Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning, 2009-2015

Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning, 2009-2015

Marges Eigenaar of huurder Kenmerken huishoudens Kenmerken woningen Perioden Woonlasten Totaal woonlasten (euro) Woonquote (%) Scheefhuur Goedkope scheefhuur (%) Scheefhuur Dure scheefhuur (%)
Waarde Totaal Totaal Totaal 2009 773,4 31,8 11,3 3,3
Waarde Totaal Totaal Totaal 2012 822,9 33,5 9,7 5,3
Waarde Totaal Totaal Totaal 2015 798,8 32,5 7,2 7,3
Waarde Eigenaar Totaal Totaal 2009 921,6 30,4
Waarde Eigenaar Totaal Totaal 2012 970,9 31,4
Waarde Eigenaar Totaal Totaal 2015 894,9 28,3
Waarde Huurder Totaal Totaal 2009 557,8 33,8 27,6 8,1
Waarde Huurder Totaal Totaal 2012 603,4 36,6 24,0 13,1
Waarde Huurder Totaal Totaal 2015 654,4 38,8 18,0 18,3
Waarde Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Totaal 2009 712,1 39,4 25,4 14,1
Waarde Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Totaal 2012 749,9 40,8 22,5 16,1
Waarde Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Totaal 2015 810,6 42,1 16,0 19,9
Waarde Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Totaal 2009 526,2 32,7 28,1 6,9
Waarde Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Totaal 2012 562,6 35,4 24,4 12,3
Waarde Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Totaal 2015 605,8 37,8 18,6 17,8
Ondergrens 95%-interval Totaal Totaal Totaal 2009 769,0 31,6 10,9 3,1
Ondergrens 95%-interval Totaal Totaal Totaal 2012 818,1 33,3 9,4 5,0
Ondergrens 95%-interval Totaal Totaal Totaal 2015 794,1 32,3 6,9 7,0
Ondergrens 95%-interval Eigenaar Totaal Totaal 2009 915,0 30,1
Ondergrens 95%-interval Eigenaar Totaal Totaal 2012 963,9 31,1
Ondergrens 95%-interval Eigenaar Totaal Totaal 2015 887,7 28,0
Ondergrens 95%-interval Huurder Totaal Totaal 2009 554,1 33,6 26,9 7,7
Ondergrens 95%-interval Huurder Totaal Totaal 2012 599,5 36,3 23,3 12,5
Ondergrens 95%-interval Huurder Totaal Totaal 2015 650,1 38,5 17,4 17,6
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Totaal 2009 697,0 38,5 23,7 12,6
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Totaal 2012 737,1 39,9 20,9 14,6
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Totaal 2015 797,4 41,2 14,7 18,3
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Totaal 2009 523,2 32,4 27,3 6,5
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Totaal 2012 559,4 35,1 23,6 11,6
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Totaal 2015 602,4 37,5 17,9 17,1
Bovengrens 95%-interval Totaal Totaal Totaal 2009 777,8 32,0 11,6 3,5
Bovengrens 95%-interval Totaal Totaal Totaal 2012 827,6 33,7 10,0 5,5
Bovengrens 95%-interval Totaal Totaal Totaal 2015 803,5 32,7 7,5 7,6
Bovengrens 95%-interval Eigenaar Totaal Totaal 2009 928,2 30,6
Bovengrens 95%-interval Eigenaar Totaal Totaal 2012 977,9 31,6
Bovengrens 95%-interval Eigenaar Totaal Totaal 2015 902,0 28,5
Bovengrens 95%-interval Huurder Totaal Totaal 2009 561,6 34,1 28,4 8,6
Bovengrens 95%-interval Huurder Totaal Totaal 2012 607,4 36,9 24,7 13,7
Bovengrens 95%-interval Huurder Totaal Totaal 2015 658,7 39,2 18,7 19,1
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Totaal 2009 727,3 40,4 27,2 15,7
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Totaal 2012 762,7 41,7 24,1 17,7
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Totaal 2015 823,8 42,9 17,4 21,5
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Totaal 2009 529,2 33,0 28,9 7,4
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Totaal 2012 565,8 35,7 25,2 12,9
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Totaal 2015 609,2 38,2 19,4 18,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de woonlasten van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen. Huishoudens die (tijdelijk) gratis in een huis wonen zijn hierbij niet meegenomen. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders en kunnen verder worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken van het huishouden en de woning.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 04 04 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is stopgezet ten gevolge van een revisie van het inkomensregister uit 2015. Omdat de gegevens uit het inkomensregister een belangrijk onderdeel vormen van de woonlasten, is het niet langer mogelijk om bij WoON 2018 op dezelfde wijze cijfers over woonlasten te presenteren als in eerdere jaren. De woonlasten voor WoON 2012 en 2015 zijn opnieuw vastgesteld, maar omdat de inkomenscijfers zijn herzien tot en met 2011 was dat voor WoON 2009 niet mogelijk. De gegevens van WoON 2012, 2015 en 2018 zijn vervolgens opgenomen in de nieuwe tabel Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Woonlasten
Totaal woonlasten
Het gemiddelde totale bedrag aan woonkosten, zoals huur- of hypotheeklasten, inclusief de bijkomende woonuitgaven zoals: onroerendzaakbelasting, premies voor woonverzekeringen, rioolrechten, gas, water, electra.
Woonquote
Gemiddelde percentage van het besteedbaar huishoudinkomen dat besteed wordt aan woonlasten.
Het gehanteerde inkomen bij het WoON betreft het besteedbaar inkomen volgens de CBS-definitie, exclusief alle inkomensposten in verband met wonen dus exclusief huurtoeslag, koopsubsidie, hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait met daaraan gekoppeld belastingvoordeel.
Scheefhuur
Goedkope scheefhuur
Het huishouden heeft een belastbaar inkomen boven de lage inkomensgrens van het inkomensafhankelijke huurbeleid en een bruto huur onder de liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en lag bij WoON2009 op € 631,73 , bij WoON2012 op € 664,66 en bij WoON2015 op € 699,48.
Dure scheefhuur
Het huishouden komt op grond van zijn inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd in aanmerking voor huurtoeslag, en heeft een bruto huur boven de aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor 1 en 2persoonshuishoudens is in WoON2009 een grens gehanteerd van € 499,51, in WoON2012 een grens van € 525,37 en in WoON2015 een grens van € 556,82. Voor huishoudens met meer dan 2 personen lagen de grenzen in deze WoONonderzoeken op respectievelijk € 535,53, € 561,98 en € 596,75.