Misdrijven; ingeschreven strafzaken grote gemeenten (indeling 2013) '94-'13

Misdrijven; ingeschreven strafzaken grote gemeenten (indeling 2013) '94-'13

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Periode Totaal ingeschreven rechtbankstrafzaken (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Amsterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Rotterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Den Haag (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Utrecht (aantal)
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2001 236.030 20.505 15.645 10.660 6.510
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2002 251.290 22.145 17.135 11.650 6.970
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2003 270.320 23.680 19.855 11.845 7.010
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2004 273.975 23.620 20.125 12.935 6.290
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2005 266.860 22.990 18.690 13.860 6.470
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2006 267.710 24.735 17.630 14.195 5.940
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2007 272.655 23.955 19.165 14.080 6.015
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2008 260.310 22.770 18.865 13.415 5.960
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2009 232.315 21.425 16.940 13.255 6.375
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2010 211.995 19.790 16.115 12.575 4.875
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2011 230.915 21.610 17.885 12.370 5.610
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2012 225.230 20.890 16.500 12.270 5.470
Misdrijven, totaal Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2013* 208.620 19.410 14.590 12.405 4.970
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn ingeschreven bij het parket van het Openbaar Ministerie (OM). De cijfers zijn uitgesplitst naar soort misdrijf, soort verdachte, leeftijd van de verdachte, 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond. De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2013. De grote gemeenten zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB).
De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten, naar de situatie in 2013.
De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 december 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Misdrijven; vervolging en berechting naar regio. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschreven rechtbankstrafzaken
Het totaal van de rechtbankstrafzaken dat is ingeschreven bij het parket
van het Openbaar Ministerie (OM).
25 grote gemeenten
Aantal ingeschreven strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in één
van de 25 grote gemeenten. De grote gemeenten zijn gekozen op grond van
het grotestedenbeleid. Sinds 1995 wordt in Nederland een zogenaamd
grotestedenbeleid (GSB) gevoerd. Dit beleid heeft als doel de
leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit van de grote steden te
verbeteren. Tegelijkertijd werd een monitoringonderzoek gestart dat als
doel heeft het beleid van informatie te voorzien over de voortgang ervan.
Destijds vielen 25 steden onder de werking van het beleid: 4 grote steden
en 21 middelgrote steden. Deze zijn gekozen als 25 grote gemeenten in deze
tabel. Eén en ander staat beschreven in het boek:'De kracht van de stad'.
A.O. Verweij, E.J. Latuheru (ISEO/EUR). Van Gorcum, 2000.
4 grootste gemeenten
Aantal afdoeningen van strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in de
4 grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht).
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht