In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, persoons,1999-2014

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, persoons,1999-2014

Geslacht Leeftijd Perioden Buitenland geboren werknemers; totaal (x 1 000) Buitenland geboren werknemers; ingesc... (x 1 000) Buitenland geboren werknemers; niet i... (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 1999, vrijdag 24 september 417,3 355,2 62,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2000, vrijdag 29 september 459,9 382,8 77,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2001, vrijdag 28 september 499,6 403,1 96,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2002, vrijdag 27 september 517,2 413,2 104,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2003, vrijdag 26 september 513,8 408,8 105,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2004, vrijdag 24 september 506,4 398,0 108,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2005, vrijdag 30 september 514,8 401,1 113,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2006, vrijdag 29 september 536,2 414,9 121,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2007, vrijdag 28 september 615,4 443,6 171,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2008, vrijdag 26 september 662,4 472,1 190,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2009, vrijdag 25 september 648,0 469,8 178,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2010, vrijdag 24 september 659,5 477,3 182,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2011, vrijdag 23 september 683,5 492,7 190,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2012, vrijdag 28 september 680,4 494,9 185,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2013, vrijdag 28 september 677,9 495,1 182,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2014, vrijdag 26 september 676,9 501,9 175,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over in het buitenland geboren werknemers van 18 tot 75 jaar. De werknemers worden uitgesplitst naar het feit of ze wel of niet bij een gemeente zijn ingeschreven, geslacht en leeftijd. Voor de werknemers die wel zijn ingeschreven geldt dat men bij de immigratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud was. Voor de werknemers die niet zijn ingeschreven (omdat ze maximaal 4 maanden in Nederland verblijven) geldt dat men bij de aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud was.
Het peilmoment voor leeftijd en populatie is de laatste vrijdag van september.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999-2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Banen van buitenlandse werknemers; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Buitenland geboren werknemers; totaal
Personen die geboren zijn in het buitenland en werknemer zijn in Nederland op de laatste vrijdag van september en die tussen de 18 en 75 jaar oud zijn. Het gaat zowel om werknemers die ingeschreven in het bevolkingsregister, als om werknemers die niet zijn ingeschreven. Voor de werknemers die wel ingeschreven staan geldt dat men bij de immigratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud was. Voor de werknemers die niet zijn ingeschreven geldt dat men bij de aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud was.

Ingeschreven in het bevolkingsregister
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven. Ook personen die verwachten niet langer dan vier maanden in Nederland te blijven, hoeven zich niet in te schrijven.
Buitenland geboren werknemers; ingesc...
Buitenland geboren werknemers; ingeschreven

Personen die geboren zijn in het buitenland en werknemer zijn in Nederland op de laatste vrijdag van september en die tussen de 18 en 75 jaar oud zijn. Het gaat om werknemers die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de woongemeente. Bij immigratie moest men minimaal 18 jaar zijn.

Ingeschreven in het bevolkingsregister
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven. Ook personen die verwachten niet langer dan vier maanden in Nederland te blijven, hoeven zich niet in te schrijven.
Buitenland geboren werknemers; niet i...
Buitenland geboren werknemers; niet ingeschreven

Personen die geboren zijn in het buitenland en werknemer zijn in Nederland op de laatste vrijdag van september en die tussen de 18 en 75 jaar oud zijn. Het gaat om werknemers die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de woongemeente. Bij immigratie moest men minimaal 18 jaar zijn.

Niet-ingeschrevenen
Personen die een (fiscale) relatie met Nederland hebben, maar niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister behoren tot de niet-ingeschreven bevolking. Het betreft personen die een baan hebben in Nederland, een uitkering of pensioen ontvangen uit Nederland of in Nederland studeren. Personen die niet-legaal verblijven in Nederland behoren niet tot de niet-ingeschreven bevolking. Personen die verwachten korter dan vier maanden in Nederland te blijven behoeven zich niet in te schrijven. Zij worden ook wel korte-termijn immigranten genoemd.