In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, persoons,1999-2014

Bewerk tabel

Deze tabel gaat over in het buitenland geboren werknemers van 18 tot 75 jaar. De werknemers worden uitgesplitst naar het feit of ze wel of niet bij een gemeente zijn ingeschreven, geslacht en leeftijd. Voor de werknemers die wel zijn ingeschreven geldt dat men bij de immigratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud was. Voor de werknemers die niet zijn ingeschreven (omdat ze maximaal 4 maanden in Nederland verblijven) geldt dat men bij de aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud was.
Het peilmoment voor leeftijd en populatie is de laatste vrijdag van september.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999-2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Banen van buitenlandse werknemers; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken (zie paragraaf 3).

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, persoons,1999-2014

Geslacht Leeftijd Perioden Buitenland geboren werknemers; totaal (x 1 000) Buitenland geboren werknemers; ingesc... (x 1 000) Buitenland geboren werknemers; niet i... (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 1999, vrijdag 24 september 417,3 355,2 62,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2000, vrijdag 29 september 459,9 382,8 77,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2001, vrijdag 28 september 499,6 403,1 96,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2002, vrijdag 27 september 517,2 413,2 104,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2003, vrijdag 26 september 513,8 408,8 105,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2004, vrijdag 24 september 506,4 398,0 108,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2005, vrijdag 30 september 514,8 401,1 113,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2006, vrijdag 29 september 536,2 414,9 121,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2007, vrijdag 28 september 615,4 443,6 171,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2008, vrijdag 26 september 662,4 472,1 190,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2009, vrijdag 25 september 648,0 469,8 178,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2010, vrijdag 24 september 659,5 477,3 182,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2011, vrijdag 23 september 683,5 492,7 190,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2012, vrijdag 28 september 680,4 494,9 185,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2013, vrijdag 28 september 677,9 495,1 182,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 tot 75 jaar 2014, vrijdag 26 september 676,9 501,9 175,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens