Arbeidsdeelname; kerncijfers


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Geslacht Leeftijd Hoogst behaald onderwijsniveau Perioden Netto arbeidsparticipatie (%)
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2003 72,4
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2004 71,5
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2005 71,6
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2006 72,2
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2007 73,6
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2008 74,6
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2009 73,8
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2010 72,3
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2011 71,7
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2012 71,5
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2013 70,2
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2014 70,1
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2015 70,4
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2016 70,8
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2017 71,5
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 72,5
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2019 73,2
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2003 56,1
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2004 56,1
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2005 56,6
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2006 57,7
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2007 59,6
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2008 61,2
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2009 61,4
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2010 61,0
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2011 61,3
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2012 61,3
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2013 60,6
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2014 59,6
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2015 60,3
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2016 60,9
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2017 61,9
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 63,2
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2019 64,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens