Arbeidsparticipatie personen en partner; geboortegeneratie vanaf 1925-1929

Arbeidsparticipatie personen en partner; geboortegeneratie vanaf 1925-1929

Geslacht Leeftijd Geboortegeneratie Participatie totale bevolking Bevolking met partner Totaal met partner (% van bevolking) Participatie totale bevolking Bevolking met partner Beide werkzaam (% van bevolking) Participatie totale bevolking Bevolking met partner Zelf werkzaam/partner niet werkzaam (% van bevolking) Participatie totale bevolking Bevolking met partner Zelf niet werkzaam/partner werkzaam (% van bevolking) Participatie totale bevolking Bevolking met partner Beide niet werkzaam (% van bevolking) Participatie personen met partner Arbeidsuren personen met partner Aandeel van totaal arbeidsuren (gemiddeld %) Participatie personen met partner Arbeidsuren personen met partner Totaal aantal arbeidsuren (gemiddelde uren) Participatie personen met partner Arbeidsdeelname personen en partner Beide werkzaam Grote parttime baan en fulltime baan (% van met partner) Participatie personen met partner Arbeidsdeelname personen en partner Een van de partners werkzaam Totaal (% van met partner) Participatie personen met partner Arbeidsdeelname personen en partner Een van de partners werkzaam Eén fulltime baan (% van met partner)
Vrouwen 40 jaar 1955 tot 1960 82,8 51,5 3,0 24,9 3,5 25,9 63,6 36,0 33,6 29,6
Vrouwen 40 jaar 1960 tot 1965 82,2 56,5 3,4 19,2 3,1 29,0 63,2 44,1 27,4 23,3
Vrouwen 40 jaar 1965 tot 1970 81,7 62,1 2,2 15,6 1,7 30,7 65,0 50,4 21,9 18,9
Vrouwen 40 jaar 1970 tot 1975 79,2 58,8 3,6 14,4 2,4 33,8 65,8 51,0 22,7 18,2
Vrouwen 40 jaar 1975 tot 1980 77,7 60,7 2,6 12,2 2,2 35,1 66,8 52,1 19,0 15,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over arbeidsparticipatie, verdienerstype en arbeidsduur van personen en hun partner. Voor personen zonder partner wordt in deze tabel alleen de arbeidsparticipatie vermeld. De cijfers in deze tabel worden verbijzonderd naar geboortegeneratie en leeftijd. Bovendien wordt dit voor mannen en vrouwen weergegeven. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om 45-jarige vrouwen van verschillende geboortegeneraties met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld het aandeel 45-jarige vrouwen met een partner die beide fulltime werken. De cijfers worden zowel voor mannen als vrouwen vermeld omdat het voor kan komen dat de geboortegeneratie van de persoon en de partner verschillen vanwege een verschil in leeftijd. In deze tabel worden alleen percentages en gemiddelden gepresenteerd. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar vanaf: EBB 1992 vanaf geboortegeneratie 1925 tot 1930.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2021:
De tabel is aangevuld met cijfers van de EBB 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder jaar aangevuld.

Toelichting onderwerpen

Participatie totale bevolking
Arbeidsparticipatie van personen en de (eventuele) partner.
---
Bepaald is of een persoon en zijn/haar partner werkzaam zijn in een baan van minstens 1 uur per week. Van een persoon zonder partner is vermeld of deze werkzaam is in een baan van minstens 1 uur per week.
Bevolking met partner
Totaal met partner
Beide werkzaam
Beide partners werken minstens 1 uur per week.

Zelf werkzaam/partner niet werkzaam
Personen die minstens 1 uur per week werken, waarvan de partner niet werkzaam is.
Zelf niet werkzaam/partner werkzaam
Personen die niet werkzaam zijn, waarvan de partner minstens 1 uur per week werkt.
Beide niet werkzaam
Beide partners zijn niet werkzaam.
Participatie personen met partner
Arbeidsuren en arbeidsdeelname (verdienerstype) van personen en zijn/haarpartner.

Arbeidsuren personen met partner
Arbeidsuren van personen en zijn/haarpartner.
Aandeel van totaal arbeidsuren
Bijdrage (in percentage) van de persoon aan het totaal aantal arbeidsuren van het paar waarvan de persoon deel uitmaakt.
---
Het gaat om de arbeidsuren in een normale of gemiddelde werkweek. Indien binnen een paar alleen de persoon werkzaam is, is de bijdrage van deze persoon 100 procent, en de bijdrage van de partner 0 procent. Personen in een paar waarvan beide partners niet werkzaam zijn, worden buiten beschouwing gelaten.
Totaal aantal arbeidsuren
Het totaal aantal arbeidsuren van een persoon en zijn/haar partner.
---
Het gaat om de arbeidsuren in een normale of gemiddelde werkweek. Het totaal aantal arbeidsuren is bepaald voor personen met een partner die beide werkzaam zijn in een baan van minstens 1 uur per week. Paren waarvan één partner werkzaam is en paren waarvan beide partners niet werkzaam zijn, worden buiten beschouwing gelaten.

Arbeidsdeelname personen en partner
Arbeidsdeelname (verdienerstype) van personen en zijn/haarpartner. Bepaald is of een persoon en zijn/haar partner fulltime, parttime dan wel niet werken.

Beide werkzaam
Beide partners werken minstens 1 uur per week.
Grote parttime baan en fulltime baan
Eén partner werkt 12 tot 35 uur; andere partner werkt 35 uur of meer.
Een van de partners werkzaam
Eén partner is werkzaam voor minstens 1 uur per week, de andere is niet werkzaam.

Totaal
Eén fulltime baan
Eén partner werkt 35 uur of meer; andere partner is niet werkzaam.