Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Bedrijfstakken/branches Perioden Belemmeringen Geen belemmeringen (%) Belemmeringen Tekort aan arbeidskrachten (%)
45 Autohandel en -reparatie 2012 1e kwartaal 29,6 1,8
45 Autohandel en -reparatie 2013 1e kwartaal 18,4 0,2
45 Autohandel en -reparatie 2014 1e kwartaal 29,9 0,1
45 Autohandel en -reparatie 2015 1e kwartaal 37,3 0,1
45 Autohandel en -reparatie 2016 1e kwartaal 44,7 1,3
45 Autohandel en -reparatie 2017 1e kwartaal 45,5 14,1
45 Autohandel en -reparatie 2018 1e kwartaal 49,0 21,9
45 Autohandel en -reparatie 2018 2e kwartaal 45,6 22,5
45 Autohandel en -reparatie 2018 3e kwartaal 44,7 22,3
45 Autohandel en -reparatie 2018 4e kwartaal 43,4 24,1
451 Autohandel en -reparatie 2012 1e kwartaal . .
451 Autohandel en -reparatie 2013 1e kwartaal . .
451 Autohandel en -reparatie 2014 1e kwartaal 25,7 0,1
451 Autohandel en -reparatie 2015 1e kwartaal 39,6 0,1
451 Autohandel en -reparatie 2016 1e kwartaal 50,3 0,2
451 Autohandel en -reparatie 2017 1e kwartaal 45,2 16,2
451 Autohandel en -reparatie 2018 1e kwartaal 52,5 20,9
451 Autohandel en -reparatie 2018 2e kwartaal 48,9 23,6
451 Autohandel en -reparatie 2018 3e kwartaal 49,8 18,8
451 Autohandel en -reparatie 2018 4e kwartaal 46,3 22,5
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2012 1e kwartaal . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2013 1e kwartaal . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2014 1e kwartaal 37,0 0,1
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2015 1e kwartaal 27,8 0,0
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2016 1e kwartaal 33,7 4,9
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017 1e kwartaal 42,3 15,4
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2018 1e kwartaal 39,8 38,8
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2018 2e kwartaal 37,2 27,4
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2018 3e kwartaal 29,6 34,1
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2018 4e kwartaal 31,6 36,1
453 Handel in auto-onderdelen 2012 1e kwartaal . .
453 Handel in auto-onderdelen 2013 1e kwartaal . .
453 Handel in auto-onderdelen 2014 1e kwartaal 46,3 0,0
453 Handel in auto-onderdelen 2015 1e kwartaal 38,6 0,0
453 Handel in auto-onderdelen 2016 1e kwartaal 39,7 2,1
453 Handel in auto-onderdelen 2017 1e kwartaal 54,2 3,4
453 Handel in auto-onderdelen 2018 1e kwartaal 46,6 8,2
453 Handel in auto-onderdelen 2018 2e kwartaal 42,4 13,7
453 Handel in auto-onderdelen 2018 3e kwartaal 38,3 24,9
453 Handel in auto-onderdelen 2018 4e kwartaal 44,2 19,6
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2012 1e kwartaal . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2013 1e kwartaal . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2014 1e kwartaal . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2015 1e kwartaal 29,3 0,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2016 1e kwartaal 11,4 0,1
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017 1e kwartaal 23,6 14,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2018 1e kwartaal 35,4 10,1
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2018 2e kwartaal 30,4 9,5
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2018 3e kwartaal 50,6 17,4
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2018 4e kwartaal 37,1 16,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2023.

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de uitbreiding van de tabel met maandcijfers en de herindeling van de tabel naar aanleiding van aangescherpte geheimhoudingsregels.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008), actief op 15 augustus 2023. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Belemmeringen
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze productie/zakelijke activiteiten ondervinden belemmeringen:
nee, onvoldoende vraag, (tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, materiaal, handelsgoederen, (winkel)ruimte), financiële beperkingen, weersomstandigheden of andere oorzaken?'
Geen belemmeringen
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven geen belemmeringen te ondervinden bij de bedrijfsmatige activiteiten.
Tekort aan arbeidskrachten
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.