Energieverbruik huishoudens; energiedragers, 1975-2016

Energieverbruik huishoudens; energiedragers, 1975-2016

Energiedragers Perioden Energieverbruik in de sector huishoudens (PJ)
Totaal energiedragers 1975 467,09
Totaal energiedragers 1980 538,43
Totaal energiedragers 1985 501,26
Totaal energiedragers 1990 435,25
Totaal energiedragers 1995 479,62
Totaal energiedragers 2000 438,63
Totaal energiedragers 2005 433,04
Totaal energiedragers 2010 503,61
Totaal energiedragers 2015** 390,78
Totaal energiedragers 2016** 402,99
Kool en koolproducten 1975 3,30
Kool en koolproducten 1980 1,92
Kool en koolproducten 1985 1,40
Kool en koolproducten 1990 0,65
Kool en koolproducten 1995 0,23
Kool en koolproducten 2000 0,08
Kool en koolproducten 2005 0,02
Kool en koolproducten 2010 0,01
Kool en koolproducten 2015** 0,02
Kool en koolproducten 2016** 0,05
Aardolieproducten 1975 63,60
Aardolieproducten 1980 43,86
Aardolieproducten 1985 15,50
Aardolieproducten 1990 10,17
Aardolieproducten 1995 5,75
Aardolieproducten 2000 3,13
Aardolieproducten 2005 1,85
Aardolieproducten 2010 1,95
Aardolieproducten 2015** 1,54
Aardolieproducten 2016** 1,54
Lpg 1975 15,84
Lpg 1980 8,85
Lpg 1985 2,50
Lpg 1990 2,09
Lpg 1995 1,00
Lpg 2000 1,00
Lpg 2005 0,99
Lpg 2010 1,36
Lpg 2015** 0,97
Lpg 2016** 0,97
Petroleum 1975 8,92
Petroleum 1980 6,10
Petroleum 1985 1,40
Petroleum 1990 1,03
Petroleum 1995 0,69
Petroleum 2000 0,50
Petroleum 2005 0,34
Petroleum 2010 0,29
Petroleum 2015** 0,26
Petroleum 2016** 0,26
Gas- en dieselolie 1975 38,85
Gas- en dieselolie 1980 28,90
Gas- en dieselolie 1985 11,60
Gas- en dieselolie 1990 7,05
Gas- en dieselolie 1995 4,06
Gas- en dieselolie 2000 1,63
Gas- en dieselolie 2005 0,52
Gas- en dieselolie 2010 0,30
Gas- en dieselolie 2015** 0,30
Gas- en dieselolie 2016** 0,30
Aardgas 1975 339,32
Aardgas 1980 412,98
Aardgas 1985 411,45
Aardgas 1990 350,28
Aardgas 1995 402,39
Aardgas 2000 356,20
Aardgas 2005 343,90
Aardgas 2010 406,70
Aardgas 2015** 285,26
Aardgas 2016** 297,23
Elektriciteit 1975 44,79
Elektriciteit 1980 56,29
Elektriciteit 1985 54,36
Elektriciteit 1990 56,43
Elektriciteit 1995 65,11
Elektriciteit 2000 72,07
Elektriciteit 2005 78,47
Elektriciteit 2010 82,78
Elektriciteit 2015** 81,66
Elektriciteit 2016** 81,67
Warmte 1975 .
Warmte 1980 .
Warmte 1985 .
Warmte 1990 4,70
Warmte 1995 6,14
Warmte 2000 7,14
Warmte 2005 8,81
Warmte 2010 12,17
Warmte 2015** 12,08
Warmte 2016** 12,27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het verbruik van energie weer van huishoudens. Huishoudens zijn één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. In deze tabel wordt het energieverbruik voor vervoer niet meegeteld. Het energieverbruik wordt uitgesplitst naar energiedrager, zoals bijvoorbeeld aardolieproducten, aardgas en elektriciteit.

Gegevens beschikbaar:
Van 1975 tot en met 2016.

Status van de cijfers
Gegevens van 1975 tot en met 2014 zijn definitief.
Gegevens vanaf 2015 zijn nader voorlopig.

Wijziging per 22 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wijzigingen per 21 december 2016:
Definitieve cijfers 2014 en nader voorlopige cijfers 2015 zijn toegevoegd.
Voor de jaren 1990 t/m 1994 zijn de cijfers gelijkgemaakt aan de in september gereviseerde tabel Energiebalans; aanbod en verbruik.
De revisie huishoudens hierbij was een gevolg van nieuwe inzichten middels de klantenbestanden van netwerkbedrijven.
Door deze aanpassing is er een trendbreuk van 1989 op 1990.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Energieverbruik in de sector huishoudens
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Het gebruik van energie voor het vervoer van de leden van het huishouden wordt niet meegerekend bij het energieverbruik van huishoudens.