Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

EnergiedragerTechniek Perioden Onttrekking warmte uit bodem (TJ) Onttrekking koude uit bodem (TJ)
Totaal aardwarmte en bodemenergie 2020 11.477 2.374
Totaal aardwarmte en bodemenergie 2021 12.041 2.403
Totaal aardwarmte en bodemenergie 2022** 12.980 2.479
Totaal aardwarmte en bodemenergie 2023** . .
Aardwarmte 2020 6.185
Aardwarmte 2021 6.327
Aardwarmte 2022** 6.798
Aardwarmte 2023** 6.533
Totaal bodemenergie 2020 5.292 2.374
Totaal bodemenergie 2021 5.714 2.403
Totaal bodemenergie 2022** 6.181 2.479
Totaal bodemenergie 2023** . .
Bodemwarmte, totaal 2020 5.292
Bodemwarmte, totaal 2021 5.714
Bodemwarmte, totaal 2022** 6.181
Bodemwarmte, totaal 2023** .
Bodemwarmte, warmtepompen 2020 5.098
Bodemwarmte, warmtepompen 2021 5.520
Bodemwarmte, warmtepompen 2022** 5.984
Bodemwarmte, warmtepompen 2023** 6.643
Bodemwarmte, zonder warmtepompen 2020 193
Bodemwarmte, zonder warmtepompen 2021 194
Bodemwarmte, zonder warmtepompen 2022** 197
Bodemwarmte, zonder warmtepompen 2023** .
Bodemkoude 2020 2.374
Bodemkoude 2021 2.403
Bodemkoude 2022** 2.479
Bodemkoude 2023** .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt weergegeven hoeveel warmte en koude er uit de bodem wordt onttrokken. Warmte is een vorm van energie. Het gebruik van koude uit de bodem vermijdt het verbruik van elektriciteit voor koeling. Er wordt onderscheid gemaakt in aardwarmte en bodemenergie, met of zonder warmtepompen.

Bodemenergie is een vorm van hernieuwbare energie.

Bij aardwarmte is het opgepompte water voldoende warm (ongeveer tussen de 60 en 90 graden Celcius) om direct te kunnen gebruiken via een warmtewisselaar. De voornaamste toepassing is het verwarmen van kassen.

Bij bodemenergie is het opgepompte water meestal niet warm genoeg (ongeveer 10 graden Celcius) voor direct gebruik. Daarom worden vaak warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen.

Bodemenergie kan zowel voor verwarmen als voor koelen worden gebruikt. De voornaamste toepassing van bodemenergie is het verwarmen en koelen van kantoorgebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1990

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021 en nader voorlopige cijfers over 2022 en 2023.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
Nader voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 december 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2022 zijn geactualiseerd.

Wijzigingen per 15 juni 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers voor aardwarmte en bodemwarmte met warmtepompen over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers verschijnen in december van het tweede jaar na verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Onttrekking warmte uit bodem
Onttrekking van warmte uit de bodem voor nuttige toepassing.

De hoeveelheid onttrokken warmte wordt doorgaans berekend door de vermenigvuldiging van drie getallen:
1. het temperatuurverschil tussen het onttrokken en geïnfiltreerde water
2. de hoeveelheid rondgepompte water
3. soortelijke warmte van water
Onttrekking koude uit bodem
Onttrekking van koude uit de bodem voor nuttige toepassing.

De hoeveelheid onttrokken koude wordt doorgaans berekend door de vermenigvuldiging van drie getallen:
1. het temperatuurverschil tussen het onttrokken en geïnfiltreerde water
2. de hoeveelheid rondgepompte water
3. soortelijke warmte van water