Toeristische bestedingen 2005 - 2012

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over toeristische bestedingen. Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 tot 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot 2010 zijn definitief, de cijfers over de jaren 2011 en 2012 hebben een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 september 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Toeristische bestedingen. Zie paragraaf 3.

Toeristische bestedingen 2005 - 2012

Perioden Waarde in werkelijke prijzenToeristische bestedingen NL economieTot.toeristische bestedingen NL economie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenToeristische bestedingen NL economieBestedingen inkomend toerisme (mln euro) Toeristische bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeTotaal bestedingen binnenlands toerisme (mln euro) Toeristische bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeBestemming binnenland (mln euro) Toeristische bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeBestemming buitenland (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenToeristische bestedingen NL economieOverige bestedingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenBestedingen uitgaand toerisme (mln euro) Volume-indexcijfersToeristische bestedingen NL economieTot.toeristische bestedingen NL economie (2005 = 100) Volume-indexcijfersToeristische bestedingen NL economieBestedingen inkomend toerisme (2005 = 100) Toeristische bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeTotaal bestedingen binnenlands toerisme (2005 = 100) Toeristische bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeBestemming binnenland (2005 = 100) Toeristische bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeBestemming buitenland (2005 = 100) Volume-indexcijfersToeristische bestedingen NL economieOverige bestedingen (2005 = 100) Volume-indexcijfersBestedingen uitgaand toerisme (2005 = 100)
2005 32.163 6.166 21.698 17.972 3.725 4.299 12.929 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 33.973 6.637 22.869 18.981 3.888 4.466 13.504 103,5 105,4 103,2 103,6 101,4 102,4 103,1
2007 35.875 7.034 24.193 20.017 4.176 4.647 13.889 107,2 110,2 106,8 106,3 109,3 104,6 103,8
2008 37.087 7.340 25.028 20.536 4.492 4.718 14.742 107,2 110,8 106,4 105,3 112,3 105,8 110,0
2009 35.145 6.965 23.720 19.650 4.070 4.460 14.827 101,6 106,1 101,0 100,0 106,0 98,4 111,2
2010 35.976 7.356 24.216 19.821 4.395 4.404 14.911 102,2 110,6 101,0 98,5 113,3 95,7 108,7
2011 37.405 7.777 25.199 20.585 4.614 4.429 14.956 104,1 114,7 102,9 100,2 116,7 94,7 105,3
2012* 38.209 8.062 25.725 20.851 4.874 4.422 15.725 104,1 116,3 102,7 99,4 120,0 93,3 107,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens