Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Saldo economisch klimaat komende 3 mnd (%)
58 Uitgeverijen 2021 3e kwartaal -6,5 -5,1 -6,3 17,6
58 Uitgeverijen 2021 4e kwartaal 22,8 10,3 -1,1 12,3
58 Uitgeverijen 2022 1e kwartaal -40,9 34,5 16,8 9,7
58 Uitgeverijen 2022 2e kwartaal 25,9 12,6 22,6 3,8
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2021 3e kwartaal 21,3 13,0 33,5 39,8
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2021 4e kwartaal 47,8 17,2 36,5 45,5
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2022 1e kwartaal -33,9 31,7 27,9 -7,0
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2022 2e kwartaal 55,4 19,8 34,4 12,9
60 Radio- en televisieomroepen 2021 3e kwartaal 2,8 16,8 -6,5 24,1
60 Radio- en televisieomroepen 2021 4e kwartaal 61,6 15,2 27,1 21,4
60 Radio- en televisieomroepen 2022 1e kwartaal -9,7 2,5 10,4 -2,4
60 Radio- en televisieomroepen 2022 2e kwartaal 0,5 -6,3 1,5 -1,1
61 Telecommunicatie 2021 3e kwartaal . . . .
61 Telecommunicatie 2021 4e kwartaal . . . .
61 Telecommunicatie 2022 1e kwartaal 12,4 3,5 -33,2 -26,1
61 Telecommunicatie 2022 2e kwartaal 5,9 2,0 -33,3 -26,9
62 IT-dienstverlening 2021 3e kwartaal 7,6 5,3 20,6 8,3
62 IT-dienstverlening 2021 4e kwartaal 40,6 14,0 39,8 21,3
62 IT-dienstverlening 2022 1e kwartaal 6,9 23,3 33,0 11,6
62 IT-dienstverlening 2022 2e kwartaal 29,5 16,8 32,7 6,3
63 Diensten op het gebied van informatie 2021 3e kwartaal 33,5 3,1 49,9 19,5
63 Diensten op het gebied van informatie 2021 4e kwartaal 39,4 17,2 52,5 41,6
63 Diensten op het gebied van informatie 2022 1e kwartaal 32,8 28,1 42,9 14,4
63 Diensten op het gebied van informatie 2022 2e kwartaal 46,0 15,9 56,5 13,0
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021 3e kwartaal 2,4 2,8 8,2 2,7
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021 4e kwartaal 7,8 -1,3 8,9 3,2
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal 1,4 5,2 2,6 4,7
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022 2e kwartaal 13,6 10,4 13,2 -6,8
69 Juridische diensten en administratie 2021 3e kwartaal -20,8 -2,9 14,9 7,6
69 Juridische diensten en administratie 2021 4e kwartaal 42,6 15,5 32,6 12,0
69 Juridische diensten en administratie 2022 1e kwartaal 27,4 39,4 35,8 9,4
69 Juridische diensten en administratie 2022 2e kwartaal 2,5 7,5 27,1 2,7
70 Holdings en managementadviesbureaus 2021 3e kwartaal 10,5 4,3 37,9 20,2
70 Holdings en managementadviesbureaus 2021 4e kwartaal 34,3 15,9 37,1 32,0
70 Holdings en managementadviesbureaus 2022 1e kwartaal 16,5 39,4 35,8 5,9
70 Holdings en managementadviesbureaus 2022 2e kwartaal 26,0 19,4 35,3 4,0
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021 3e kwartaal -4,8 9,4 28,0 8,7
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021 4e kwartaal 31,5 12,7 24,0 12,6
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2022 1e kwartaal 11,5 38,5 26,7 5,5
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2022 2e kwartaal 19,4 19,5 22,0 -6,2
72 Research 2021 3e kwartaal 1,8 4,3 43,0 1,8
72 Research 2021 4e kwartaal 44,1 20,6 46,6 -5,0
72 Research 2022 1e kwartaal 14,5 30,1 42,9 3,7
72 Research 2022 2e kwartaal 34,4 13,3 32,6 -4,5
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021 3e kwartaal 12,2 6,8 15,5 13,6
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021 4e kwartaal 33,5 21,2 27,7 15,5
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2022 1e kwartaal -6,3 29,2 19,9 1,9
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2022 2e kwartaal 22,2 13,1 25,6 4,4
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2021 3e kwartaal 7,9 9,5 19,0 19,6
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2021 4e kwartaal 39,0 26,1 22,4 16,3
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2022 1e kwartaal 4,2 40,7 25,3 5,4
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2022 2e kwartaal 21,7 20,5 31,5 15,0
75 Veterinaire dienstverlening 2021 3e kwartaal -3,8 26,0 5,2 -3,8
75 Veterinaire dienstverlening 2021 4e kwartaal -10,2 13,0 29,0 -8,0
75 Veterinaire dienstverlening 2022 1e kwartaal 24,0 84,5 30,3 0,0
75 Veterinaire dienstverlening 2022 2e kwartaal 14,4 10,9 29,2 -16,3
77 Verhuur van roerende goederen 2021 3e kwartaal 10,2 6,2 19,3 19,3
77 Verhuur van roerende goederen 2021 4e kwartaal 17,8 20,4 27,3 18,5
77 Verhuur van roerende goederen 2022 1e kwartaal -2,7 31,3 14,1 -5,3
77 Verhuur van roerende goederen 2022 2e kwartaal 41,1 28,1 33,3 13,9
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 3e kwartaal 20,2 4,6 35,0 29,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 4e kwartaal 37,6 14,2 28,2 32,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal 16,6 60,6 20,4 12,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 2e kwartaal 35,2 20,1 28,6 13,5
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021 3e kwartaal 71,8 22,0 33,3 50,9
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021 4e kwartaal -35,2 4,2 39,1 27,5
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2022 1e kwartaal . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2022 2e kwartaal . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2021 3e kwartaal 22,8 -2,1 12,6 29,0
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2021 4e kwartaal 6,6 11,0 5,2 0,9
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2022 1e kwartaal 21,2 72,0 25,3 -0,5
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2022 2e kwartaal 34,6 1,3 35,8 0,7
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2021 3e kwartaal 10,5 4,9 27,6 23,6
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2021 4e kwartaal 31,5 38,9 27,2 27,4
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2022 1e kwartaal 2,5 67,7 3,6 -9,2
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2022 2e kwartaal 29,9 36,8 26,4 1,6
82 Overige zakelijke dienstverlening 2021 3e kwartaal -6,3 -0,3 20,2 -5,5
82 Overige zakelijke dienstverlening 2021 4e kwartaal 34,4 10,4 28,5 5,5
82 Overige zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal -8,7 28,1 -2,6 -7,0
82 Overige zakelijke dienstverlening 2022 2e kwartaal -18,7 18,2 14,1 3,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2023.

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de uitbreiding van de tabel met maandcijfers en de herindeling van de tabel naar aanleiding van aangescherpte geheimhoudingsregels.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008), actief op 15 augustus 2023. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijs/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijs/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Economisch klimaat
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Het economisch klimaat is in de afgelopen drie maanden voor onze onderneming verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
Economisch klimaat komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
Saldo economisch klimaat komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de komende drie maanden zal verbeteren, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze zal verslechteren. Dit saldo geeft inzicht de te verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden weer.