Geëmigreerde werknemers; migratieachtergrond, maandloon, SBI 2008 2007-2011

Geëmigreerde werknemers; migratieachtergrond, maandloon, SBI 2008 2007-2011

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Maandloon Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Geëmigreerde werknemers (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2007 33,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2008 34,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2009 31,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2010 31,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011 32,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 0 tot 1 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2007 3,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 0 tot 1 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2008 3,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 0 tot 1 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2009 3,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 0 tot 1 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2010 3,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 0 tot 1 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2011 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 1 000 tot 1 500 euro A-U Alle economische activiteiten 2007 4,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 1 000 tot 1 500 euro A-U Alle economische activiteiten 2008 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 1 000 tot 1 500 euro A-U Alle economische activiteiten 2009 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 1 000 tot 1 500 euro A-U Alle economische activiteiten 2010 3,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 1 000 tot 1 500 euro A-U Alle economische activiteiten 2011 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 1 500 tot 2 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2007 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 1 500 tot 2 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2008 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 1 500 tot 2 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2009 4,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 1 500 tot 2 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2010 4,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 1 500 tot 2 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2011 4,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 2 000 tot 2 500 euro A-U Alle economische activiteiten 2007 4,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 2 000 tot 2 500 euro A-U Alle economische activiteiten 2008 4,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 2 000 tot 2 500 euro A-U Alle economische activiteiten 2009 3,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 2 000 tot 2 500 euro A-U Alle economische activiteiten 2010 3,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 2 000 tot 2 500 euro A-U Alle economische activiteiten 2011 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 2 500 tot 3 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2007 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 2 500 tot 3 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2008 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 2 500 tot 3 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2009 3,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 2 500 tot 3 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2010 3,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 2 500 tot 3 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2011 3,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 3 000 tot 4 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2007 4,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 3 000 tot 4 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2008 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 3 000 tot 4 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2009 4,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 3 000 tot 4 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2010 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 3 000 tot 4 000 euro A-U Alle economische activiteiten 2011 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 4 000 euro of meer A-U Alle economische activiteiten 2007 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 4 000 euro of meer A-U Alle economische activiteiten 2008 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 4 000 euro of meer A-U Alle economische activiteiten 2009 6,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 4 000 euro of meer A-U Alle economische activiteiten 2010 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Maandloon 4 000 euro of meer A-U Alle economische activiteiten 2011 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onbekend A-U Alle economische activiteiten 2007 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onbekend A-U Alle economische activiteiten 2008 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onbekend A-U Alle economische activiteiten 2009 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onbekend A-U Alle economische activiteiten 2010 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onbekend A-U Alle economische activiteiten 2011 1,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over geëmigreerde werknemers die 90 dagen voor vertrek als voornaamste inkomensbron, inkomen uit arbeid hadden.
De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI 2008) en maandloon. Daarnaast zijn uitsplitsingen mogelijk naar geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.
Het peilmoment voor sociaal-economische variabelen zoals bedrijfstak waarin men werkte, is 90 dagen voor de emigratie. Het peilmoment voor de achtergrondkenmerken zoals leeftijd, is het moment van de emigratie.
Deze emigratiecijfers kunnen, door een andere methodiek, afwijken van op het oog vergelijkbare cijfers in andere tabellen op StatLine. Meer informatie over deze afwijkende methode is te vinden in paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geëmigreerde werknemers
Emigrant die 90 dagen voor vertrek als voornaamste inkomensbron inkomen uit arbeid had

Men wordt uitgeschreven uit de gemeentelijke bevolkingsregisters als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hierbij om personen die zich bij hun vertrek hebben afgemeld bij een gemeente én om personen die door een gemeente uit het bevolkingsregister zijn afgevoerd zonder dat deze personen binnen twee jaar weer administratief zijn opgenomen. Een gemeente voert een administratieve afvoering uit als zij heeft vastgesteld dat een persoon niet meer woonachtig is op het laatst bekende adres, niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Als de gemeente later vaststelt dat de desbetreffende persoon toch op hetzelfde adres of op een ander adres in Nederland verblijft, vindt een administratieve opneming van deze persoon plaats.