Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Productie en bezettingsgraad Oordeel productiecapaciteit Niet van toepassing (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden Niet van toepassing (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet komende 3 maanden Niet van toepassing (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Niet van toepassing (%) Opdrachten/orders Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd Orderontvangst is toegenomen (%) Opdrachten/orders Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd Orderontvangst is gelijk gebleven (%) Opdrachten/orders Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd Orderontvangst is afgenomen (%) Opdrachten/orders Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd Niet van toepassing (%) Opdrachten/orders Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd Saldo orderontvangst afgelopen 3 maanden (%) Opdrachten/orders Waarde orderontvangst komende 3 maanden Orderontvangst zal toenemen (%) Opdrachten/orders Waarde orderontvangst komende 3 maanden Orderontvangst zal gelijk blijven (%) Opdrachten/orders Waarde orderontvangst komende 3 maanden Orderontvangst zal afnemen (%) Opdrachten/orders Waarde orderontvangst komende 3 maanden Niet van toepassing (%) Opdrachten/orders Waarde orderontvangst komende 3 maanden Saldo orderontvangst komende 3 maanden (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Kop van Noord-Holland (CR) 2022 4e kwartaal 3,4 40,1 40,0 39,7 9,7 66,5 16,0 7,9 -6,3 11,6 48,4 32,1 7,9 -20,6
L Verhuur en handel van onroerend goed Kop van Noord-Holland (CR) 2022 4e kwartaal . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties (SBI 2008) en regio. De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De resultaten over het 4e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 1e kwartaal van 2023, verschijnt naar verwachting medio februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Productie en bezettingsgraad
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Het niveau van de productie/bedrijvigheid is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Het niveau van de productie/bedrijvigheid zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
-'De bezetting/benutting van onze beschikbare productiecapaciteit bedraagt momenteel circa ...%'
- 'De huidige productiecapaciteit beoordelen wij, gelet op de verwachte afzetontwikkeling als (te) groot, normaal of (te) klein?'
Oordeel productiecapaciteit
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De huidige productiecapaciteit beoordelen wij, gelet op de verwachte afzetontwikkeling als (te) groot, normaal of (te) klein?'
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun onderneming niet als relevant beschouwt.
Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De buitenlandse omzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun onderneming niet als relevant beschouwt.
Buitenlandse omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De buitenlandse omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun onderneming niet als relevant beschouwt.
Buitenlandse omzet volgend jaar
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De buitenlandse omzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun onderneming niet als relevant beschouwt.
Opdrachten/orders
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.
- 'De waarde van de totale orderontvangst zal in de komende drie maande toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de buitenlandse orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij leveranciers verwachten te plaatsen zal toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De totale orderpositie geeft - bij normale werktijden - XXX maanden werk?'
- 'De totale orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar als (te) groot, normaal of (te) klein?'
- 'De buitenlandse orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar, als (te) groot, normaal of (te) klein?'
Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.
Orderontvangst is toegenomen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de waarde van de orderontvangst in de afgelopen drie maanden is toegenomen.
Orderontvangst is gelijk gebleven
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de waarde van de orderontvangst in de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk is gebleven.
Orderontvangst is afgenomen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de waarde van de orderontvangst in de afgelopen drie maanden is afgenomen.
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun onderneming niet als relevant beschouwt.
Saldo orderontvangst afgelopen 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers dat een toename van de totale orderontvangst meldt minus het gewogen percentage ondernemers dat een afname meldt. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling van de waarde van de totale orderontvangst in de afgelopen drie maanden.
Waarde orderontvangst komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de totale orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Orderontvangst zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de orderontvangst in de komende drie maanden zullen toenemen.
Orderontvangst zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de orderontvangst in de komende drie maanden vrijwel gelijk zullen blijven.
Orderontvangst zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de orderontvangst in de komende drie maanden zullen afnemen.
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun onderneming niet als relevant beschouwt.
Saldo orderontvangst komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de orderontvangsten minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de orders in de komende drie maanden.