Arbeidsdeelname; kerncijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Geslacht Leeftijd Hoogst behaald onderwijsniveau Perioden Netto arbeidsparticipatie (%)
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2003 72,4
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2004 71,5
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2005 71,6
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2006 72,2
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2007 73,6
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2008 74,6
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2009 73,8
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2010 72,3
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2011 71,7
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2012 71,5
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2013 70,2
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2014 70,1
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2015 70,4
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2016 70,8
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2017 71,5
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 72,5
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2019 73,2
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal 2020 72,5
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2003 56,1
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2004 56,1
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2005 56,6
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2006 57,7
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2007 59,6
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2008 61,2
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2009 61,4
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2010 61,0
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2011 61,3
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2012 61,3
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2013 60,6
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2014 59,6
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2015 60,3
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2016 60,9
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2017 61,9
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 63,2
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2019 64,4
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2020 64,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.