Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2023 2e kwartaal 21,3 17,3 -6,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 2e kwartaal 14,8 13,9 -16,3
B Delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal 0,5 0,6 -44,2
C Industrie 2023 2e kwartaal 14,7 12,5 -2,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal 15,0 3,0 -11,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal 15,9 4,0 -9,5
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2023 2e kwartaal 26,7 -3,9 -35,7
102 Visverwerkende industrie 2023 2e kwartaal 18,0 0,2 -23,1
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2023 2e kwartaal 31,5 9,9 13,7
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2023 2e kwartaal 10,4 0,6 5,0
105 Zuivelindustrie 2023 2e kwartaal . . .
106 Meelindustrie 2023 2e kwartaal 46,9 16,5 29,8
107 Brood- en deegwarenindustrie 2023 2e kwartaal 8,3 3,1 -22,9
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal 10,4 11,2 10,2
109 Diervoederindustrie 2023 2e kwartaal 14,6 6,1 -17,6
11 Drankenindustrie 2023 2e kwartaal 3,1 -9,4 -30,3
12 Tabaksindustrie 2023 2e kwartaal . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2023 2e kwartaal 10,5 13,3 -7,7
13 Textielindustrie 2023 2e kwartaal 9,4 14,2 -7,3
131 Spinnerijen 2023 2e kwartaal . . .
132 Weverijen 2023 2e kwartaal 30,1 22,6 -0,1
133 Textielveredelingsindustrie 2023 2e kwartaal . . .
139 Overige textielproductenindustrie 2023 2e kwartaal 6,8 8,5 -9,6
14 Kledingindustrie 2023 2e kwartaal 5,2 7,8 0,6
15 Leer- en schoenenindustrie 2023 2e kwartaal 21,2 10,8 -15,7
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2023 2e kwartaal -2,6 -9,9 -11,4
16 Houtindustrie 2023 2e kwartaal -0,6 -13,4 -8,4
17-18 Papier- en grafische industrie 2023 2e kwartaal 12,3 9,3 -16,4
17 Papierindustrie 2023 2e kwartaal 14,3 5,0 -5,9
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2023 2e kwartaal 3,4 -18,3 -53,5
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2023 2e kwartaal 17,1 11,1 6,5
18 Grafische industrie 2023 2e kwartaal 9,3 15,5 -31,8
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2023 2e kwartaal 9,8 16,2 -31,6
182 Repro van geluid, beeld en software 2023 2e kwartaal -20,2 -25,8 -40,8
19-22 Raffinaderijen en chemie 2023 2e kwartaal 13,2 16,8 -5,6
19 Aardolie-industrie 2023 2e kwartaal -63,5 21,3 -25,2
20 Chemische industrie 2023 2e kwartaal 9,3 7,2 -10,0
201 Basischemie 2023 2e kwartaal 10,6 12,7 -23,8
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2023 2e kwartaal . . .
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2023 2e kwartaal 7,6 6,4 0,0
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2023 2e kwartaal 12,2 15,0 6,7
205 Overige chemische productenindustrie 2023 2e kwartaal 6,5 -11,3 13,8
206 Synthetische vezelindustrie 2023 2e kwartaal . . .
21 Farmaceutische industrie 2023 2e kwartaal 41,8 39,0 4,3
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2023 2e kwartaal 17,7 19,1 -0,8
221 Rubberproductenindustrie 2023 2e kwartaal 14,8 15,6 16,3
222 Kunststofproductenindustrie 2023 2e kwartaal 18,0 19,3 -2,3
23 Bouwmaterialenindustrie 2023 2e kwartaal -3,9 -7,8 -13,2
231 Glas- en glaswerkindustrie 2023 2e kwartaal -3,0 9,4 24,7
232 Vuurvast keramische productindustrie 2023 2e kwartaal . . .
233 Keramische bouwproductenindustrie 2023 2e kwartaal . . .
234 Overige keramische industrie 2023 2e kwartaal -6,5 2,0 -15,8
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2023 2e kwartaal . . .
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2023 2e kwartaal 7,5 -16,9 -13,6
237 Natuursteenbewerkende industrie 2023 2e kwartaal -40,4 -3,3 -23,1
239 Overige minerale productenindustrie 2023 2e kwartaal . . .
24-30, 33 Metalektro 2023 2e kwartaal 18,9 17,0 3,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2023 2e kwartaal 5,9 10,0 -4,9
24 Basismetaalindustrie 2023 2e kwartaal . . .
241 IJzer- en staalindustrie 2023 2e kwartaal . . .
242 Stalen buizenindustrie 2023 2e kwartaal 37,5 37,1 5,6
243 Staaltrekkerijen, -walserijen e.d. 2023 2e kwartaal 12,0 17,1 -39,7
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2023 2e kwartaal 22,3 1,2 -21,1
245 Metaalgieterijen 2023 2e kwartaal 22,2 15,9 29,9
25 Metaalproductenindustrie 2023 2e kwartaal 4,2 10,7 6,8
251 Metalen bouwproductenindustrie 2023 2e kwartaal 1,3 10,6 9,4
252 Tankbouw en cv-industrie 2023 2e kwartaal 4,3 -18,7 -17,8
253 Stoomketelindustrie 2023 2e kwartaal . . .
254 Wapen- en munitie-industrie 2023 2e kwartaal . . .
255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2023 2e kwartaal -14,0 11,5 15,5
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2023 2e kwartaal 6,0 18,7 15,8
257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 2023 2e kwartaal -1,8 6,5 2,6
259 Overige metaalproductenindustrie 2023 2e kwartaal 19,3 6,8 -12,6
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2023 2e kwartaal 27,4 22,2 7,0
26 Elektrotechnische industrie 2023 2e kwartaal 29,3 5,5 -3,9
261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2023 2e kwartaal . . .
262 Computerindustrie 2023 2e kwartaal 19,7 5,4 -3,0
263 Communicatieapparatenindustrie 2023 2e kwartaal -1,9 7,4 -7,8
264 Consumentenelektronicaindustrie 2023 2e kwartaal . . .
265 Meetapparaten- en uurwerkindustrie 2023 2e kwartaal 13,3 37,0 -3,7
266 Elektromedische apparatenindustrie 2023 2e kwartaal . . .
267 Optische instrumentenindustrie 2023 2e kwartaal 15,8 20,8 11,0
268 Industrie van informatiedragers 2023 2e kwartaal . . .
27 Elektrische apparatenindustrie 2023 2e kwartaal 31,4 9,4 0,1
271 Elektromotor- en -panelenindustrie 2023 2e kwartaal 30,9 21,6 17,3
272 Accu- en batterijenindustrie 2023 2e kwartaal 17,1 25,3 14,6
273 Elektr. kabel-, schakelaarindustrie 2023 2e kwartaal 33,5 38,6 3,7
274 Elektrische verlichtingsindustrie 2023 2e kwartaal . . .
275 Huishoudelijke apparatenindustrie 2023 2e kwartaal . . .
279 Overige elektr. apparatenindustrie 2023 2e kwartaal 36,2 20,3 -12,4
28 Machine-industrie 2023 2e kwartaal 25,9 30,0 11,7
281 Motoren-, pompen- e.d. industrie 2023 2e kwartaal 19,1 14,8 -13,0
282 Overige machine-industrie algemeen 2023 2e kwartaal 18,5 8,9 9,4
283 Landbouwmachine-industrie 2023 2e kwartaal 33,5 9,3 -6,1
284 Gereedschapswerktuigenindustrie 2023 2e kwartaal 3,5 42,2 -7,8
289 Overige machine-industrie specifiek 2023 2e kwartaal . . .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal 29,2 13,6 7,4
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2023 2e kwartaal 31,5 5,6 9,7
291 Autoindustrie 2023 2e kwartaal . . .
292 Carrosserie-, aanhangwagenindustrie 2023 2e kwartaal 9,4 5,7 5,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2023.

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de uitbreiding van de tabel met maandcijfers en de herindeling van de tabel naar aanleiding van aangescherpte geheimhoudingsregels.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008), actief op 15 augustus 2023. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Winstgevendheid
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen drie maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Winstgevendheid afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen 3 maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.