkzame personen 2019 4e kwartaal 13,2 9,1 -0,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 20 tot 50 werkzame personen 2020 1e kwartaal 5,1 9,0 5,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 20 tot 50 werkzame personen 2020 2e kwartaal -56,2 -21,0 -27,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 100 werkzame personen 2019 2e kwartaal 30,2 20,9 3,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 100 werkzame personen 2019 3e kwartaal 6,7 17,5 9,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 100 werkzame personen 2019 4e kwartaal 19,5 11,3 1,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 100 werkzame personen 2020 1e kwartaal 5,1 14,8 10,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 100 werkzame personen 2020 2e kwartaal -49,9 -20,8 -21,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 100 of meer werkzame personen 2019 2e kwartaal 31,7 18,4 7,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 100 of meer werkzame personen 2019 3e kwartaal 9,0 13,1 10,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 100 of meer werkzame personen 2019 4e kwartaal 21,5 9,4 2,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 100 of meer werkzame personen 2020 1e kwartaal 0,3 8,4 8,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 100 of meer werkzame personen 2020 2e kwartaal -52,2 -27,2 -24,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens