Re-integratie; aantal personen, persoonskenmerken en type voorz., 2015-2018

Re-integratie; aantal personen, persoonskenmerken en type voorz., 2015-2018

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Tijdelijke loonkostensubsidie (aantal personen) WIW/ID-baan (aantal personen) Participatieplaats (aantal personen) Loonkostensubsidie (Participatiewet) (aantal personen) Overige re-integratievoorzieningen (aantal personen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 januari 3.640 830 11.430 4.700 159.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 februari 3.610 830 11.500 5.060 160.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 maart 3.580 830 11.630 5.380 163.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 april 3.640 810 11.630 5.740 164.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 mei 3.610 800 11.410 6.110 166.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 juni 3.650 790 11.250 6.430 167.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 juli 3.600 770 10.980 6.970 168.250
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 augustus 3.530 750 10.820 7.440 166.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 september 3.380 700 10.760 8.170 168.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 oktober 3.320 700 10.860 8.760 168.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 november 3.270 690 10.980 9.300 171.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 december 3.230 670 10.860 9.680 170.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 januari 3.060 670 10.540 10.080 174.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 februari 3.000 670 10.550 10.450 176.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 maart 2.920 660 10.400 10.830 179.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 april 2.790 630 10.420 11.420 180.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 mei 2.780 590 10.320 11.890 181.350
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 juni 2.760 590 10.150 12.370 178.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 juli 2.680 580 10.040 12.970 177.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 augustus 2.670 570 9.790 13.340 177.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 september 2.670 560 9.750 13.740 176.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 oktober 2.630 550 9.590 14.260 177.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 november 2.630 550 9.280 14.620 177.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 december 2.610 540 8.790 15.020 175.510
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2017 januari 2.390 540 5.660 3.360 77.870
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2017 februari 2.390 540 5.680 3.590 79.010
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2017 maart 2.370 530 5.770 3.800 80.440
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2017 april 2.420 520 5.800 4.050 80.740
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2017 mei 2.410 520 5.680 4.320 81.980
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2017 juni 2.430 510 5.620 4.550 82.580
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2017 juli 2.410 500 5.490 4.930 83.110
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2017 augustus 2.350 490 5.440 5.260 82.280
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2017 september 2.240 460 5.380 5.760 82.910
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2017 oktober 2.220 460 5.380 6.150 82.810
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2017 november 2.170 450 5.450 6.520 84.020
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2017 december 2.140 440 5.380 6.750 83.960
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2018 januari 2.040 440 5.210 6.990 85.660
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2018 februari 1.980 440 5.180 7.220 86.950
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2018 maart 1.930 440 5.120 7.480 88.330
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2018 april 1.840 410 5.130 7.870 88.710
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2018 mei 1.830 390 5.060 8.180 89.140
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2018 juni 1.830 390 4.950 8.530 87.950
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2018 juli 1.770 380 4.880 8.950 87.450
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2018 augustus 1.770 380 4.760 9.220 87.110
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2018 september 1.760 370 4.720 9.510 86.490
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2018 oktober 1.730 360 4.640 9.890 86.900
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2018 november 1.730 360 4.470 10.130 86.720
Mannen Totaal leeftijd Totaal 2018 december 1.710 350 4.260 10.410 85.520
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 januari 1.250 300 5.760 1.340 81.230
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 februari 1.220 300 5.820 1.470 81.820
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 maart 1.210 290 5.860 1.570 83.010
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 april 1.220 290 5.830 1.690 83.330
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 mei 1.190 280 5.730 1.790 84.350
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 juni 1.230 280 5.620 1.880 84.820
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 juli 1.190 270 5.490 2.040 85.140
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 augustus 1.180 260 5.370 2.180 84.470
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 september 1.150 240 5.380 2.410 85.880
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 oktober 1.100 240 5.480 2.610 85.910
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 november 1.110 240 5.540 2.780 87.150
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 december 1.090 230 5.480 2.930 86.950
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 januari 1.020 230 5.330 3.090 88.480
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 februari 1.020 230 5.370 3.230 89.610
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 maart 990 230 5.280 3.340 91.150
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 april 950 220 5.290 3.550 91.410
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 mei 950 200 5.260 3.700 92.200
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 juni 930 200 5.190 3.850 90.880
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 juli 910 200 5.160 4.020 90.230
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 augustus 900 190 5.040 4.120 89.930
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 september 910 190 5.030 4.230 89.980
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 oktober 900 190 4.950 4.370 90.830
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 november 900 190 4.810 4.490 90.690
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 december 900 190 4.530 4.610 89.990
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met een re-integratievoorziening per type voorziening.
De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar van: 2015-2018

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio;
Personen met re-integratie-/participatievoorzieningen; persoonskenmerken (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Tijdelijke loonkostensubsidie
De subsidie die een werkgever krijgt als ondersteuning om een persoon met een tijdelijk lager productieniveau (bijvoorbeeld i.v.m. werkritme) in dienst te nemen.
Anders dan bij de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet voor personen met een arbeidsvermogen dat langdurig onder het wettelijk minimum loon ligt, is vaststelling van de loonwaarde hierbij niet van toepassing.
Deze loonkostensubsidie heeft een tijdelijk karakter en er is sprake van een regulier arbeidscontract bij de werkgever.
De tijdelijke loonkostensubsidie wordt in principe bekostigd uit het re-integratiebudget. Bekostiging vanuit het budget voor de Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Wet BUIG) is niet toegestaan.
WIW/ID-baan
WIW/ID-banen hebben betrekking op 'oude' gesubsidieerde arbeid.
In- en doorstroombanen (ID-banen, de oude Melkertbanen) zijn gesubsidieerde arbeidsplaatsen op basis van het Besluit In- en Doorstroombanen. Instroom in de regeling is per 1 januari 2004 niet meer mogelijk en de regeling wordt decentraal afgebouwd.
Hetzelfde geldt voor de werkervaringsplaatsen voor langdurig werklozen op basis van het besluit Werkinschakeling Werkzoekenden (WIW-banen), waarvoor ook per 1 januari 2004 geen instroom meer mogelijk is.
De WIW/ID-banen werden voor de wijzigingen per 2013 in de Statistiek re-integratie door gemeenten (SRG) aangeleverd als loonkostensubsidies met een begindatum vóór 1 januari 2004.
Participatieplaats
De doelgroep voor participatieplaatsen betreft uitkeringsgerechtigden met een kleine kans op toetreding tot het arbeidsproces ten gevolge van persoonlijke werkbelemmeringen, die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Participatieplaatsen hebben betrekking op een specifieke vorm van werken met behoud van uitkering, waarbij additionele werkzaamheden onbeloond en in het kader van re-integratie worden uitgevoerd.
Dit onderscheidt de participatieplaats van de loonkostensubsidie. Bij een loonkostensubsidie is immers sprake van beloning voor de te verrichten werkzaamheden.
Een participatieplaats is een functie die een persoon verricht met speciale begeleiding.
Het doel van de activiteiten in het kader van de participatieplaats is niet primair het realiseren van een bedrijfsdoel.
Participatieplaatsen betreffen een specifieke vorm van het werken met behoud van uitkering, waarbij additionele werkzaamheden onbeloond en in het kader van re-integratie worden uitgevoerd.
De Wet Participatieplaatsen en de wet Stimulering Arbeidsparticipatie (STAP) vormen het kader waaraan de participatieplaatsen moeten voldoen.
Bij een participatieplaats kan wel sprake zijn van een halfjaarlijkse premie voor de uitkeringsgerechtigden. Over deze premies wordt geen informatie geleverd aan het CBS.
Loonkostensubsidie (Participatiewet)
De loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet is een subsidie die een werkgever krijgt als ondersteuning om iemand in dienst te nemen die een arbeidsvermogen heeft dat langdurig onder het wettelijk minimumloon (WML) is.
Voor de inschatting of er sprake is van een arbeidsvermogen langdurig onder het WML én of die persoon tot de doelgroep voor de loonkostensubsidie behoort is de gemeente eindverantwoordelijk.
Pas nadat hiervan sprake is kan de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet worden ingezet. Is loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet van toepassing, dan wordt ook altijd de loonwaarde waarop de subsidie is gebaseerd vastgelegd.
De loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet wordt bekostigd uit het budget voor de Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Wet BUIG) waaruit een gemeente ook de uitkeringen betaalt.
Er is bij een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet sprake van een regulier arbeidscontract voor de bijstandsgerechtigde bij de werkgever.
Overige re-integratievoorzieningen
Tot de overige re-integratievoorzieningen behoren alle voorzieningen die wel bij de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) horen, maar die niet vallen onder de hiervoor genoemde voorzieningen.
Voorbeelden van voorzieningen die vallen onder het kopje Overige re-integratievoorzieningen zijn: vervoersvoorzieningen (woon-werk) die ingezet worden voor SRG-cliënten zonder arbeidsbeperking, opleidingstrajecten, vrijwilligerswerk dat deel uitmaakt van een re-integratieplan, etc.