Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Omzet is toegenomen (%) Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Omzet is gelijk gebleven (%) Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Omzet is afgenomen (%) Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Saldo omzet afgelopen 3 maanden (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal toenemen (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal afnemen (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Omzet zal toenemen (%) Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Omzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Omzet zal afnemen (%) Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Saldo omzet volgend jaar (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden Buitenlandse omzet is toegenomen (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden Buitenlandse omzet is gelijk gebleven (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden Buitenlandse omzet is afgenomen (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden Niet van toepassing (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden Saldo buitenlandse omzet afgelopen 3 mnd (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet komende 3 maanden Buitenlandse omzet zal toenemen (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet komende 3 maanden Buitenlandse omzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet komende 3 maanden Buitenlandse omzet zal afnemen (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet komende 3 maanden Niet van toepassing (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet komende 3 maanden Saldo buitenlandse omzet komende 3 mnd (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Buitenlandse omzet zal toenemen (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Buitenlandse omzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Buitenlandse omzet zal afnemen (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Niet van toepassing (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Saldo buitenlandse omzet volgend jaar (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Verkoopprijzen/tarieven zullen toenemen (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Verkoopprijzen/tarieven blijven gelijk (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Verkoopprijzen/tarieven zullen afnemen (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte afgelopen 3 maanden Personeelssterkte is toegenomen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte afgelopen 3 maanden Personeelssterkte is gelijk gebleven (%) Personeelssterkte Personeelssterkte afgelopen 3 maanden Personeelssterkte is afgenomen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte afgelopen 3 maanden Saldo personeelssterkte afgelopen 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Personeelssterkte zal toenemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Personeelssterkte zal gelijk blijven (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Personeelssterkte zal afnemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Personeelssterkte zal toenemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Personeelssterkte zal gelijk blijven (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Personeelssterkte zal afnemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Saldo personeelssterkte volgend jaar (%)
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 3e kwartaal 13,7 38,7 47,6 -33,9 24,4 52,4 23,2 1,3 . . . . 3,1 22,0 16,9 58,0 -13,8 4,7 26,8 10,1 58,4 -5,3 . . . . . 5,4 90,1 4,5 0,9 7,6 63,5 28,9 -21,3 16,3 68,6 15,1 1,3 . . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 4e kwartaal 27,2 48,8 24,0 3,2 21,2 58,1 20,7 0,6 37,6 48,6 13,8 23,7 4,5 25,4 9,8 60,3 -5,3 6,6 27,0 6,5 59,9 0,0 9,9 26,4 4,2 59,5 5,7 11,4 84,6 4,0 7,3 14,7 56,8 28,5 -13,7 13,1 69,7 17,2 -4,1 24,6 62,1 13,3 11,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 1e kwartaal 32,9 47,1 20,0 13,0 18,3 63,9 17,8 0,5 . . . . 7,0 29,8 5,8 57,4 1,1 4,9 32,8 5,3 57,0 -0,4 . . . . . 32,1 65,6 2,3 29,9 17,3 63,5 19,2 -1,8 18,1 69,6 12,3 5,9 . . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 2e kwartaal 24,1 58,0 17,9 6,2 26,8 63,9 9,3 17,5 . . . . 4,7 33,1 5,4 56,8 -0,8 4,7 34,8 3,5 57,0 1,3 . . . . . 6,4 91,3 2,3 4,1 19,9 65,4 14,7 5,3 23,5 70,3 6,2 17,3 . . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 3e kwartaal 33,8 55,9 10,3 23,5 21,0 62,9 16,1 4,9 . . . . 6,7 32,1 4,4 56,8 2,3 4,0 33,5 4,7 57,8 -0,7 . . . . . 7,0 90,7 2,3 4,7 26,6 63,3 10,1 16,5 32,0 62,0 6,0 26,0 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2023.

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de uitbreiding van de tabel met maandcijfers en de herindeling van de tabel naar aanleiding van aangescherpte geheimhoudingsregels.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008), actief op 15 augustus 2023. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet afgelopen 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
Omzet is toegenomen
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de omzet in de afgelopen drie maanden is toegenomen.
Omzet is gelijk gebleven
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de omzet in de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk is gebleven.
Omzet is afgenomen
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de omzet in de afgelopen drie maanden is afgenomen.
Saldo omzet afgelopen 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een toegenomen omzet minus het percentage ondernemers met een afgenomen omzet. Dit saldo geeft inzicht in de richting waarin de omzet in het voorgaande drie maanden zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de drie maanden daarvoor.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Omzet zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden zal toenemen.
Omzet zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden vrijwel gelijk zal blijven.
Omzet zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden zal afnemen.
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Omzet volgend jaar
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Omzet zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het volgende jaar zal toenemen.
Omzet zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het volgende jaar vrijwel gelijk zal blijven.
Omzet zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het volgende jaar zal afnemen.
Saldo omzet volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet in het volgende jaar. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het volgend jaar.
Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De buitenlandse omzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
Buitenlandse omzet is toegenomen
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de buitenlandse omzet in de afgelopen drie maanden is toegenomen.
Buitenlandse omzet is gelijk gebleven
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de buitenlandse omzet in de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk is gebleven.
Buitenlandse omzet is afgenomen
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de buitenlandse omzet in de afgelopen drie maanden is afgenomen.
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun onderneming niet als relevant beschouwt.
Saldo buitenlandse omzet afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een toegenomen buitenlandse omzet minus het percentage ondernemers met een afgenomen buitenlandse omzet. Dit saldo geeft inzicht in de richting waarin de omzet zich in de afgelopen drie maanden heeft ontwikkeld.
Buitenlandse omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De buitenlandse omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Buitenlandse omzet zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in de komende drie maanden zal toenemen.
Buitenlandse omzet zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in de komende drie maanden vrijwel gelijk zal blijven.
Buitenlandse omzet zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in de komende drie maanden zal afnemen.
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun onderneming niet als relevant beschouwt.
Saldo buitenlandse omzet komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de buitenlandse omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de buitenlandse omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Buitenlandse omzet volgend jaar
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De buitenlandse omzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Buitenlandse omzet zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in het volgende jaar zal toenemen.
Buitenlandse omzet zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in het volgende jaar vrijwel gelijk zal blijven.
Buitenlandse omzet zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in het volgende jaar zal afnemen.
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun onderneming niet als relevant beschouwt.
Saldo buitenlandse omzet volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de buitenlandse omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de buitenlandse omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het volgend jaar.
Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Verkoopprijzen/tarieven zullen toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven te verwachten dat de verkoopprijzen/tarieven in het komende drie maanden zullen toenemen.
Verkoopprijzen/tarieven blijven gelijk
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven te verwachten dat de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden vrijwel gelijk zullen blijven.
Verkoopprijzen/tarieven zullen afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven te verwachten dat de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden zullen afnemen.
Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijs/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijs/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
Personeelssterkte is toegenomen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de personeelssterkte van het bedrijf in de afgelopen drie maanden is toegenomen.
Personeelssterkte is gelijk gebleven
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de personeelssterkte van het bedrijf in de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk is gebleven.
Personeelssterkte is afgenomen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de personeelssterkte van het bedrijf in de afgelopen drie maanden is afgenomen.
Saldo personeelssterkte afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met afname van de personeelssterkte. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling van de personeelssterkte in de afgelopen drie maanden.
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Personeelssterkte zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende drie maanden zal toenemen.
Personeelssterkte zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende drie maanden vrijwel gelijk zal blijven.
Personeelssterkte zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende drie maanden zal afnemen.
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Personeelssterkte volgend jaar
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende jaar zal toenemen.
Personeelssterkte zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende jaar vrijwel gelijk zal blijven.
Personeelssterkte zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende jaar zal afnemen.
Saldo personeelssterkte volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het komende jaar. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in het volgend jaar.