In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, loon, 2006-2014


Deze tabel gaat over in het buitenland geboren werknemers van 18 tot 75 jaar. De werknemers worden uitgesplitst naar het feit of ze wel of niet in gemeente zijn ingeschreven. Voor de werknemers die wel staan ingeschreven geldt dat men bij de immigratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud was. Voor de werknemers die niet zijn ingeschreven (omdat ze maximaal 4 maanden in Nederland verblijven) was de minimale leeftijd, bij de aanvang van hun verblijf in Nederland, 18 jaar.
De variabele “herkomst” wordt als achtergrondvariabele meegenomen. Voor de in de ingeschreven werknemers wordt de herkomst bepaald met behulp van de geboortelanden van de persoon en zijn/haar ouders. Voor de niet-ingeschreven werknemers wordt gebruik gemaakt van hun nationaliteit.
De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en maandloon.
Het peilmoment is de laatste vrijdag van september.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 - 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Banen van buitenlandse werknemers; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken (zie paragraaf 3).

Banen van buitenlandse werknemers; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, loon, 2006-2014

Geslacht Leeftijd Maandloon Bedrijfstakken (SBI 2008) Herkomst/Nationaliteit Perioden Buitenland geboren werknemers; totaal (x 1 000) Buitenland geboren werknemers; ingesc... (x 1 000) Buitenland geboren werknemers; niet i... (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (18 tot 75 jaar) Totaal A-U Alle economische activiteiten Totaal 2014, vrijdag 26 september 676,9 501,9 175,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (18 tot 75 jaar) Maandloon 0 tot 1 000 euro A-U Alle economische activiteiten Totaal 2014, vrijdag 26 september 101,3 76,6 24,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (18 tot 75 jaar) Maandloon 1 000 tot 1 500 euro A-U Alle economische activiteiten Totaal 2014, vrijdag 26 september 106,5 63,2 43,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (18 tot 75 jaar) Maandloon 1 500 tot 2 000 euro A-U Alle economische activiteiten Totaal 2014, vrijdag 26 september 142,1 88,5 53,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (18 tot 75 jaar) Maandloon 2 000 tot 2 500 euro A-U Alle economische activiteiten Totaal 2014, vrijdag 26 september 89,6 70,7 18,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (18 tot 75 jaar) Maandloon 2 500 tot 3 000 euro A-U Alle economische activiteiten Totaal 2014, vrijdag 26 september 69,4 59,4 10,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (18 tot 75 jaar) Maandloon 3 000 tot 4 000 euro A-U Alle economische activiteiten Totaal 2014, vrijdag 26 september 83,8 73,1 10,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (18 tot 75 jaar) Maandloon 4 000 euro en meer A-U Alle economische activiteiten Totaal 2014, vrijdag 26 september 84,1 70,6 13,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens