Misdrijven; afdoening Openb. Min., grote gemeenten (indeling 2013) '94-'13

Misdrijven; afdoening Openb. Min., grote gemeenten (indeling 2013) '94-'13

Soort misdrijf Wijze van afdoening Periode Totaal afdoeningen (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Totaal 4 grootste gemeenten (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Amsterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Rotterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Den Haag (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Utrecht (aantal)
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2001 115.540 21.690 6.750 6.290 6.295 2.360
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2002 120.695 23.705 7.290 8.320 4.985 3.110
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2003 128.670 26.685 8.585 10.515 4.005 3.580
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2004 127.665 25.860 9.130 9.815 3.615 3.295
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2005 123.000 25.465 8.890 8.160 4.675 3.740
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2006 126.090 26.055 9.570 7.815 5.255 3.415
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2007 122.275 23.835 8.310 7.845 4.575 3.105
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2008 122.300 26.015 8.875 9.690 4.280 3.165
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2009 117.315 27.800 8.670 9.920 5.070 4.135
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2010 86.955 19.980 6.800 7.560 3.535 2.080
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2011 91.115 21.120 7.250 7.950 3.625 2.295
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2012 95.120 20.535 7.770 6.560 4.305 1.900
Misdrijven, totaal Alle wijzen van afdoening 2013* 83.645 17.995 7.495 5.740 3.395 1.365
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn afgedaan door het Openbaar Ministerie (OM). De cijfers zijn uitgesplitst naar soort misdrijf, wijze van afdoening, 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond. De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2013. De grote gemeenten zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB).
De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten, naar de situatie in 2013.
Het OM kan een verdachte ook dagvaarden. In dat geval wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Dagvaardingen worden niet als een afdoening door het OM geteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 december 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Misdrijven; vervolging en berechting naar regio. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal afdoeningen
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door het
Openbaar Ministerie.
25 grote gemeenten
Aantal afdoeningen van strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in één
van de 25 grote gemeenten. De grote gemeenten zijn gekozen op grond
van het grotestedenbeleid. Sinds 1995 wordt in Nederland een zogenaamd
grotestedenbeleid (GSB) gevoerd. Dit beleid heeft als doel de
leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit van de grote steden te
verbeteren. Tegelijkertijd werd een monitoringonderzoek gestart dat als
doel heeft het beleid van informatie te voorzien over de voortgang ervan.
Destijds vielen 25 steden onder de werking van het beleid: 4 grote steden
en 21 middelgrote steden. Deze zijn gekozen als 25 grote gemeenten in
deze tabel. Eén en ander staat beschreven in het boek:
'De kracht van de stad'. A.O.Verweij, E.J.Latuheru (ISEO/EUR).
Van Gorcum, 2000.
4 grootste gemeenten
Aantal afdoeningen van strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in de
vier grootste gemeenten.
Totaal 4 grootste gemeenten
Het totaal van de afdoeningen van strafzaken waarvan het misdrijf is
gepleegd in de 4 grootste gemeenten.
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht