Verkeersprestaties speciale voertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van speciale voertuigen verdeeld naar leeftijd van het voertuig, brandstofsoort en gewicht. Voertuigkilometers van Nederlandse speciale voertuigen zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2016 zijn definitief en de cijfers van 2017 en 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 4 november 2019
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2018.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties gewicht volle wagen, brandstofsoort en leeftijd voertuig zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Verkeersprestaties speciale voertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied

Gewicht volle wagen Brandstofsoort Leeftijd voertuig Perioden Km speciale voertuigen in NederlandTotaal kilometers in Nederland (x mln km) Km speciale voertuigen in NederlandKilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Km speciale voertuigen in NederlandKilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Km door Nederlandse speciale voertuigenTotaal kilometers (x mln km) Km door Nederlandse speciale voertuigenKilometers in Nederland (x mln km) Km door Nederlandse speciale voertuigenKilometers in het buitenland (x mln km)
Totaal Totaal Totaal 2018* 464,7 389,5 75,2 668,7 389,5 279,2
Totaal Totaal 0 tot 5 jaar 2018* 150,8 127,2 23,6 191,9 127,2 64,7
Totaal Totaal 5 tot 10 jaar 2018* 120,8 105,9 14,8 141,6 105,9 35,7
Totaal Totaal 10 jaar of ouder 2018* 193,2 156,3 36,8 335,2 156,3 178,9
Totaal Diesel Totaal 2018* 452,2 379,2 73,0 647,0 379,2 267,8
Totaal Diesel 0 tot 5 jaar 2018* 146,5 123,5 23,0 186,7 123,5 63,2
Totaal Diesel 5 tot 10 jaar 2018* 118,0 103,4 14,6 138,8 103,4 35,4
Totaal Diesel 10 jaar of ouder 2018* 187,7 152,3 35,4 321,5 152,3 169,2
Totaal Overige (excl. Diesel) Totaal 2018* 12,5 10,3 2,2 21,8 10,3 11,4
Totaal Overige (excl. Diesel) 0 tot 5 jaar 2018* 4,3 3,7 0,6 5,2 3,7 1,5
Totaal Overige (excl. Diesel) 5 tot 10 jaar 2018* 2,7 2,5 0,2 2,8 2,5 0,3
Totaal Overige (excl. Diesel) 10 jaar of ouder 2018* 5,5 4,1 1,4 13,7 4,1 9,7
Tot en met 3 500 kg Totaal Totaal 2018* 141,1 109,2 32,0 276,7 109,2 167,5
Tot en met 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2018* 29,0 24,1 4,9 38,2 24,1 14,1
Tot en met 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2018* 20,1 16,8 3,3 26,1 16,8 9,3
Tot en met 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2018* 92,0 68,3 23,7 212,5 68,3 144,2
Tot en met 3 500 kg Diesel Totaal 2018* 136,2 105,5 30,6 263,8 105,5 158,3
Tot en met 3 500 kg Diesel 0 tot 5 jaar 2018* 29,0 24,1 4,9 38,2 24,1 14,1
Tot en met 3 500 kg Diesel 5 tot 10 jaar 2018* 19,9 16,6 3,3 25,8 16,6 9,2
Tot en met 3 500 kg Diesel 10 jaar of ouder 2018* 87,3 64,9 22,4 199,9 64,9 135,0
Tot en met 3 500 kg Overige (excl. Diesel) Totaal 2018* 5,0 3,6 1,4 12,9 3,6 9,2
Tot en met 3 500 kg Overige (excl. Diesel) 0 tot 5 jaar 2018* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tot en met 3 500 kg Overige (excl. Diesel) 5 tot 10 jaar 2018* 0,2 0,2 0,0 0,3 0,2 0,1
Tot en met 3 500 kg Overige (excl. Diesel) 10 jaar of ouder 2018* 4,8 3,4 1,3 12,6 3,4 9,1
Meer dan 3 500 kg Totaal Totaal 2018* 323,6 280,3 43,2 392,0 280,3 111,7
Meer dan 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2018* 121,8 103,2 18,6 153,7 103,2 50,6
Meer dan 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2018* 100,7 89,2 11,5 115,5 89,2 26,4
Meer dan 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2018* 101,1 88,0 13,1 122,7 88,0 34,7
Meer dan 3 500 kg Diesel Totaal 2018* 316,0 273,7 42,4 383,1 273,7 109,4
Meer dan 3 500 kg Diesel 0 tot 5 jaar 2018* 117,5 99,5 18,0 148,5 99,5 49,1
Meer dan 3 500 kg Diesel 5 tot 10 jaar 2018* 98,1 86,8 11,3 113,0 86,8 26,2
Meer dan 3 500 kg Diesel 10 jaar of ouder 2018* 100,4 87,4 13,0 121,6 87,4 34,2
Meer dan 3 500 kg Overige (excl. Diesel) Totaal 2018* 7,5 6,7 0,9 8,9 6,7 2,2
Meer dan 3 500 kg Overige (excl. Diesel) 0 tot 5 jaar 2018* . . . . . .
Meer dan 3 500 kg Overige (excl. Diesel) 5 tot 10 jaar 2018* . . . . . .
Meer dan 3 500 kg Overige (excl. Diesel) 10 jaar of ouder 2018* 0,7 0,6 0,1 1,2 0,6 0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens