Prognose bevolking kerncijfers, 2013-2060


Deze tabel bevat prognoses (2013-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levendgeborenen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

Gegevens beschikbaar: 2013-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2013:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2013 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2014:
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2014 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Prognose bevolking kerncijfers, 2013-2060

Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Levensverwachting bij geboorteTotaal (jaar) Levensverwachting op 65ste verjaardagTotaal (jaar) Buitenlandse migratieImmigratie (aantal) Buitenlandse migratieEmigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
2013 170.948 1,67 142.311 81,23 19,54 161.334 143.686 17.648
2015 16.871.473 174.550 1,70 144.855 81,54 19,75 159.824 141.914 17.909
2020 17.132.842 185.212 1,75 152.939 82,31 20,25 155.394 136.298 19.096
2025 17.376.825 189.105 1,75 163.126 83,06 20,72 153.277 134.414 18.863
2030 17.581.168 190.019 1,75 174.688 83,82 21,24 153.712 134.776 18.936
2035 17.725.714 186.727 1,75 185.342 84,63 21,84 154.029 134.996 19.033
2040 17.800.340 181.453 1,75 193.055 85,46 22,47 154.412 135.218 19.194
2045 17.822.600 179.655 1,75 197.004 86,25 23,09 154.641 135.838 18.803
2050 17.829.529 182.596 1,75 199.095 87,01 23,69 154.943 136.622 18.321
2055 17.842.172 186.047 1,75 199.822 87,73 24,27 155.139 137.384 17.755
2060 17.870.561 187.295 1,75 195.784 88,42 24,83 155.222 137.760 17.462
Bron: CBS.
Verklaring van tekens