Verkeersprestaties speciale voertuigen; kilometers, grondgebied 1990-2020

Verkeersprestaties speciale voertuigen; kilometers, grondgebied 1990-2020

Gewicht volle wagen Brandstofsoort Leeftijd voertuig Perioden Km speciale voertuigen in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Km speciale voertuigen in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Km speciale voertuigen in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Km door Nederlandse speciale voertuigen Totaal kilometers (x mln km) Km door Nederlandse speciale voertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Km door Nederlandse speciale voertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km)
Totaal Totaal Totaal 2016 461,5 384,5 77,0 700,0 384,5 315,5
Totaal Totaal Totaal 2017 465,5 389,8 75,7 691,9 389,8 302,1
Totaal Totaal Totaal 2018 459,4 378,3 81,1 681,4 378,3 303,1
Totaal Totaal Totaal 2019* 450,5 368,3 82,2 650,6 368,3 282,3
Totaal Totaal Totaal 2020* 434,2 363,8 70,4 591,8 363,8 228,0
Totaal Totaal 0 tot 5 jaar 2016 130,7 110,1 20,6 170,8 110,1 60,7
Totaal Totaal 0 tot 5 jaar 2017 138,5 116,3 22,1 179,7 116,3 63,4
Totaal Totaal 0 tot 5 jaar 2018 145,2 119,7 25,5 190,9 119,7 71,2
Totaal Totaal 0 tot 5 jaar 2019* 158,8 130,6 28,3 204,9 130,6 74,4
Totaal Totaal 0 tot 5 jaar 2020* 170,4 141,7 28,7 209,4 141,7 67,7
Totaal Totaal 5 tot 10 jaar 2016 149,8 128,9 20,8 187,6 128,9 58,7
Totaal Totaal 5 tot 10 jaar 2017 136,3 119,4 16,9 163,6 119,4 44,2
Totaal Totaal 5 tot 10 jaar 2018 117,1 100,9 16,2 139,5 100,9 38,6
Totaal Totaal 5 tot 10 jaar 2019* 103,5 88,4 15,1 124,2 88,4 35,8
Totaal Totaal 5 tot 10 jaar 2020* 101,9 87,1 14,8 120,2 87,1 33,1
Totaal Totaal 10 jaar of ouder 2016 181,0 145,4 35,6 341,6 145,4 196,2
Totaal Totaal 10 jaar of ouder 2017 190,7 154,0 36,7 348,6 154,0 194,6
Totaal Totaal 10 jaar of ouder 2018 197,1 157,7 39,4 350,9 157,7 193,2
Totaal Totaal 10 jaar of ouder 2019* 188,2 149,3 38,9 321,5 149,3 172,2
Totaal Totaal 10 jaar of ouder 2020* 161,9 135,0 26,9 262,2 135,0 127,2
Tot en met 3 500 kg Totaal Totaal 2016 143,4 110,5 32,8 300,1 110,5 189,6
Tot en met 3 500 kg Totaal Totaal 2017 141,3 108,7 32,5 292,1 108,7 183,4
Tot en met 3 500 kg Totaal Totaal 2018 139,8 106,7 33,0 286,2 106,7 179,4
Tot en met 3 500 kg Totaal Totaal 2019* 136,4 101,9 34,5 266,5 101,9 164,7
Tot en met 3 500 kg Totaal Totaal 2020* 127,1 101,0 26,1 228,4 101,0 127,4
Tot en met 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2016 22,1 18,2 3,9 30,1 18,2 11,9
Tot en met 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2017 24,1 19,9 4,2 32,2 19,9 12,3
Tot en met 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2018 27,5 22,2 5,3 37,6 22,2 15,4
Tot en met 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2019* 30,4 24,2 6,2 41,6 24,2 17,3
Tot en met 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2020* 31,8 25,5 6,3 41,6 25,5 16,0
Tot en met 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2016 25,5 20,7 4,8 35,9 20,7 15,2
Tot en met 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2017 22,2 18,2 4,0 30,1 18,2 11,9
Tot en met 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2018 19,0 15,4 3,6 25,5 15,4 10,0
Tot en met 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2019* 19,4 15,7 3,7 25,4 15,7 9,7
Tot en met 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2020* 20,3 16,6 3,7 25,8 16,6 9,2
Tot en met 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2016 95,8 71,6 24,2 234,1 71,6 162,5
Tot en met 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2017 95,0 70,7 24,3 229,8 70,7 159,2
Tot en met 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2018 93,3 69,2 24,1 223,1 69,2 154,0
Tot en met 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2019* 86,6 61,9 24,7 199,5 61,9 137,6
Tot en met 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2020* 75,0 58,9 16,1 161,0 58,9 102,1
Meer dan 3 500 kg Totaal Totaal 2016 318,1 274,0 44,1 400,0 274,0 125,9
Meer dan 3 500 kg Totaal Totaal 2017 324,2 281,1 43,2 399,8 281,1 118,8
Meer dan 3 500 kg Totaal Totaal 2018 319,7 271,6 48,1 395,2 271,6 123,6
Meer dan 3 500 kg Totaal Totaal 2019* 314,1 266,4 47,7 384,0 266,4 117,6
Meer dan 3 500 kg Totaal Totaal 2020* 307,1 262,8 44,3 363,4 262,8 100,6
Meer dan 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2016 108,6 91,9 16,7 140,7 91,9 48,8
Meer dan 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2017 114,4 96,5 17,9 147,6 96,5 51,1
Meer dan 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2018 117,7 97,6 20,2 153,3 97,6 55,8
Meer dan 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2019* 128,4 106,3 22,0 163,3 106,3 57,0
Meer dan 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2020* 138,5 116,1 22,4 167,8 116,1 51,7
Meer dan 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2016 124,3 108,3 16,0 151,7 108,3 43,5
Meer dan 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2017 114,1 101,2 12,9 133,5 101,2 32,3
Meer dan 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2018 98,1 85,5 12,6 114,1 85,5 28,6
Meer dan 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2019* 84,1 72,7 11,4 98,8 72,7 26,1
Meer dan 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2020* 81,6 70,5 11,1 94,4 70,5 23,9
Meer dan 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2016 85,3 73,8 11,4 107,5 73,8 33,7
Meer dan 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2017 95,7 83,3 12,4 118,8 83,3 35,4
Meer dan 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2018 103,8 88,6 15,3 127,8 88,6 39,2
Meer dan 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2019* 101,6 87,4 14,2 121,9 87,4 34,5
Meer dan 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2020* 86,9 76,2 10,8 101,2 76,2 25,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van speciale voertuigen verdeeld naar leeftijd van het voertuig, brandstofsoort en gewicht. Voertuigkilometers van Nederlandse speciale voertuigen zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de oude selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De reeks op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief en de cijfers van 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabel wordt opgevolgd door Verkeersprestaties speciale voertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Km speciale voertuigen in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.

Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer.

Hieronder vallen:
a) brandweerwagens
b) mobiele kranen
c) walsen met eigen aandrijving
d) bulldozers op wielen of rupsbanden
e) radio-, televisie- en filmopnamewagens
f) bibliotheekbussen
g) takelwagens
h) overige speciale motorvoertuigen voor het wegverkeer, o.a. campers.
Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) door buitenlandse voertuigen in Nederland.
Km door Nederlandse speciale voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.

Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer.

Hieronder vallen:
a) brandweerwagens
b) mobiele kranen
c) walsen met eigen aandrijving
d) bulldozers op wielen of rupsbanden
e) radio-, televisie- en filmopnamewagens
f) bibliotheekbussen
g) takelwagens
h) overige speciale motorvoertuigen voor het wegverkeer, o.a. campers.
Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.