Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude


In deze tabel wordt weergegeven hoeveel warmte en koude er uit de bodem wordt onttrokken. Warmte is een vorm van energie. Het gebruik van koude uit de bodem vermijdt het verbruik van elektriciteit voor koeling. Er wordt onderscheid gemaakt in aardwarmte en bodemenergie, met of zonder warmtepompen.

Bodemenergie is een vorm van hernieuwbare energie.

Bij aardwarmte is het opgepompte water voldoende warm (ongeveer tussen de 60 en 90 graden Celcius) om direct te kunnen gebruiken via een warmtewisselaar. De voornaamste toepassing is het verwarmen van kassen.

Bij bodemenergie is het opgepompte water meestal niet warm genoeg (ongeveer 10 graden Celcius) voor direct gebruik. Daarom worden vaak warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen.

Bodemenergie kan zowel voor verwarmen als voor koelen worden gebruikt. De voornaamste toepassing van bodemenergie is het verwarmen en koelen van kantoorgebouwen.

De cijfers zijn vanwege methodologische verbeteringen en het verwerken van de nieuwste data over warmtekoudeopslag gereviseerd. Een toelichting op deze revisie staat in het artikel Hernieuwbare Energie Revisie 2015 (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf:
1990

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2018.

Wijzigingen per 19 december 2019:
De cijfers over 2018 zijn definitief gemaakt. Het cijfer over onttrokken warmte met warmtepompen in 2017 is gecorrigeerd door nagekomen informatie over het aantal geleverde warmtepompen in dat jaar. Het cijfer over aardwarmte in 2016 is gecorrigeerd; het gaat om het herstellen van een kopieerfout.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers voor aardwarmte en bodemwarmte met warmtepompen over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over alle variabelen over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

EnergiedragerTechniek Perioden Onttrekking warmte uit bodem (TJ) Onttrekking koude uit bodem (TJ)
Totaal aardwarmte en bodemenergie 2017 7.303 2.163
Totaal aardwarmte en bodemenergie 2018 8.288 2.090
Aardwarmte 2017 3.047
Aardwarmte 2018 3.731
Totaal bodemenergie 2017 4.257 2.163
Totaal bodemenergie 2018 4.557 2.090
Bodemwarmte, totaal 2017 4.257
Bodemwarmte, totaal 2018 4.557
Bodemwarmte, warmtepompen 2017 4.081
Bodemwarmte, warmtepompen 2018 4.383
Bodemwarmte, zonder warmtepompen 2017 176
Bodemwarmte, zonder warmtepompen 2018 174
Bodemkoude 2017 2.163
Bodemkoude 2018 2.090
Bron: CBS.
Verklaring van tekens