Toeristische bestedingen 2005 - 2012

Toeristische bestedingen 2005 - 2012

Perioden Waarde in werkelijke prijzen Toeristische bestedingen NL economie Tot.toeristische bestedingen NL economie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Toeristische bestedingen NL economie Bestedingen inkomend toerisme (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Toeristische bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Totaal bestedingen binnenlands toerisme (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Toeristische bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Bestemming binnenland (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Toeristische bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Bestemming buitenland (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Toeristische bestedingen NL economie Overige bestedingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bestedingen uitgaand toerisme (mln euro) Volume-indexcijfers Toeristische bestedingen NL economie Tot.toeristische bestedingen NL economie (2005 = 100) Volume-indexcijfers Toeristische bestedingen NL economie Bestedingen inkomend toerisme (2005 = 100) Volume-indexcijfers Toeristische bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Totaal bestedingen binnenlands toerisme (2005 = 100) Volume-indexcijfers Toeristische bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Bestemming binnenland (2005 = 100) Volume-indexcijfers Toeristische bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Bestemming buitenland (2005 = 100) Volume-indexcijfers Toeristische bestedingen NL economie Overige bestedingen (2005 = 100) Volume-indexcijfers Bestedingen uitgaand toerisme (2005 = 100)
2005 32.163 6.166 21.698 17.972 3.725 4.299 12.929 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 33.973 6.637 22.869 18.981 3.888 4.466 13.504 103,5 105,4 103,2 103,6 101,4 102,4 103,1
2007 35.875 7.034 24.193 20.017 4.176 4.647 13.889 107,2 110,2 106,8 106,3 109,3 104,6 103,8
2008 37.087 7.340 25.028 20.536 4.492 4.718 14.742 107,2 110,8 106,4 105,3 112,3 105,8 110,0
2009 35.145 6.965 23.720 19.650 4.070 4.460 14.827 101,6 106,1 101,0 100,0 106,0 98,4 111,2
2010 35.976 7.356 24.216 19.821 4.395 4.404 14.911 102,2 110,6 101,0 98,5 113,3 95,7 108,7
2011** 37.405 7.777 25.199 20.585 4.614 4.429 14.956 104,1 114,7 102,9 100,2 116,7 94,7 105,3
2012* 38.209 8.062 25.725 20.851 4.874 4.422 15.725 104,1 116,3 102,7 99,4 120,0 93,3 107,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over toeristische bestedingen. Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 tot 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot 2010 zijn definitief, de cijfers over de jaren 2011 en 2012 hebben een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 september 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Toeristische bestedingen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Toeristische bestedingen NL economie
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf of dienstverlener.
Tot.toeristische bestedingen NL economie
De totale bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf of dienstverlener.
Bestedingen inkomend toerisme
Toeristische bestedingen door niet-ingezetenen bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners. Iemand is niet ingezetene als hij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Bestedingen binnenlands toerisme
Toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners. Iemand is ingezetene als hij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Totaal bestedingen binnenlands toerisme
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners.
Bestemming binnenland
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners tijdens een reis in Nederland.
Bestemming buitenland
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners tijdens een reis naar het buitenland.
Overige bestedingen
De overige bestedingen bestaan uit duurzame recreatiegoederen en sociale overdrachten
Duurzame recreatiegoederen.
De duurzame recreatiegoederen zijn de duurzame goederen die hoofdzakelijk voor recreatieve doeleinden worden gebruikt (zoals caravans, kampeerspullen en sportartikelen). Deze kunnen herhaaldelijk worden gebruikt en zijn daarom niet eenduidig aan één soort toerist of toerisme toe te wijzen.
Sociale overdrachten.
Overheidssubsidies leiden er soms toe dat een bezoeker niet de volledige kosten van een dienst betaalt, zoals subsidies aan musea, bijstandssubsidies voor recreatieve activiteiten en studenten OV-kaarten die voor toeristische doeleinden worden gebruikt. Daarnaast worden ook de toeristische bestedingen van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (o.a. sport en hobbyverenigingen) meegeteld in de sociale overdrachten.
Bestedingen uitgaand toerisme
Toeristische bestedingen door ingezetenen buiten het economische territorium van Nederland. Iemand is ingezetene als hij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Volume-indexcijfers
Het volume uitgedrukt ten opzichte van het basisjaar, 2005 = 100.
Toeristische bestedingen NL economie
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf of dienstverlener.
Tot.toeristische bestedingen NL economie
De totale bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf of dienstverlener.
Bestedingen inkomend toerisme
Toeristische bestedingen door niet-ingezetenen bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners. Iemand is niet ingezetene als hij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Bestedingen binnenlands toerisme
Toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners. Iemand is ingezetene als hij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Totaal bestedingen binnenlands toerisme
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners.
Bestemming binnenland
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners tijdens een reis in Nederland.
Bestemming buitenland
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners tijdens een reis naar het buitenland.
Overige bestedingen
De overige bestedingen bestaan uit duurzame recreatiegoederen en sociale overdrachten
Duurzame recreatiegoederen.
De duurzame recreatiegoederen zijn de duurzame goederen die hoofdzakelijk voor recreatieve doeleinden worden gebruikt (zoals caravans, kampeerspullen en sportartikelen). Deze kunnen herhaaldelijk worden gebruikt en zijn daarom niet eenduidig aan één soort toerist of toerisme toe te wijzen.
Sociale overdrachten.
Overheidssubsidies leiden er soms toe dat een bezoeker niet de volledige kosten van een dienst betaalt, zoals subsidies aan musea, bijstandssubsidies voor recreatieve activiteiten en studenten OV-kaarten die voor toeristische doeleinden worden gebruikt. Daarnaast worden ook de toeristische bestedingen van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (o.a. sport en hobbyverenigingen) meegeteld in de sociale overdrachten.
Bestedingen uitgaand toerisme
Toeristische bestedingen door ingezeten personen buiten het economische territorium van Nederland. Iemand is ingezetene als hij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.