Jongeren in provinciaal-gefinancierde jeugdzorg; zorgvormen, 2011-2014

Jongeren in provinciaal-gefinancierde jeugdzorg; zorgvormen, 2011-2014

Geslacht Leeftijd Zorgvormen Bureau Jeugdzorg Zorgvormen Jeugd en Opvoedhulp Perioden Jongeren in jeugdzorg (aantal) Zorgduur jeugdzorg Totaal zorgduur (aantal dagen) Zorgduur jeugdzorg Zorgduur Bureau Jeugdzorg (aantal dagen) Zorgduur jeugdzorg Zorgduur Jeugd en Opvoedhulp (aantal dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Totaal 2014* 102.175 37.169.200 16.267.510 20.901.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Ambulante jeugdzorg 2014* 36.920 7.883.760 1.992.820 5.890.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Dagbehandeling 2014* 880 141.350 24.390 116.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Residentiële jeugdzorg 2014* 2.360 866.870 415.760 451.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Pleegzorg 2014* 9.615 5.203.770 2.122.420 3.081.350
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Ambulante jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 4.755 2.059.250 135.960 1.923.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Ambulante en residentiële jeugdzorg 2014* 6.335 3.582.500 1.006.560 2.575.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Ambulante jeugdzorg en pleegzorg 2014* 9.240 7.400.450 2.129.840 5.270.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Residentiële jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 25 12.440 4.000 8.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Residentiële jeugdzorg en pleegzorg 2014* 375 271.400 101.170 170.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Dagbehandeling en pleegzorg 2014* 80 53.430 16.480 36.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Ambulant, residentieel en dagbehand. 2014* 275 212.960 45.720 167.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Ambulant, dagbehandeling en pleegzorg 2014* 420 414.520 101.850 312.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Ambulant, residentieel en pleegzorg 2014* 1.330 1.189.010 342.400 846.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Dagbehand., residentieel en pleegzorg 2014* 5 5.310 1.630 3.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Ambulant, dagbeh., resid. en pleegzorg 2014* 55 60.490 14.820 45.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Totaal Geen zorg door Jeugd en Opvoedhulp 2014* 29.490 7.811.710 7.811.710 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Totaal 2014* 33.425 14.882.850 9.205.890 5.676.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Ambulante jeugdzorg 2014* 5.685 2.576.310 1.567.650 1.008.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Dagbehandeling 2014* 70 31.900 20.650 11.250
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Residentiële jeugdzorg 2014* 630 327.680 186.170 141.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Pleegzorg 2014* 2.615 1.627.300 822.850 804.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Ambulante jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 385 280.330 114.370 165.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Ambulante en residentiële jeugdzorg 2014* 2.000 1.458.540 577.160 881.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Ambulante jeugdzorg en pleegzorg 2014* 3.695 3.142.800 1.160.810 1.981.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Residentiële jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 10 6.620 3.300 3.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Residentiële jeugdzorg en pleegzorg 2014* 140 107.330 46.020 61.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Dagbehandeling en pleegzorg 2014* 30 23.710 10.050 13.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Ambulant, residentieel en dagbehand. 2014* 90 78.580 25.220 53.350
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Ambulant, dagbehandeling en pleegzorg 2014* 215 226.670 68.800 157.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Ambulant, residentieel en pleegzorg 2014* 600 557.370 190.480 366.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Dagbehand., residentieel en pleegzorg 2014* 5 1.810 730 1.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Ambulant, dagbeh., resid. en pleegzorg 2014* 30 34.430 10.170 24.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Ondertoezichtstelling (OTS) Geen zorg door Jeugd en Opvoedhulp 2014* 17.230 4.401.480 4.401.480 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Totaal 2014* 8.690 6.348.740 2.916.320 3.432.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Ambulante jeugdzorg 2014* 140 71.590 44.380 27.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Dagbehandeling 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Residentiële jeugdzorg 2014* 300 188.360 99.390 88.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Pleegzorg 2014* 3.210 2.234.220 1.100.000 1.134.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Ambulante jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 5 2.520 1.190 1.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Ambulante en residentiële jeugdzorg 2014* 435 393.100 143.180 249.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Ambulante jeugdzorg en pleegzorg 2014* 2.270 2.304.640 784.170 1.520.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Residentiële jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 5 830 370 460
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Residentiële jeugdzorg en pleegzorg 2014* 130 111.550 43.580 67.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Dagbehandeling en pleegzorg 2014* 15 14.380 5.360 9.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Ambulant, residentieel en dagbehand. 2014* 20 19.960 6.390 13.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Ambulant, dagbehandeling en pleegzorg 2014* 65 75.500 23.300 52.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Ambulant, residentieel en pleegzorg 2014* 320 364.380 111.710 252.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Dagbehand., residentieel en pleegzorg 2014* 5 1.840 730 1.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Ambulant, dagbeh., resid. en pleegzorg 2014* 15 17.970 4.650 13.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij Geen zorg door Jeugd en Opvoedhulp 2014* 1.760 547.930 547.930 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Totaal 2014* 10.525 2.873.800 2.522.520 351.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Ambulante jeugdzorg 2014* 905 378.310 230.930 147.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Dagbehandeling 2014* 10 4.410 2.830 1.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Residentiële jeugdzorg 2014* 115 50.770 31.380 19.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Pleegzorg 2014* 35 16.320 7.810 8.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Ambulante jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 45 26.400 12.090 14.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Ambulante en residentiële jeugdzorg 2014* 370 216.990 92.200 124.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Ambulante jeugdzorg en pleegzorg 2014* 40 28.050 9.160 18.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Residentiële jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 5 600 340 260
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Residentiële jeugdzorg en pleegzorg 2014* 5 2.560 1.080 1.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Dagbehandeling en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Ambulant, residentieel en dagbehand. 2014* 20 15.000 4.790 10.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Ambulant, dagbehandeling en pleegzorg 2014* 5 680 130 560
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Ambulant, residentieel en pleegzorg 2014* 10 5.430 1.490 3.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Dagbehand., residentieel en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Ambulant, dagbeh., resid. en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Jeugdreclassering Geen zorg door Jeugd en Opvoedhulp 2014* 8.975 2.128.290 2.128.290 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Totaal 2014* 2.045 1.264.980 1.037.150 227.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Ambulante jeugdzorg 2014* 275 180.260 135.160 45.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Dagbehandeling 2014* 5 1.130 900 230
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Residentiële jeugdzorg 2014* 130 91.000 71.590 19.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Pleegzorg 2014* 25 21.020 13.770 7.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Ambulante jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 15 12.430 7.580 4.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Ambulante en residentiële jeugdzorg 2014* 295 263.930 154.320 109.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Ambulante jeugdzorg en pleegzorg 2014* 40 37.200 20.080 17.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Residentiële jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Residentiële jeugdzorg en pleegzorg 2014* 5 3.850 2.160 1.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Dagbehandeling en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Ambulant, residentieel en dagbehand. 2014* 15 14.300 6.840 7.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Ambulant, dagbehandeling en pleegzorg 2014* 5 1.170 500 680
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Ambulant, residentieel en pleegzorg 2014* 25 27.910 13.490 14.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Dagbehand., residentieel en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Ambulant, dagbeh., resid. en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Jeugdreclassering Geen zorg door Jeugd en Opvoedhulp 2014* 1.215 610.770 610.770 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Totaal 2014* 1.355 1.080.890 497.700 583.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Ambulante jeugdzorg 2014* 30 16.260 10.700 5.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Dagbehandeling 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Residentiële jeugdzorg 2014* 40 28.280 15.360 12.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Pleegzorg 2014* 455 332.150 167.690 164.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Ambulante jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Ambulante en residentiële jeugdzorg 2014* 75 71.580 26.620 44.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Ambulante jeugdzorg en pleegzorg 2014* 405 422.210 148.300 273.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Residentiële jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Residentiële jeugdzorg en pleegzorg 2014* 20 18.980 7.550 11.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Dagbehandeling en pleegzorg 2014* 5 2.330 1.070 1.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Ambulant, residentieel en dagbehand. 2014* 5 3.760 1.100 2.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Ambulant, dagbehandeling en pleegzorg 2014* 25 31.180 9.130 22.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Ambulant, residentieel en pleegzorg 2014* 55 63.260 19.620 43.640
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Dagbehand., residentieel en pleegzorg 2014* 5 490 170 320
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Ambulant, dagbeh., resid. en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS en Voogdij Geen zorg door Jeugd en Opvoedhulp 2014* 245 90.400 90.400 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Totaal 2014* 150 113.610 76.990 36.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Ambulante jeugdzorg 2014* 10 5.800 4.000 1.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Dagbehandeling 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Residentiële jeugdzorg 2014* 15 11.670 8.510 3.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Pleegzorg 2014* 20 14.570 9.840 4.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Ambulante jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 5 1.460 730 730
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Ambulante en residentiële jeugdzorg 2014* 25 21.260 10.680 10.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Ambulante jeugdzorg en pleegzorg 2014* 15 15.670 7.330 8.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Residentiële jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Residentiële jeugdzorg en pleegzorg 2014* 5 1.340 780 560
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Dagbehandeling en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Ambulant, residentieel en dagbehand. 2014* 5 2.120 930 1.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Ambulant, dagbehandeling en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Ambulant, residentieel en pleegzorg 2014* 10 10.120 4.580 5.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Dagbehand., residentieel en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Ambulant, dagbeh., resid. en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Voogdij en Jeugdreclassering Geen zorg door Jeugd en Opvoedhulp 2014* 60 29.610 29.610 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Totaal 2014* 20 14.100 10.950 3.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Ambulante jeugdzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Dagbehandeling 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Residentiële jeugdzorg 2014* 5 3.950 3.350 600
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Pleegzorg 2014* 5 840 470 370
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Ambulante jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Ambulante en residentiële jeugdzorg 2014* 5 3.230 2.390 840
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Ambulante jeugdzorg en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Residentiële jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Residentiële jeugdzorg en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Dagbehandeling en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Ambulant, residentieel en dagbehand. 2014* 5 1.170 460 710
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Ambulant, dagbehandeling en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Ambulant, residentieel en pleegzorg 2014* 5 1.670 1.030 640
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Dagbehand., residentieel en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Ambulant, dagbeh., resid. en pleegzorg 2014* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar OTS, Voogdij en Jeugdreclassering Geen zorg door Jeugd en Opvoedhulp 2014* 5 3.240 3.240 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Totaal 2014* 45.965 10.590.230 0 10.590.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Ambulante jeugdzorg 2014* 29.880 4.655.230 0 4.655.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Dagbehandeling 2014* 795 103.910 0 103.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Residentiële jeugdzorg 2014* 1.120 165.160 0 165.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Pleegzorg 2014* 3.255 957.350 0 957.350
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Ambulante jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 4.305 1.736.120 0 1.736.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Ambulante en residentiële jeugdzorg 2014* 3.135 1.153.870 0 1.153.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Ambulante jeugdzorg en pleegzorg 2014* 2.785 1.449.890 0 1.449.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Residentiële jeugdzorg en dagbehandeling 2014* 15 4.380 0 4.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Residentiële jeugdzorg en pleegzorg 2014* 75 25.790 0 25.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Dagbehandeling en pleegzorg 2014* 30 13.010 0 13.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Ambulant, residentieel en dagbehand. 2014* 130 78.070 0 78.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Ambulant, dagbehandeling en pleegzorg 2014* 115 79.330 0 79.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Ambulant, residentieel en pleegzorg 2014* 310 158.870 0 158.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Dagbehand., residentieel en pleegzorg 2014* 5 1.160 0 1.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Ambulant, dagbeh., resid. en pleegzorg 2014* 15 8.090 0 8.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 23 jaar Geen zorg door Bureau Jeugdzorg Geen zorg door Jeugd en Opvoedhulp 2014*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over het aantal unieke jongeren dat gedurende het jaar één of meer vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen heeft en de bijbehorende zorgduur, onderverdeeld naar leeftijd en geslacht. Jongeren kunnen meerdere vormen van jeugdzorg ontvangen gedurende het jaar. De provinciaal gefinancierde jeugdzorg is onder te verdelen in vormen van jeugdzorg die geleverd worden door Bureaus Jeugdzorg en door organisaties Jeugd en Opvoedhulp. In deze tabel zijn alle mogelijke combinaties van vormen van jeugdzorg opgenomen. Jongeren worden in deze tabel toegekend aan slechts 1 combinatie van vormen van jeugdzorg.
Bureaus Jeugdzorg leveren zelf specifieke vormen van jeugdzorg. Daarnaast geven Bureaus Jeugdzorg ook indicatiebesluiten af, waardoor jongeren toegang krijgen tot de jeugdzorg die door organisaties Jeugd en Opvoedhulp geleverd wordt. Informatie over toegang en indicatiebesluiten is niet opgenomen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De meest recente cijfers in deze tabel zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2014 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 16 maart 2018:
Geen. Deze tabel is stopgezet. Cijfers over jeugdzorg vanaf 2015 worden in aparte tabellen gepubliceerd (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. Met ingang van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is de provinciaal gefinancierde jeugdzorg komen te vervallen.

Toelichting onderwerpen

Jongeren in jeugdzorg
Het unieke aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in het verslagjaar gebruik gemaakt heeft van provinciaal gefinancierde jeugdzorg.
--
In uitzonderlijke gevallen wordt de provinciaal gefinancierde jeugdzorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Zorgduur jeugdzorg
De duur van de periode waarin provinciaal gefinancierde jeugdzorg is geleverd. Het betreft het aantal dagen vanaf de startdatum van de zorg tot en met de einddatum voor zover deze in het verslagjaar vallen. Het is mogelijk om in een periode verschillende vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg tegelijkertijd te ontvangen. Deze perioden worden bij elkaar opgeteld en dus worden overlappende dagen meerdere keren meegerekend. Het totaal aantal dagen kan daarom groter zijn dan het aantal kalenderdagen van het betreffende jaar.
Totaal zorgduur
De duur van de periode waarin provinciaal gefinancierde jeugdzorg is geleverd. Het betreft het aantal dagen vanaf de startdatum van de zorg tot en met de einddatum voor zover deze in het verslagjaar vallen. Er is geen onderscheid gemaakt in het soort instelling dat de betreffende zorg geleverd heeft.
--
Het is mogelijk om in een periode verschillende vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg tegelijkertijd te ontvangen. Het totaal aantal dagen kan daarom groter zijn dan het aantal kalenderdagen van het jaar.
Zorgduur Bureau Jeugdzorg
De duur van de periode waarin provinciaal gefinancierde jeugdzorg is geleverd door Bureaus Jeugdzorg in het verslagjaar, uitgedrukt in dagen.
--
Het is mogelijk om in een periode verschillende vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg tegelijkertijd te ontvangen. Het totaal aantal dagen kan daarom groter zijn dan het aantal kalenderdagen van het jaar.
Zorgduur Jeugd en Opvoedhulp
De duur van de periode waarin provinciaal gefinancierde jeugdzorg is geleverd door organisaties Jeugd en Opvoedhulp in het verslagjaar, uitgedrukt in dagen.
--
Het is mogelijk om in een periode verschillende vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg tegelijkertijd te ontvangen. Het totaal aantal dagen kan daarom groter zijn dan het aantal kalenderdagen van het jaar.