Emigranten; sociaal-economische categorie, positie in huishouden, 2000-2011

Emigranten; sociaal-economische categorie, positie in huishouden, 2000-2011

Geslacht Leeftijden Sociaal-economische categorie Positie in huishouden Perioden Emigranten (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Persoon in particulier huishouden 2000 81,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Persoon in particulier huishouden 2001 83,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Persoon in particulier huishouden 2002 95,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Persoon in particulier huishouden 2003 103,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Persoon in particulier huishouden 2004 111,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Persoon in particulier huishouden 2005 120,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Persoon in particulier huishouden 2006 132,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Persoon in particulier huishouden 2007 126,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Persoon in particulier huishouden 2008 124,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Persoon in particulier huishouden 2009 121,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Persoon in particulier huishouden 2010 126,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Persoon in particulier huishouden 2011 133,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer en zelfstandige Persoon in particulier huishouden 2000 23,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer en zelfstandige Persoon in particulier huishouden 2001 25,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer en zelfstandige Persoon in particulier huishouden 2002 27,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer en zelfstandige Persoon in particulier huishouden 2003 27,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer en zelfstandige Persoon in particulier huishouden 2004 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer en zelfstandige Persoon in particulier huishouden 2005 30,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer en zelfstandige Persoon in particulier huishouden 2006 34,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer en zelfstandige Persoon in particulier huishouden 2007 35,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer en zelfstandige Persoon in particulier huishouden 2008 37,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer en zelfstandige Persoon in particulier huishouden 2009 32,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer en zelfstandige Persoon in particulier huishouden 2010 33,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer en zelfstandige Persoon in particulier huishouden 2011 33,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitkeringsontvanger Persoon in particulier huishouden 2000 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitkeringsontvanger Persoon in particulier huishouden 2001 6,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitkeringsontvanger Persoon in particulier huishouden 2002 7,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitkeringsontvanger Persoon in particulier huishouden 2003 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitkeringsontvanger Persoon in particulier huishouden 2004 10,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitkeringsontvanger Persoon in particulier huishouden 2005 12,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitkeringsontvanger Persoon in particulier huishouden 2006 12,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitkeringsontvanger Persoon in particulier huishouden 2007 11,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitkeringsontvanger Persoon in particulier huishouden 2008 10,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitkeringsontvanger Persoon in particulier huishouden 2009 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitkeringsontvanger Persoon in particulier huishouden 2010 11,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitkeringsontvanger Persoon in particulier huishouden 2011 11,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (School)kind of student Persoon in particulier huishouden 2000 18,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (School)kind of student Persoon in particulier huishouden 2001 18,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (School)kind of student Persoon in particulier huishouden 2002 20,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (School)kind of student Persoon in particulier huishouden 2003 22,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (School)kind of student Persoon in particulier huishouden 2004 25,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (School)kind of student Persoon in particulier huishouden 2005 28,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (School)kind of student Persoon in particulier huishouden 2006 30,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (School)kind of student Persoon in particulier huishouden 2007 28,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (School)kind of student Persoon in particulier huishouden 2008 26,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (School)kind of student Persoon in particulier huishouden 2009 25,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (School)kind of student Persoon in particulier huishouden 2010 26,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (School)kind of student Persoon in particulier huishouden 2011 28,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (zonder inkomen) Persoon in particulier huishouden 2000 33,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (zonder inkomen) Persoon in particulier huishouden 2001 33,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (zonder inkomen) Persoon in particulier huishouden 2002 40,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (zonder inkomen) Persoon in particulier huishouden 2003 44,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (zonder inkomen) Persoon in particulier huishouden 2004 46,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (zonder inkomen) Persoon in particulier huishouden 2005 49,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (zonder inkomen) Persoon in particulier huishouden 2006 55,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (zonder inkomen) Persoon in particulier huishouden 2007 51,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (zonder inkomen) Persoon in particulier huishouden 2008 50,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (zonder inkomen) Persoon in particulier huishouden 2009 53,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (zonder inkomen) Persoon in particulier huishouden 2010 55,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (zonder inkomen) Persoon in particulier huishouden 2011 60,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de sociaal-economische categorie van emigranten. Van alle emigranten die in een kalenderjaar uit Nederland zijn vertrokken, wordt gekeken wat hun sociaal-economische categorie was 90 dagen voor vertrek. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en positie in het huishouden.
Het peilmoment voor de sociaal-economische categorie en de positie in het huishouden is 90 dagen voor de emigratie. Het peilmoment voor de achtergrondkenmerken zoals leeftijd en geslacht is het moment van de emigratie.

Deze emigratiecijfers kunnen, door een andere methodiek, afwijken van op het oog vergelijkbare cijfers in andere tabellen op StatLine. Meer informatie over deze afwijkende methode is te vinden in paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Emigranten
Persoon die naar het buitenland vertrekt.

Men wordt uitgeschreven uit de gemeentelijke bevolkingsregisters als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hierbij om personen die zich bij hun vertrek hebben afgemeld bij een gemeente én om personen die door een gemeente uit het bevolkingsregister zijn afgevoerd zonder dat deze personen binnen twee jaar weer administratief zijn opgenomen. Een gemeente voert een administratieve afvoering uit als zij heeft vastgesteld dat een persoon niet meer woonachtig is op het laatst bekende adres, niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Als de gemeente later vaststelt dat de desbetreffende persoon toch op hetzelfde adres of op een ander adres in Nederland verblijft, vindt een administratieve opneming van deze persoon plaats.

Deze emigratiecijfers kunnen, door een andere methodiek, afwijken van op het oog vergelijkbare cijfers in andere tabellen op StatLine.