Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De uitkomsten van het 2e kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 3e kwartaal van 2020, verschijnt naar verwachting medio augustus 2020.

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzenOmzet volgend jaarSaldo omzet volgend jaar (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte volgend jaarSaldo personeelssterkte volgend jaar (%) InvesteringenVerwachte investeringen volgend jaarSaldo investeringen volgend jaar (%)
I Horeca 2012 4e kwartaal -5,3 -12,6 -14,5
I Horeca 2013 4e kwartaal 4,5 -8,8 -5,1
I Horeca 2014 4e kwartaal 28,2 1,4 2,7
I Horeca 2015 4e kwartaal 21,5 3,3 2,3
I Horeca 2016 4e kwartaal 18,0 7,2 4,0
I Horeca 2017 4e kwartaal 34,3 19,0 10,8
I Horeca 2018 4e kwartaal 16,8 8,4 4,7
I Horeca 2019 4e kwartaal 19,4 11,0 8,3
55 Logiesverstrekking 2012 4e kwartaal . . .
55 Logiesverstrekking 2013 4e kwartaal . . .
55 Logiesverstrekking 2014 4e kwartaal 39,1 -3,5 18,0
55 Logiesverstrekking 2015 4e kwartaal 46,5 12,4 11,5
55 Logiesverstrekking 2016 4e kwartaal 33,9 12,0 20,2
55 Logiesverstrekking 2017 4e kwartaal 37,2 16,6 10,4
55 Logiesverstrekking 2018 4e kwartaal 30,9 10,1 13,9
55 Logiesverstrekking 2019 4e kwartaal 30,8 -6,7 6,0
56 Eet- en drinkgelegenheden 2012 4e kwartaal . . .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2013 4e kwartaal . . .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2014 4e kwartaal 24,3 3,1 -2,7
56 Eet- en drinkgelegenheden 2015 4e kwartaal 12,0 -0,2 -1,1
56 Eet- en drinkgelegenheden 2016 4e kwartaal 12,6 5,6 -1,5
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 4e kwartaal 33,3 19,8 11,0
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 4e kwartaal 12,1 7,9 1,7
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 4e kwartaal 15,5 17,0 9,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens